Public Training Calendar

< ก่อนหน้า กรกฎาคม 2560 ถัดไป >

ปฏิทินการอบรมสัมมนา

วันที่อบรม หลักสูตรฝึกอบรม
พุธ ที่ 5 - พฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2560
พุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2560
ศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560
ศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2560
เสาร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2560
อังคาร ที่ 18 กรกฎาคม 2560
พฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2560
พฤหัสบดี ที่ 20 - ศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2560
พุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2560
พฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2560

Business 4.0

โปรแกรมหลักสูตร Business 4.0 "ก้าวเข้าสู่โมเดลยุคธุรกิจ 4.0"

ก้าวเข้าสู่โมเดลธุรกิจใหม่ Business 4.0 ในทุกๆส่วนงาน Update แนวคิดใหม่ๆ เพื่อนำพาธุรกิจเข้าสู่โลกยุค 4.0 ไปกับเรา ด้วยโปรแกรม 3 วัน ที่เปิดมุมมอง และแนวคิดในทุกๆด้าน ประกอบไปด้วย การบริหารทรัพยากรมนูษย์ HR 4.0, โมเดลการตลาดในแบบ Marketing 4.0, และ Strategy 4.0 - ในภาพรวมเชิงกลยุทธ์ธุรกิจ
ดูรายละเอียด   

HR 4.0

หลักสูตรฝึกอบรม : การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4.0

ทุกวันนี้คำว่า 4.0 กลายเป็นคำที่ใช้แทนการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เชื่อมโยงไปในทุกมิติของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น การเกษตร 4.0 เศรษฐกิจ 4.0 และอีกมากมาย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4.0 เป็นคำที่เกิดขึ้น แพร่หลาย ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว กูรูหลายท่านได้ให้ความหมายไว้อย่างน่าสนใจ นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ต่างต้องรีบปรับตัวให้เร็วขึ้นไปอีก เพื่อรองรับผลกระทบที่จะมาจากการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด วิธีการทำธุรกิจ แนวคิดของการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยรวมต้องได้รับการพิจารณาทบทวนทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น กระบวนการสรรหาคัดเลือกพนักงาน การปฐมนิเทศ การพัฒนา และการบริหารความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) เป็นต้น ในหลักสูตรนี้จะแนะนำอีกหนึ่งความหมายของ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4.0 เชื่อมโยงไปกับแนวคิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ รวมไปถึงแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงที่ต้องเริ่มดำเนินการเพื่อรับมือให้ทันท่วงที
ดูรายละเอียด   

Marketing 4.0

หลักสูตรฝึกอบรม : การตลาด 4.0

Marketing 4.0 เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมหลักสูตร Business 4.0 ที่จะมาเสิร์ฟ เทรนด์การตลาดแห่งอนาคตพร้อมการสร้างแผนการตลาดด้วยนวัตกรรม ประกอบไปด้วยการเรียนรู้ ทิศทางและแนวโน้มของการตลาดในอนาคต , การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางการตลาด , แนวคิดการตลาด 4.0 เปรียบเทียบกับการตลาด 1.0 2.0 และ 3.0 , Change to Marketing Model 4.0 และจุดโฟกัสที่สำคัญในการสื่อสารการตลาด
ดูรายละเอียด   

The Power of Thinking for Success

หลักสูตรฝึกอบรม : เทคนิคการพัฒนาระบบคิด 7 รูปแบบสู่ความสำเร็จ

เรียนรู้วิธีคิดอย่างเป็นระบบ การพัฒนาระบบคิดสู่ความสำเร็จ ทำความรู้จักกับความคิด 7 แบบ การใช้เครื่องมือช่วยจำ การเขียนเป็นรูปภาพ แผนภูมิ และเทคนิคการเขียน Mind Mapping
ดูรายละเอียด   

How to Manage Your Team to create GREAT RESULT

หลักสูตรอบรม : หลักการบริหารคน เพื่อสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่

