Public Training Calendar

< ก่อนหน้า กุมภาพันธ์ 2560 ถัดไป >

ปฏิทินการอบรมสัมมนา

วันที่อบรม หลักสูตรฝึกอบรม
พุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
พฤหัสบดี ที่ 2 - ศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
พฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
พุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
ศุกร์ ที่ 17 - อังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
ศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
อังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
พุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
ศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
อังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

The Power of Thinking for Success

หลักสูตรฝึกอบรม : เทคนิคการพัฒนาระบบคิด 7 รูปแบบสู่ความสำเร็จ

เรียนรู้วิธีคิดอย่างเป็นระบบ การพัฒนาระบบคิดสู่ความสำเร็จ ทำความรู้จักกับความคิด 7 แบบ การใช้เครื่องมือช่วยจำ การเขียนเป็นรูปภาพ แผนภูมิ และเทคนิคการเขียน Mind Mapping
ดูรายละเอียด   

6 Managerial Skills for Top Manager

หลักสูตรฝึกอบรม : 6 ทักษะด้านการบริหารสำหรับสุดยอดผู้จัดการ

"หลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการจัดการที่จำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการเป็นผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือผู้บริหารที่เปี่ยมพร้อมด้วยทักษะที่สำคัญอย่างรอบด้าน ใน 6 ประการ ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านการวางแผนงานและการบริหารเวลา,การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ,การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงาน,การบริหารการเปลี่ยนแปลง,การบริหารทีมและการบริหารความขัดแย้ง"
ดูรายละเอียด   

Formulating Marketing Strategies

หลักสูตรฝึกอบรม : สร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาดสู่ความสำเร็จ

เรียนรู้การวิเคราะห์สถานการณ์ทางตลาดเพื่อกำหนดกลยุทธ์การตลาด เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงเรียนรู้กลยุทธ์การสร้างและบริหาร Brand พร้อมทั้ง Update กลยุทธ์การตลาดแนวใหม่
ดูรายละเอียด   

NLP Techniques for Coaching & People Management

หลักสูตรฝึกอบรม : การใช้เทคนิค NLP ในการบริหารคนและโค้ชงาน

เรียนรู้หลักการภาษาจิตประสาท (NLP ) การสื่อสัมพันธ์แบบ NLP ด้วยภาษากาย น้ำเสียง คำพูด ในการโค้ช ทั้งการโค้ชแบบ 360 องศา ศิลปะการโค้ชทีมงานเพื่อความเป็นเลิศ การโค้ชด้วยการตั้งคำถามทรงพลังโดยใช้ญาณทัศนะ รวมทั้งเทคนิคและกระบวนการโค้ชด้วยวิธีการห้าขั้นตอน
ดูรายละเอียด   

Business 4.0

โปรแกรมหลักสูตร Business 4.0 "ก้าวเข้าสู่โมเดลยุคธุรกิจ 4.0"

ก้าวเข้าสู่โมเดลธุรกิจใหม่ Business 4.0 ในทุกๆส่วนงาน Update แนวคิดใหม่ๆ เพื่อนำพาธุรกิจเข้าสู่โลกยุค 4.0 ไปกับเรา ด้วยโปรแกรม 4 วัน ที่เปิดมุมมอง และแนวคิดในทุกๆด้าน ประกอบไปด้วย Strategy 4.0 - ในภาพรวมเชิงกลยุทธ์ธุรกิจ, โมเดลการตลาดในแบบ Marketing 4.0, การบริหารการขาย Sale 4.0 และการบริหารจัดการ OM 4.0
ดูรายละเอียด   

Marketing 4.0

หลักสูตรฝึกอบรม : การตลาด 4.0

Marketing 4.0 เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมหลักสูตร Business 4.0 ที่จะมาเสิร์ฟ เทรนด์การตลาดแห่งอนาคตพร้อมการสร้างแผนการตลาดด้วยนวัตกรรม ประกอบไปด้วยการเรียนรู้ ทิศทางและแนวโน้มของการตลาดในอนาคต , การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางการตลาด , แนวคิดการตลาด 4.0 เปรียบเทียบกับการตลาด 1.0 2.0 และ 3.0 , Change to Marketing Model 4.0 และจุดโฟกัสที่สำคัญในการสื่อสารการตลาด
ดูรายละเอียด   

Process Mapping : How to Create Work Flow and Work Improvement

หลักสูตรฝึกอบรม : การทำ Process Mapping เพื่อสร้างผังงานและเพิ่มพูนประสิทธิภาพงาน

เรียนรู้ขั้นตอนการสร้าง Process Mapping ด้วยการหาการไหลของงานและกระบวนการสร้างคุณค่าหรือสายธารคุณค่า และการพัฒนาการไหลของงานและวิธีการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ดูรายละเอียด   

Strategy 4.0

หลักสูตรฝึกอบรม : การบริหารเชิงกลยุทธ์ 4.0

Strategy 4.0 เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมหลักสูตร Business 4.0 ที่จะได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างของ Strategy 1.0 , 2.0 , 3.0 และ Strategy 4.0 พร้อมทั้งปรับกระบวนทัศน์ วิธีคิดให้เป็นการคิดเชิงกลยุทธ์(Paradigm Shift) มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ถึงกลยุทธ์ธุรกิจสู่โมเดล 4.0 เพื่อให้ทันต่อการแข่งขันในอนาคต
ดูรายละเอียด   

Sales 4.0

หลักสูตรฝึกอบรม : การบริหารการขาย 4.0

Sales 4.0 เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมหลักสูตร Business 4.0 ที่จะได้เรียนรู้และเข้าใจถึง Customer Insight นอกจากนี้ยังทราบถึงบทบาทที่เปลี่ยนไปของลูกค้าทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมและอุปโภคบริโภคในยุค 4.0 , กระบวนการขายแนวคิด Conceptual Selling และเรียนรู้การสร้างกลยุทธ์การขายแบบ 4.0 ด้วยนวัตกรรมในการขาย ว่ากลยุทธ์ไหนที่สามารถชนะใจลูกค้าได้
ดูรายละเอียด   

Operation Management 4.0

หลักสูตรฝึกอบรม : นักบริหารงาน 4.0

Operation Management 4.0 เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมหลักสูตร Business 4.0 ว่าด้วยเรื่อง การบริหารการปฏิบัติการในยุคปัจจุบันที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันและการให้บริการลูกค้า ผู้บริหารการปฏิบัติการในยุคเทคโนโลยี 4.0 ต้องมีความเข้าใจในเรื่องของความหมายและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการปฏิบัติการที่มีต่อฟังก์ชันการบริหารทั้งหก นอกจากนี้ผู้บริหารปฏิบัติการยังต้องเข้าใจแนวความคิดของการบริหารโซ่คุณค่าและโซ่อุปทานในยุคเทคโนโลยี 4.0 อีกด้วย
ดูรายละเอียด