• กลยุทธ์การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
  มาฝึกการแก้ปัญหาและตัดสินใจกันค่ะ ขอบคุณครอบครัว เมืองไทยประกันชีวิต ที่ไว้วางใจ Strategic Center : 10ต.ค.61
  10 ตุลาคม 2561
 • Sales Strategy for Increasing New Customer
  คนฟังมีความสุขเพราะอาจารย์สอนสนุก ตั้งใจเรียนกันเต็ม 100 เลยค่ะ จัดให้กับ บจก.ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น : 14 ก.ย. 61
  14 กันยายน 2561
 • “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจปี 2562”
  บรรยากาศ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจปี 2562 จัดให้กับ บมจ. อสมท : 11 ก.ย. 61
  11 กันยายน 2561
 • Customer Relationship Management and Customer Experience Management
  เรียนรู้ CRM กันด้วยบรรยากาศชิวๆ กับ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร ขอบคุณครอบครัว AIS ที่ไว้ใจเรา : 6 ส.ค.61
  6 สิงหาคม 2561
 • Work Improvement Techniques
  เข้มข้นกับ Workshop เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยการปรับปรุงงานอยู่ตลอดเวลา จัดให้กับ บจก.อายิโนะโมะโต๊ะ (ปทท.) : 23 ก.ค.61
  23 กรกฎาคม 2561
 • Proactive way - Proactive Team
  ร่วมเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกและการทำงานแบบ Proactive ไปด้วยกันอย่างมีความสุข จัดให้กับ สนง.พัฒนาการวิจัยการเกษตร : 5 ก.ค. 61
  5 กรกฎาคม 2561
 • Marketing at Work รุ่นที่ 1
  เรียนรู้แนวคิดการทำ Marketing at Work ผ่านการแชร์ประสบการณ์จริงและการทำ Workshop กันค่ะ จัดให้กับ อิออน ธนสินทรัพย์ รุ่นที่ 1 : 5 ก.ค.61
  5 กรกฎาคม 2561
 • Pioneering Solutions for Tomorrow
  ได้ทั้งสาระ ส่วนร่วม และความสนุกสนาน ผ่านการจัดอบรมแบบ Outing ให้บุคลากรของ VGI ได้มีความสามัคคีกลมเกลียว อีกทั้งสอดแทรก Core Value ขององค์กรเข้าไปในเนื้อหาหลักสูตรนี้ด้วยค่ะ : 15 มิ.ย.61
  15 มิถุนายน 2561
 • Marketing Research Tools and Analysis รุ่นที่ 1
  เติมทักษะความรู้กันอย่างเข้มข้น.. ด้วยเครื่องมือและประสบการณ์จริงผ่านการทำ Workshop ถ่ายทอดโดย อ.รัฐ ^^ จัดให้กับ บจก.สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น : 12-13 มิ.ย.61
  12 มิถุนายน 2561
 • Operation Planning
  ขอขอบพระคุณ บจก.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป ที่มอบความไว้วางใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรของท่าน : 28 พ.ค.61
  28 พฤษภาคม 2561