Public Training Calendar

< ก่อนหน้า กุมภาพันธ์ 2561 ถัดไป >

ปฏิทินการอบรมสัมมนา

วันที่อบรม หลักสูตรฝึกอบรม
ศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
เสาร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561
พฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
ศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
อังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
พุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
อังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
พุธ ที่ 21, พฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
พุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

HRD Strategy & Planning

หลักสูตรฝึกอบรม : การกำหนดแผนและกลยุทธ์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เรียนรู้กระบวนการ ขั้นตอน และเทคนิคการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น ปัจจัยแห่งการแข่งขันทางธุรกิจ ความท้าทาย และการบริหารเชิงกลยุทธ์ โครงสร้าง HR แบบใหม่และทิศทางในการสนับสนุนธุรกิจ รวมถึงกำหนด HR Philosophy และกรอบการกำหนด Human Resources Planning & Development เชิงกลยุทธ์
ดูรายละเอียด   

Strategic Human Resource Development Tools

หลักสูตรฝึกอบรม : เครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

จากหลักแนวคิดต่าง ๆ ทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีอย่างมากมาย สู่แนวทางการปฏิบัติงานจริง รวมถึงวิธีการและเครื่องมือที่ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์จะเลือกใช้หรือนำวิธีการต่าง ๆ มาใช้จริง โดยประเมินได้ว่าเครื่องมือใดที่จะเหมาะสมกับองค์กรของเรา ณ เวลานี้ และจุดดีหรือมีข้อควรระวังอย่างไร เมื่อนำเครื่องมือต่าง ๆ มาใช้ เพราะหลักคิดสำคัญอยู่ที่เราต้องเลือกใช้เป็น มิใช่ทำทุกอย่าง หรือทำไปตามกระแส รวมถึงเทคนิคและเครื่องมือต่างๆในการวัดและประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดังกล่าว
ดูรายละเอียด   

S&OP: Sales and Operation Planning

หลักสูตรฝึกอบรม : การวางแผนการขายและปฏิบัติการ

แผนการขายและปฏิบัติการ (Sales and Operation Planning หรือ S&OP) เป็นเครื่องมือการจัดการแบบ บูรณาการที่จับต้องได้มากที่สุดเครื่องมือหนึ่ง S&OP เป็นกระบวนการที่ทําให้เกิดการเชื่อมต่อและสร้างสมดุล ระหว่าง การวางแผนอุปสงค์ (Demand Planning) และ การวางแผนเชิงปฏิบัติการ (Operation Planning) ซึ่งจะทําให้ องค์กรสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างมีประสิทธิผล
ดูรายละเอียด   

Marketing Research : Tools & Analysis

หลักสูตรฝึกอบรม : แนวทางการทำวิจัยทางการตลาด:เครื่องมือและวิธีวิเคราะห์

มองเห็นภาพ แนวทาง และประเภทของงานวิจัยยุคใหม่ เรียนรู้ถึงขั้นตอนในการทำวิจัยทางการตลาดตามระเบียบวิธีวิจัย ทราบถึงเทคนิคในการสำรวจตลาด ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ สามารถวิเคราะห์ผล และนำไปใช้เพื่อวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
ดูรายละเอียด   

Proactive Sales for increasing New Customer

หลักสูตรฝึกอบรม : แนวทางการขายเชิงรุกเพื่อเพิ่มลูกค้าใหม่

“การหาลูกค้าใหม่” เป็นสิ่งสำคัญเพียงใดทางด้านการขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเศรษฐกิจปัจจุบัน แต่การที่จะได้มานั้น นักขายต้องมีสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเสียก่อน สิ่งนั้นคือ ทัศนคติการขายเชิงรุก แล้วทัศนคติและแนวทางการขายเชิงรุกนั้นคืออะไร ท่านสามารถพบคำตอบได้ในหลักสูตรนี้ ซึ่งให้แนวทางในการค้นหา สร้างโอกาส พัฒนาทักษะการขายที่จำเป็นในการที่จะเพิ่มลูกค้าใหม่ๆ ให้แก่องค์กร พร้อมทั้งการได้เข้าใจถึงปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในการหาลูกค้าใหม่ และแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ดูรายละเอียด   

5 Advance Sales Skills

หลักสูตรฝึกอบรม : 5 ทักษะสู่การเป็นนักขายมือทอง

เรียนรู้ทักษะการค้นหาและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ทักษะการบริการที่ตราตรึงประทับใจ และทักษะการเจรจาต่อรองที่ทำให้ทั้งลูกค้าและนักขายเป็นฝ่ายชนะ เพียงเท่านี้ก็ทำให้ คำว่า “สุดยอดนักขายมือทอง” มาอยู่ตรงหน้าคุณแล้ว
ดูรายละเอียด   

Customer Insight Creating Marketing Strategy

หลักสูตรอบรม : การหา Customer Insight เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด

เรียนรู้แนวคิดทางการตลาดแบบบูรณาการสมัยใหม่ การวิเคราะห์อินไซท์เพื่อสร้างความผูกพันของลูกค้า รวมถึงกลยุทธ์การตลาดที่เกิดจากแรงจูงใจของลูกค้า เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อ, บุคลิกภาพของลูกค้า, การรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ
ดูรายละเอียด   

6 Managerial Skills for Top Manager

หลักสูตรฝึกอบรม : 6 ทักษะด้านการบริหารสำหรับสุดยอดผู้จัดการ

หลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการจัดการที่จำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการเป็นผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือผู้บริหารที่เปี่ยมพร้อมด้วยทักษะที่สำคัญอย่างรอบด้าน ใน 6 ประการ ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านการวางแผนงานและการบริหารเวลา, การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ, การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงาน, การบริหารการเปลี่ยนแปลง, การบริหารทีมและการบริหารความขัดแย้ง
ดูรายละเอียด   

5 Strategic Thinking Enhancements

หลักสูตรฝึกอบรม : 5 รูปแบบการคิดเชิงกลยุทธ์

เรียนรู้สุดยอดแนวคิดเชิงกลยุทธ์ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกและควรค่าแก่การเรียนรู้ และรู้จักนำวิธีคิดเหล่านั้นมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น 1)Paradigm Shift 2) VISION 3)Scenario Planning 4)Game Theory และ 5)Innovation Thinking
ดูรายละเอียด