• Finance and Budgeting for Manager
  การบริหารปริมาณงบการเงินถือเป็นเรื่องสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เรียนรู้วิธีการบริหารจัดสรรงบไปกับหลักสูตร Finance and Budgeting for Manager โดยดร. ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ : Public Training : 15 พฤศจิกายน 2561
  15 พฤศจิกายน 2561
 • B2B Marketing Strategy
  ทำการตลาดให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย เสนอความต้องการให้ถูกจุดและสามารถกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้กกับหลักสูตร B2B Marketing Strategy โดย อ. วิทยา จารุพงศ์โสภณ : 14 พฤศจิกายน 2561
  14 พฤศจิกายน 2561
 • HR Reports as a Tool to Optimize Business Performance
  เทคนิคในการรายงานข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และวางแผนงานให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ไปกับกูรูผู้มากประสบการณ์ อ. สรวุฒิ หรณพ : 8 พฤศจิกายน 2561
  8 พฤศจิกายน 2561
 • Agile Management
  การบริหารโครงการยุคใหม่ที่ท้าทายพร้อมกับเทคนิคและเครื่องมือในการบริหารจัดการ ในหลักสูตร Agile Management กับ ดร. กฤษณ์ ปัทมะโรจน์ : Public Training : 31 ตุลาคม 2561
  31 ตุลาคม 2561
 • กลยุทธ์การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
  ทักษะการแก้ปัญหาเป็นระบบจะช่วยให้พนักงาน ทำอย่างมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ภายใต้หลักสูตร กลยุทธ์การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ทางเราได้มีโอกาสจัดอบรมให้กับ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) : 10 ตุลาคม 2561
  10 ตุลาคม 2561
 • Marketing Analysis in Action
  รู้ทันการตลาดด้วยการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ที่เข้าใจง่ายกับหลักสูตร Marketing Analysis in Action โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาด ศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล : Public Training : 9 ตุลาคม 2561
  9 ตุลาคม 2561
 • Modern Marketing Strategy for New Generation
  ก้าวทันเทรนด์ใหม่ๆไปพร้อมกับความสนุกสนานในหลักสูตร Modern Marketing Strategy for New Generation โดย ดร.สุทธิภัทร อัศววิชัยโรจน์ และคุณสืบศักดิ์ ลิ่วลักษณ์(อายุน้อยร้อยล้าน) : Public Training : 28 กันยายน 2561
  28 กันยายน 2561
 • Communication Power for Manager
  ผ่านไปแล้ว...กับหลักสูตรที่จะทำให้เราสามารถสร้างพลังแห่งการสื่อสารแบบสร้างสรรค์เพื่อสร้างทีมสู่ความสำเร็จ : Public Training : 26 ก.ย. 61
  26 กันยายน 2561
 • Sales Strategy for Increasing New Customer
  Strategic Center รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบุคลากร ของ บจก.ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น ในหลักสูตร Sales Strategy for Increasing New Customer : 14 ก.ย. 61
  14 กันยายน 2561
 • “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจปี 2562”
  บรรยากาศในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจปี 2562” ให้กับ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) : 11 ก.ย. 61
  11 กันยายน 2561