Knowledge

Articles

“HR Ecosystem: วางระบบให้ครบ Loop ผูกใจพนักงาน”

“HR Ecosystem: วางระบบให้ครบ Loop ผูกใจพนักงาน”

“HR Ecosystem: วางระบบให้ครบ Loop ผูกใจพนักงาน”

5 เหตุผลที่ทำให้ IDP ไม่ประสบความสำเร็จ

5 เหตุผลที่ทำให้ IDP ไม่ประสบความสำเร็จ

แผนพัฒนารายบุคคล หรือที่เราเรียกสั้นๆกันว่า IDP นั้นย่อมาจาก Individual Development Plan ซึ่งก็คือแนวทางที่จะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จบรรลุตามเป้าหมายในสายอ...

หนังสือระดับ Top ที่ HR มืออาชีพต้องอ่าน

หนังสือระดับ Top ที่ HR มืออาชีพต้องอ่าน

ขอมาแนะนำหนังสือที่เรียกได้ว่า เก่าแต่เก๋า สำหรับ HR มืออาชีพ หนังสือทั้ง 5 เล่มนี้อาจจะไม่ได้ลงลึกขนาด Technical ในงาน HR แต่เป็นเรื่อง Must Have ที่ HR ควรจะเข้าใจเพื่อเป็นที่ปรึกษาท...

ขายงานให้โดนใจด้วยเทคนิคการเล่าเรื่อง

ขายงานให้โดนใจด้วยเทคนิคการเล่าเรื่อง

การเล่าเรื่องราวถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการขายงานที่ทรงพลัง ยิ่งถ้าเล่าเรื่องให้เหมาะสมกับจังหวะและโอกาส เรื่องเล่านั้นก็จะทำให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์ร่วมและสนใจม...

4 แกนสำคัญของการทำ CONTENT MARKETING ที่จำเป็นต้องทำ

4 แกนสำคัญของการทำ CONTENT MARKETING ที่จำเป็นต้องทำ

4 แกนสำคัญของการทำ CONTENT MARKETING ที่จำเป็นต้องทำ

การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคคล

การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคคล

การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคคล

FirstPrev123Last (out of 54 items)