Public Training Calendar

< ก่อนหน้า กันยายน 2560 ถัดไป >

ปฏิทินการอบรมสัมมนา

วันที่อบรม หลักสูตรฝึกอบรม
ศุกร์ ที่ 1 - เสาร์ ที่ 2 กันยายน 2560
ศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2560
อังคาร ที่ 12 - พุธ ที่ 13 กันยายน 2560
พุธ ที่ 20 กันยายน 2560
พฤหัสบดี ที่ 21 - ศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2560
อังคาร ที่ 26 กันยายน 2560
พุธ ที่ 27 กันยายน 2560
ศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2560

Sales Performance Management Best Practices

หลักสูตร : สร้างผลงานทีมขาย ให้พิชิตยอดขาย

หลักสูตร สร้างผลงานทีมขาย ให้พิชิตยอดขาย (Sales Performance Management Best Practices) เป็นการรวบรวม แนวคิด แนวทางการจัดการบริหารงานขาย ที่เป็นข้อพึงปฏิบัติ (Best Practices) ผ่านการทำให้สำเร็จมาแล้ว จากประสบการณ์ตรง ของวิทยากร คุณชนะ ก่อกิจกำธร กรรมการผู้จัดการ บริษัท Total Sales Management Solutions ผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย และการจัดการบริหารงานขาย ด้วยประสบการณ์เกือบ 30 ปี ที่ทั้งทำงานขาย บริหารงานขาย กับ cititbank , SCBT , BMW กับตำแหน่ง Top Sales และสร้างทีมขายสำเร็จยอดขึ้น 400% และเข้าไปช่วยสอน สร้าง ฝึก ทั้งทีมขาย หัวหน้างานขาย ผู้จัดการงานขาย ให้กับ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ มากมาย เช่น AIS , BJC , DKSH , KING POWER , AP , Pruksa Real Estate , NOBLE , PLUS Property , SANSIRI , BBL , KBank , KTB , TMB , SCB , BAY , KTC และ Volvo เป็นต้น เพื่อให้ผู้เข้าเรียนได้กลับไปสร้างยอดขาย “ได้ทันที” ในโค้งสุดท้ายปีนี้
ดูรายละเอียด   

Wow Creativity for Content Marketing

หลักสูตรฝึกอบรม: สร้างสรรค์ Content Marketing อย่างไรให้ Wow!

เรียนรู้และทำความเข้าใจถึงแนวโน้มและทิศทางทางการตลาด ที่เป็น Content Marketing รวมถึงทราบขั้นตอนในการทำ Content Marketing ที่ประสบผลสำเร็จ พร้อมทั้งแนวทางไอเดียสร้างสรรค์ เพื่อสร้าง Content Marketing ที่โดนใจ
ดูรายละเอียด   

6 Managerial Skills for Top Manager

หลักสูตรฝึกอบรม : 6 ทักษะด้านการบริหารสำหรับสุดยอดผู้จัดการ

"หลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการจัดการที่จำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการเป็นผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือผู้บริหารที่เปี่ยมพร้อมด้วยทักษะที่สำคัญอย่างรอบด้าน ใน 6 ประการ ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านการวางแผนงานและการบริหารเวลา,การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ,การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงาน,การบริหารการเปลี่ยนแปลง,การบริหารทีมและการบริหารความขัดแย้ง"
ดูรายละเอียด   

Customer & Non Customer Analysis

หลักสูตรฝึกอบรม : เทคนิคการวิเคราะห์ลูกค้าและผู้ที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าเพื่อขยายตลาด

หลักสูตรฝึกอบรมด้านการตลาด เน้นการสร้างและการขยายตลาดใหม่ที่ไม่มีในตำรา จะหาลูกค้าใหม่? ทำไมถึงวิเคราะห์แต่ลูกค้าเดิม? ลูกค้าใหม่เราจะเป็นใคร? ใครยังไม่มาเป็นลูกค้าเรา? ทำไม? ทำอย่างไรถึงจะมาเป็นลูกค้าเรา? ผ่าแนวคิดการวิเคราะห์การตลาดแบบเดิมๆ ด้วยแนวคิดที่ Blue Ocean สุดๆ ที่จะเปิดมุมมองใหม่ของคุณ
ดูรายละเอียด   

Strategic Program

“โปรแกรมสู่การเป็นนักบริหารเชิงกลยุทธ์”

กูรูด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ กับหลักการการบริหารเชิงกลยุทธ์แบบลึกซึ้งและวิธีการสร้างแผนกลยุทธ์ที่ใครๆ ก็ทำได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนจะทำแผนได้ดี
ดูรายละเอียด   

5 Advance Sales Skills

หลักสูตรฝึกอบรม : 5 ทักษะสู่การเป็นนักขายมือทอง

เรียนรู้ทักษะการค้นหาและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ทักษะการบริการที่ตราตรึงประทับใจ และทักษะการเจรจาต่อรองที่ทำให้ทั้งลูกค้าและนักขายเป็นฝ่ายชนะ เพียงเท่านี้ก็ทำให้ คำว่า “สุดยอดนักขายมือทอง” มาอยู่ตรงหน้าคุณแล้ว
ดูรายละเอียด   

Customer Journey Map

หลักสูตรฝึกอบรม : เทคนิคการสร้างแผนที่เส้นทางประสบการณ์ลูกค้า สู่การเพิ่มคุณค่าที่แท้จริง

เรียนรู้ถึงแนวคิดต่างๆ ที่จะเพิ่มประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า (Customer Experience) รวมถึงแนวทางในการบริหารจัดการประสบการณ์ลูกค้า และมาทำความเข้าใจถึงการกำหนดเป้าหมายและการสร้าง Customer Journey Map อย่างเป็นขั้นเป็นตอน พร้อมทั้งการวิเคราะห์ Customer Journey Map เพื่อนำมาสู่การเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์ที่ดีขึ้นในแต่ละจุดสัมผัสลูกค้า (Touch Point) นอกจากนี้ยังเรียนรู้แนวทางการสร้างคุณค่าแก่ลูกค้า ผ่านกิจกรรมการตลาดเพิ่มประสบการณ์ รวมถึงแนวทางการสื่อสารการตลาด ที่ตอบเป้าหมายอย่างมีกลยุทธ์
ดูรายละเอียด   

Design Business Management

หลักสูตรฝึกอบรม : การจัดการออกแบบธุรกิจ

แนวคิดการบริหารยุคใหม่ด้วยการจัดการออกแบบ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจและองค์กร เรียนรู้ถึงขั้นตอนการจัดการออกแบบในการวางแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างนวัตกรรม ผ่านความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงออกแบบ และกระบวนการออกแบบอย่างเป็นระบบในการสร้างผลิตภัณฑ์และการบริการ
ดูรายละเอียด