• กลยุทธ์การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
  ทักษะการแก้ปัญหาเป็นระบบจะช่วยให้พนักงาน ทำอย่างมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ภายใต้หลักสูตร กลยุทธ์การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ทางเราได้มีโอกาสจัดอบรมให้กับ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) : 10 ตุลาคม 2561
  10 ตุลาคม 2561
 • Sales Strategy for Increasing New Customer
  Strategic Center รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบุคลากร ของ บจก.ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น ในหลักสูตร Sales Strategy for Increasing New Customer : 14 ก.ย. 61
  14 กันยายน 2561
 • “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจปี 2562”
  บรรยากาศในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจปี 2562” ให้กับ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) : 11 ก.ย. 61
  11 กันยายน 2561
 • Customer Relationship Management and Customer Experience Management
  การจะทำให้ลูกค้าเกิด Customer Lifetime Loyalty นั้น สิ่งที่สำคัญคือการทำให้ลูกค้ามีประสบการณ์ร่วมจนเกิดความผูกพันธ์ไปกับเรา.. ขอบคุณ บมจ.แอดวานซ์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค (AIS) ที่ได้มอบความไว้ใจให้กัับเรา : 6 ส.ค.61
  6 สิงหาคม 2561
 • Work Improvement Techniques
  เข้มข้นกับ Workshop เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยการปรับปรุงงานอยู่ตลอดเวลา จัดให้กับ บจก.อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย): 23 ก.ค.2561
  23 กรกฎาคม 2561
 • Proactive way - Proactive Team
  ร่วมเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกและการทำงานแบบ Proactive โดยผ่านกระบวนการสร้างทีม ไปด้วยกัน จัดให้กับ สนง.พัฒนาการวิจัยการเกษตร : 5 ก.ค. 61
  5 กรกฎาคม 2561
 • Marketing at Work รุ่นที่ 1
  มาเรียนรู้แนวคิดการทำ Marketing at Work ผ่านการแชร์ประสบการณ์จริงและการทำ Workshop กันค่ะ จัดให้กับ อิออน ธนสินทรัพย์ รุ่นที่ 1 : 5 ก.ค.61
  5 กรกฎาคม 2561
 • Pioneering Solutions for Tomorrow
  ได้ทั้งสาระ ส่วนร่วม และความสนุกสนาน ผ่านการจัดอบรมแบบ Outing ให้บุคลากรของ VGI ได้มีความสามัคคีกลมเกลียว อีกทั้งสอดแทรก Core Value ขององค์กรเข้าไปในเนื้อหาหลักสูตรนี้ด้วยค่ะ : 15 มิ.ย.61
  15 มิถุนายน 2561
 • Marketing Research Tools and Analysis รุ่นที่ 1
  เติมทักษะความรู้กันอย่างเข้มข้น.. ด้วยเครื่องมือและประสบการณ์จริงผ่านกิจกรรม Workshop จาก อ.รัฐ ^^ จัดให้กับ บจก.สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น : 12-13 มิ.ย.61
  12 มิถุนายน 2561
 • Operation Planning
  ขอขอบพระคุณ บจก.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป ที่มอบความไว้วางใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรของท่าน : 28 พ.ค.61
  28 พฤษภาคม 2561