Knowledge

Articles

7 ปัจจัยที่ชาว HR สามารถควบคุมได้เพื่อให้พัฒนาพนักงานในองค์กรมีผลงานที่ดีกว่า

7 ปัจจัยที่ชาว HR สามารถควบคุมได้เพื่อให้พัฒนาพนักงานในองค์กรมีผลงานที่ด...

" 7 Controllable Things Any HR Pro Can Do To Make Their Company Better " โดย Ben Martinez ด้วยเทคนิค 7 ปัจจัยที่ชาว HR สามารถควบคุมได้เพื่อให้พัฒนาพนักงานในองค์กรมีผลงานที่ดีกว่า

4 เคล็ดลับสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ประสบความสำเร็จ

4 เคล็ดลับสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ประสบความสำเร็จ

การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกองค์กรจะต้องมีการวางแผนบริหารจัดการ ตั้งแต่การสรรหาว่าจ้างเพื่อให้ได้พนักงานที้เหมาะสม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดศ...

4 วิธีบริหารจัดการงานก่อนหยุดสงกรานต์

4 วิธีบริหารจัดการงานก่อนหยุดสงกรานต์

เดือนที่ร้อนที่สุดของปีก็มาถึงพร้อมกับวันหยุดที่ติดกันยาว ๆ ซึ่งชาวออฟฟิศทั้งหลายก็ต่างมีแพลนที่จะไปคลายร้อนกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่พอหันกลับมาที่โต๊ะทำ...

8 เทคนิคสู่การเป็นผู้จัดการ เจาะเทรนด์แรงงานยุค Millennial

8 เทคนิคสู่การเป็นผู้จัดการ เจาะเทรนด์แรงงานยุค Millennial

ปัจจุบันวิธีการทำงานเริ่มเปลี่ยนไป คนรุ่นใหม่มีบทบาทกับการทำงานมากขึ้น เทคโนโลยีมีส่วนในการขับเคลื่อนการทำงาน ส่งผลให้แรงงานในกลุ่ม Millennial หลายคนได้รับการเลื่อนตำแหน...

5 กลยุทธ์แบบ 'ภาวะวิสัย' สู่การเป็นสุดยอดนักบริหารและนักวางกลยุทธ์

5 กลยุทธ์แบบ 'ภาวะวิสัย' สู่การเป็นสุดยอดนักบริหารและนักวางกลยุทธ์

การวางกลยุทธ์และบริหารกิจการในระบบเศรษฐกิจแบบใหม่นี้ จึงต้องอาศัยแนวคิดแบบใหม่ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ“นวัตกรรม” และ “ความคิดสร้างสรรค์” เพื่อสนองความต้องการแบบเฉพ...

การบริหาร “คน” บนฐานของ “ทุน” ที่แตกต่าง

การบริหาร “คน” บนฐานของ “ทุน” ที่แตกต่าง

กลยุทธ์สำคัญซึ่งจะช่วยให้องค์กรอยู่รอด เติบโตและประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน คือการที่องค์กรสามารถเสนอสินค้าและบริการที่ทำให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการเกิดความรู้ส...

FirstPrev123Last (out of 61 items)