Knowledge

Articles

 • HR Ecosystem

  HR Ecosystem

  “HR Ecosystem: วางระบบให้ครบ Loop ผูกใจพนักงาน”
 • 5 เหตุผลที่ทำให้ IDP ไม่ประสบความสำเร็จ

  5 เหตุผลที่ทำให้ IDP ไม่ประสบความสำเร็จ

  IDP นั้นย่อมาจาก Individual Development Plan แนวทางที่จะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จบรรลุตามเป้าหมายในสายอาชีพของตัวเอง ด้วยการพัฒนาจุดอ่อน เสริมจุดแข็ง
 • หนังสือระดับ Top ที่ HR มืออาชีพต้องอ่าน

  หนังสือระดับ Top ที่ HR มืออาชีพต้องอ่าน

  ขอมาแนะนำหนังสือที่เรียกได้ว่า เก่าแต่เก๋า สำหรับ HR มืออาชีพ หนังสือทั้ง 5 เล่มนี้อาจจะไม่ได้ลงลึกขนาด Technical ในงาน HR แต่เป็นเรื่อง Must Have ที่ HR ควรจะเข้าใจเพื่อเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ (Business Partner) หรือเป็นคู่คิดที่นั่งอยู่เก้าอี้ข้างๆ Top Management
 • + View More

TOOLS

VDO Clips

 • แนะนำหลักสูตร Convincing

  แนะนำหลักสูตร Convincing

  รายละเอียดหลักสูตรจิตวิทยาและวาทศิลป์ในการโน้มน้าวใจ โดย ผศ.ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม พบกัน อังคาร ที่ 6 มิ.ย 60

 • เคล็ดลับในการทำรายงานให้ถูกใจผู้บริหาร

  เคล็ดลับในการทำรายงานให้ถูกใจผู้บริหาร

  หลักคิดอย่างเป็นระบบในการทำรายงานสำหรับผู้บริหาร ให้ดูง่ายได้ใจความ และใช้ประโยชน์ได้จริง

 • + View More