คำถาม คือ ทำไมคุณต้องเรียนรู้? ทฤษฎีเหล่านี้ คำตอบ! ก็คือทฤษฎีบริหารนี้จะทำให้คุณรู้จิตวิทยาในการบริหารลูกน้องหรือบุคลากรในหน่วยงานที่คุณต้องรับผิดชอบในแต่ละกลุ่ม ซึ่งช่วยให้คุณเกิดความเข้าใจและรู้จักบริหารคนที่แตกต่างกันไป รวมทั้งการปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนในทีม มีทั้งคนที่เก่งมีความสามารถ, เด็กใหม่ดาวรุ่งพุ่งแรง หรือ คนหมดไฟในการทำงานแล้ว วิธีการบริหารตามหลักสูตรนี้ จะเป็นการรวบรวมหลักจิตวิทยาการจูงใจที่ต้องใช้วิธีการจูงใจในระดับสูง และเทคนิคการจัดการกับกลุ่มพนักงาน พร้อมกรณีศึกษาในการพัฒนาผลปฏิบัติงานของพนักงาน
ดูรายละเอียด   

12 Models - Marketing Perspective

หลักสูตรอบรม : 12 โมเดลที่นักการตลาดควรรู้

นักการตลาด มืออาชีพนั้นต้องเล็งเห็นถึงทิศทาง แนวโน้มทางการตลาดสมัยใหม่ รวมถึงเข้าใจบทบาท และสิ่งสำคัญที่ต้องตระหนักว่าต้องทำอะไรบ้าง ในส่วนงานการตลาดได้อย่างครบถ้วนในทุกมุมมอง ซึ่งในหลักสูตร 12 โมเดลที่นักการตลาดควรรู้ ได้รวบรวมโมเดลในด้านต่างๆที่นักการตลาดมืออาชีพควรต้องรู้ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับงานตลาดจริงในโลกยุคใหม่ เพื่อมุ่งสู่การปฏิบัติจริงอย่างเป็นขั้นตอนและมีปรสิทธิภาพ
ดูรายละเอียด   

Strategy 4.0

หลักสูตรฝึกอบรม : การบริหารเชิงกลยุทธ์ 4.0

Strategy 4.0 เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมหลักสูตร Business 4.0 ที่จะได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างของ Strategy 1.0 , 2.0 , 3.0 และ Strategy 4.0 พร้อมทั้งปรับกระบวนทัศน์ วิธีคิดให้เป็นการคิดเชิงกลยุทธ์(Paradigm Shift) มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ถึงกลยุทธ์ธุรกิจสู่โมเดล 4.0 เพื่อให้ทันต่อการแข่งขันในอนาคต
ดูรายละเอียด   

MODERN SUPERVISORY SKILL

โปรแกรมหลักสูตรสู่การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่

2 หลักสูตรสู่การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ ที่ทำให้เข้าใจบทบาทของการเป็นหัวหน้ายุคใหม่ เทคนิคการสั่งงาน มอบหมายงาน และสื่อสารงานกับทีมงาน และทราบถึงแนวคิดในการสร้างแรงจูงใจในการบริหารทีมงาน ตลอดจนสามารถใช้เครื่องมือต่างๆในการสร้างแรงจูงใจแก่ทีมงาน
ดูรายละเอียด   

Proactive Sales for increasing New Customer

หลักสูตรฝึกอบรม : แนวทางการขายเชิงรุกเพื่อเพิ่มลูกค้าใหม่

“การหาลูกค้าใหม่” เป็นสิ่งสำคัญเพียงใดทางด้านการขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเศรษฐกิจปัจจุบัน แต่การที่จะได้มานั้น นักขายต้องมีสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเสียก่อน สิ่งนั้นคือ ทัศนคติการขายเชิงรุก แล้วทัศนคติและแนวทางการขายเชิงรุกนั้นคืออะไร ท่านสามารถพบคำตอบได้ในหลักสูตรนี้ ซึ่งให้แนวทางในการค้นหา สร้างโอกาส พัฒนาทักษะการขายที่จำเป็นในการที่จะเพิ่มลูกค้าใหม่ๆ ให้แก่องค์กร พร้อมทั้งการได้เข้าใจถึงปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในการหาลูกค้าใหม่ และแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ดูรายละเอียด   

NLP Techniques for Coaching & People Management

หลักสูตรฝึกอบรม : การใช้เทคนิค NLP ในการบริหารคนและโค้ชงาน

เรียนรู้หลักการภาษาจิตประสาท (NLP ) การสื่อสัมพันธ์แบบ NLP ด้วยภาษากาย น้ำเสียง คำพูด ในการโค้ช ทั้งการโค้ชแบบ 360 องศา ศิลปะการโค้ชทีมงานเพื่อความเป็นเลิศ การโค้ชด้วยการตั้งคำถามทรงพลังโดยใช้ญาณทัศนะ รวมทั้งเทคนิคและกระบวนการโค้ชด้วยวิธีการห้าขั้นตอน
ดูรายละเอียด