Knowledge

Articles

 • 9 คุณสมบัติของนักการตลาดที่ดี

  9 คุณสมบัติของนักการตลาดที่ดี

  ศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล ภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ทุกวันนี้เกิดความเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจอย่างมาก ทำให้นักการตลาดเองก็จะต้องปรับตัวให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น คุณสมบัติเหล่านี้จะมีอะไรบ้าง ไปดูกันเลย!
 • การให้ส่วนลดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

  การให้ส่วนลดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

  ถ้าถามว่าเครื่องมือการตลาดใดที่ถูกนำมาใช้ในการทำการตลาดอสังหาริมทรัพย์มากที่สุด ผมเชื่อว่าการให้ส่วนลด (Discount) จะต้องเป็นเครื่องมืออันดับแรกๆ อย่างแน่นอน จะเห็นได้ทั้งจากข้อความในป้ายโฆษณา โบชัวร์หรือจากข้อเสนอของพนักงานขาย ส่วนใหญ่จะมีการเสนอส่วนลดประเภทต่างๆ ให้กับลูกค้าอยู่เสมอและเมื่อถามลูกค้า “ส่วนลดเงินสด” ดูจะเป็นข้อเสนอที่ลูกค้าต้องการเป็นอันดับต้นๆ เช่นเดียวกัน
 • Process Mapping ผังงานที่มีประสิทธิภาพ

  Process Mapping ผังงานที่มีประสิทธิภาพ

  การเขียนแผนผังขั้นตอนการทำงาน (Process Mapping) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้สามารถมองเห็นภาพที่แท้จริงในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของธุรกิจ อีกทั้งยังช่วยให้ง่ายต่อการหาจุดที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนาให้ธุรกิจดีขึ้นอีกด้วย
 • + View More

TOOLS

 • แบบทดสอบภาวะผู้นำ

  แบบทดสอบภาวะผู้นำ

  คุณมีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้นำหรือไม่? คุณมีทักษะในด้านการบริหารจัดการที่นายจ้างกำลังมองหาอยู่หรือไม่? คุณมีความสามารถเหมาะกับการเป็นสมาชิกในทีมมากกว่าการเป็นผู้นำหรือไม่? ค้นหาคำตอบได้ที่นี่เลยค่ะ

 • แบบทดสอบเส้นสีบอกบุคลิกภาพ

  แบบทดสอบเส้นสีบอกบุคลิกภาพ

  เส้นสีบอกบุคลิกภาพ ที่สามารถบอกว่าบุคลิกภาพของคุณเป็นอย่างไร

 • + View More

VDO Clips

 • Psychology for Management & Motivating Techniques

  Psychology for Management & Motivating Techniques

  จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจที่ผู้นำยุคใหม่ต้องมี เพื่อบริหารคนทั้งผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา

 • Effective Project Management Program

  Effective Project Management Program

  "วางแผน ควบคุม ประเมินผลโครงการ ให้บรรลุประสิทธิผลสู่การเป็นนักบริหารโครงการมืออาชีพ" หลักการบริหารโครงการให้บรรลุประสิทธิผลทั้ง 3 ด้าน ครอบคลุมทั้งการบริหารโครงการตั้งแต่เริ่มต้นวางแผน แนวทางการทำงานปฏิบัติการจริง การบริหารทีมโครงการ ควบคุมโครงการและประเมินผล จนจบโครงการเพื่อลดปัจจัยความเสี่ยงให้มีคุณภาพ สุงสุด

 • + View More