• หลักสูตร 6 ทักษะด้านการบริหารสำหรับสุดยอดผู้จัดการ
  Public Training กับหลักสูตร 6 ทักษะด้านการบริหารสำหรับสุดยอดผู้จัดการ ก.ย. 60 ผู้เข้าอบรมร่วมกันถ่ายรูปหมู่กับท่านวิทยากรของ Strategic Center ครับ
  14 กันยายน 2560
 • หลักสูตร : สร้างผลงานทีมขาย ให้พิชิตยอดขาย (Sales Performance Management Best Practices)
  เมือวันที่ 1 และ 2 กันยายนที่ผ่านมานั้น ทาง Public Training ของเราได้มีการจัดหลักสูตร Top Sales สำหรับระดับผู้บริหารขึ้น ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดี ลูกค้าต่างประทับใจกับหลักสูตร Exclusive ของทางเราที่ได้จัดขึ้นในปีนี้
  1 กันยายน 2560
 • Public Training หลักสูตร 6 ทักษะด้านการบริหารสำหรับสุดยอดผู้จัดการ
  ภาพการทำกิจกรรมของผู้เข้าเข้าอบรม เป็นการฝึกคิด ฝึกทักษะ
  27 มิถุนายน 2560
 • Strategic Center กับกิจกรรมโดมิโน่ บริษัท ซึยูอีแอล จำกัด
  ก.ค. 60 ในหลักสูตร 6 Managerial Skills for Top Manager ของบริษัท ซึยูอีแอล จำกัด กับกิจกรรมโดมิโน่ เพื่อเป็นการฝึกในเรื่องการวางแผน การสื่่อสารภายในทีม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ครับ
  28 สิงหาคม 2560
 • Strategic center เก็บบรรยากาศของบริษัท ไทยกูลิโกะ จำกัดมาฝากครับ
  มิ.ย. 60 บรรยากาศการอบรมใน Management Program : Basic Problem Solving โดยผู้เข้าอบรมทำกิจกรรม Workshop: Fish-Bone Diagram วิเคราะห์หาสาเหตุด้วยเครื่องมือ ผังก้างปลา เพื่อระบุปัญหาต่างๆ ครับ
  11 กรกฎาคม 2560
 • Change ของคุณเป็นแบบไหน?
  มี.ค. 60 หลักสูตรที่ทำให้คุณเปลี่ยนมุมองได้ กับ หลักสูตร Super
  16 มีนาคม 2560
 • ความเป็นกันเองของ รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
  มี.ค 60 มาดูความเป็นกันเองของ รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ในหลักสูตร Strategic Thinking กันค่ะ :-)
  8 มีนาคม 2560
 • ก.พ. 60 ยิ่งสูง...ยิ่งหนาว" จะจริงหรือไม่นั้น ต้องลองมาถามผู้เข้าร่วมอบรมจาก บริษัท ไอบีเอ็ม โซลูชั่นส์ ดิลิเวอรี่ จำกัด ที่กำลังทำกิจกรรม workshop อย่างมุ่งมั่นตั้งใจ ในหลักสูตร SUPER change BEGINs with ME รุ่นที่ 2 ค่ะ
  15 มีนาคม 2560
 • Airport Green Power ผลงานจากทีมพี่ๆ ผู้เข้าอบรมที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อโชว์แนวคิดการลดมลพิษทางอากาศ
  ม.ค.60 บริษัท การท่าอากาศยานไทยจำกัด(มหาชน) (AOT) โชว์แนวคิดการลดมลพิษทางอากาศ ส่งเสริมการใช้พลังงานธรรมชาติอย่างยั่งยืน กับหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพการบริการท่าอากาศยาน รุ่นที่ 38
  24 กุมภาพันธ์ 2560
 • ม.ค. 60 ภาพบรรยากาศความสนุกสนานของครอบครัว TMB กับหลักสูตร “The Power of One : รวมพลังสู่ความเป็นหนึ่ง”
  ม.ค. 60 ภาพบรรยากาศความสนุกสนานของครอบครัว TMB กับหลักสูตร “The Power of One : รวมพลังสู่ความเป็นหนึ่ง”
  9 กุมภาพันธ์ 2560