• Effective Performance Management
  หลักสูตร “Effective Performance Management” องค์กรก้าวไกล พนักงานต้องมีเป้าหมายร่วมกัน การบริหารผลการปฏิบัติงานเป็น กุญแจสำคัญไปสู่การปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานขององค์กรให้ไปสู่ความสำเร็จ จัดให้กับ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4-5 ม.ค. 61
  4 มกราคม 2561
 • "Daily Management by 3 Gen"
  การบริหารหน้างานด้วยหลัก 3 Gen ที่เป็นเครื่องมือให้พนักงาน บริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด สามารถบริหารจัดการงานจากเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายขึ้น! รวมถึงการวิเคราะห์งานและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 ม.ค. 61
  19 มกราคม 2561
 • Excellent Supervisory Skill
  ผ่านไปแล้ว...สำหรับหลักสูตร "ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน" ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้บทบาทของการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ ด้วยเทคนิคและเครื่องมือต่างๆผ่านการทำกิจกรรม workshop ที่ล้วนแล้วแต่พัฒนาทักษะของหัวหน้างานให้เพิ่มพูนประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 ม.ค. 61
  24 มกราคม 2561
 • ภาพบรรยากาศการจัดอบรบหลักสูตร Strategic Program จัดให้กับบริษัท Leadway Heavy Machinery Co., Ltd โดยอาจารย์ รศ.ดร.สมชาย ภคภาควิวัฒน์ และ ดร.ภาณุ เชาว์ปรีชา มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ ซึ่งทั้ง 2 วันที่ผ่านมาเป็นการปรับกระบวนทัศน์ ความคิดและวิธีการจัดการให้เป็นเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
  23 มกราคม 2561
 • Learning Laser Game Project
  Special Learning เปิดประสบการณ์ใหม่ในการ Training ที่ทำให้หัวใจทุกท่านไม่หยุดนิ่ง ตื่นตา ตื่นใจ ไปกับการเรียนรู้ผ่าน Game รูปแบบ Mode ต่างๆ สนใจหลักสูตรดี ๆ แบบนี้ Strategic Center พร้อมที่จะเป็นเมนูที่กลั่นกรองความรู้ ความสนุก ไปพร้อมๆ กับทุกท่าน
  14 ธันวาคม 2560
 • หลักสูตรฝึกอบรม | หลักการบริหารคนรอบทิศทาง
  ผ่านไปแล้วกับหลักสูตรการบริหารคนรอบทิศทาง ภายในงานได้เรียนรู้เคล็ดลับการบริหารคนในยุคปัจจุบันที่ผู้บริหารต้องคำนึงถึง พร้อมทั้งมีการ workshop เพื่อสร้างสัมพันธภาพกับผู้เข้าอบรมท่านอื่นด้วย
  15 ธันวาคม 2560
 • Strategic Center กับกิจกรรม Workshop Work Breakdown Structure บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
  พ.ย. 60 ผู้บริหารโครงการ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ต่างมุ่งมั่น ตั้งใจทำ Workshop Work Breakdown Structure โดยแบ่งขอบข่ายของงาน ออกตามระดับความละเอียดของงานทำให้ง่าย และสะดวกต่อการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ
  1 พฤศจิกายน 2560
 • HR & Organization Development Strategy 2018
  งานสัมมนาประจำปี HROD Strategy 2018 ภายในงานพบกับผู้บริหารด้าน HR ขององค์กรชั้นนำระดับประเทศ แนะแนวโน้ม แนวทางการบริหารงานของ HR ในปีหน้า โดยในงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนาถึง 200 ท่าน
  24 พฤศจิกายน 2560
 • หลักสูตร กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบ
  Public Training กับหลักสูตรกลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบ 11 ต.ค.60 ผู้เข้าอบรมร่วมกันถ่ายรูปหมู่กับท่านวิทยากรของ Strategic Center ครับ
  12 ตุลาคม 2560
 • หลักสูตร Customer Journey Map
  ก.ย. 60 กับหลักสูตร Customer Journey Map โดย รศ. ชื่นจิตต์ และ คุณดาริน หลักสูตรนี้สอนแนวทางการสร้างคุณค่าแก่ลูกค้า ผ่านกิจกรรมการตลาดเพิ่มประสบการณ์ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์ของลูกค้าที่ดีขึ้นครับ ^^
  28 กันยายน 2560