Knowledge

Articles

 • ฉลองครบรอบ 18 ปี Strategic Center

  ฉลองครบรอบ 18 ปี Strategic Center

  มอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าทุกท่านในการสมัครอบรมหลักสูตร Public Training ซื้อ 1 แถม 1
 • 7 กลยุทธ์แผนการตลาดสินค้าท้องถิ่นสู่ตลาดโลก

  7 กลยุทธ์แผนการตลาดสินค้าท้องถิ่นสู่ตลาดโลก

  แผนการตลาดทำอย่างไร? ปัญหานี้ น่าจะเป็นปัญหาของผู้ประกอบการหลาย ๆ รายที่อยากเริ่มต้นทำแผนการตลาด ผมเลยจะขออธิบายถึงการทำแผนการตลาดฉบับกระเป๋าเพื่อใช้เป็นกรอบให้มือใหม่ที่อยากทำแผนการตลาดครับ
 • 5 กลยุทธ์ที่สามารถพัฒนาความจงรักภักดี จากมิลเลเนี่ยล

  5 กลยุทธ์ที่สามารถพัฒนาความจงรักภักดี จากมิลเลเนี่ยล

  คนยุคมิลเลเนี่ยลหรือคนยุค Gen Y ในปัจจุบันตัดสินใจเปลี่ยนงานกันเป็นว่าเล่นจึงทำให้ประสบปัญหาในหลายด้านๆ วันนี้เราขอเรียบเรียงบทความจากเว็บไซต์ Gethppy โดยผลการสำรวจ Millennial Survey ประจำปี 2560 ของ Deloitte กล่าวว่าคนยุคมิลเลเนี่ยลหมดความเชื่อในเรื่องของความจงรักภักดีต่อบริษัท ทำอย่างไรที่จะช่วยรักษาให้พวกเขาอยู่กับบริษัท มีความจงรักภักดี สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานในบริษัทให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น
 • + View More

TOOLS

 • แบบทดสอบภาวะผู้นำ

  แบบทดสอบภาวะผู้นำ

  คุณมีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้นำหรือไม่? คุณมีทักษะในด้านการบริหารจัดการที่นายจ้างกำลังมองหาอยู่หรือไม่? คุณมีความสามารถเหมาะกับการเป็นสมาชิกในทีมมากกว่าการเป็นผู้นำหรือไม่? ค้นหาคำตอบได้ที่นี่เลยค่ะ

 • แบบทดสอบเส้นสีบอกบุคลิกภาพ

  แบบทดสอบเส้นสีบอกบุคลิกภาพ

  เส้นสีบอกบุคลิกภาพ ที่สามารถบอกว่าบุคลิกภาพของคุณเป็นอย่างไร

 • + View More

VDO Clips

 • 6 Managerial Skills for Top Manager

  6 Managerial Skills for Top Manager

  หลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการจัดการที่จำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการเป็นผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือผู้บริหารที่เปี่ยมพร้อมด้วยทักษะที่สำคัญอย่างรอบด้าน ใน 6 ประการ ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านการวางแผนงานและการบริหารเวลา,การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ,การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงาน,การบริหารการเปลี่ยนแปลง,การบริหารทีมและการบริหารความขัดแย้ง

 • Effective Project Management Program

  Effective Project Management Program

  "วางแผน ควบคุม ประเมินผลโครงการ ให้บรรลุประสิทธิผลสู่การเป็นนักบริหารโครงการมืออาชีพ" หลักการบริหารโครงการให้บรรลุประสิทธิผลทั้ง 3 ด้าน ครอบคลุมทั้งการบริหารโครงการตั้งแต่เริ่มต้นวางแผน แนวทางการทำงานปฏิบัติการจริง การบริหารทีมโครงการ ควบคุมโครงการและประเมินผล จนจบโครงการเพื่อลดปัจจัยความเสี่ยงให้มีคุณภาพ สุงสุด

 • + View More