Public Training Calendar

< ก่อนหน้า กันยายน 2561 ถัดไป >

ปฏิทินการอบรมสัมมนา

วันที่อบรม หลักสูตรฝึกอบรม
จันทร์ ที่ 3, อังคาร ที่ 4 กันยายน 2561
อังคาร ที่ 11, พุธ ที่ 12 กันยายน 2561
ศุกร์ ที่ 14 กันยายน 2561
ศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2561
อังคาร ที่ 25 กันยายน 2561
พุธ ที่ 26 กันยายน 2561
พฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน 2561
ศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2561

Marketing for Real Estate

หลักสูตรฝึกอบรม : การตลาดอสังหาริมทรัพย์

สุดยอดสำหรับนักการตลาดอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่ เป็นหลักสูตรเข้มข้น 2 วันเต็ม เพื่อผู้ที่อยู่ในแวดวงอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้หลักคิดวิเคราะห์ตลาด วิเคราะห์ลูกค้า จนถึงกลยุทธ์ในการพัฒนาการตลาดในทุกๆ ด้าน
ดูรายละเอียด   

Effective Project Management Program

โปรแกรมหลักสูตร Effective Project Management

หลักการบริหารโครงการให้บรรลุประสิทธิผลทั้ง 3 ด้าน ครอบคลุมทั้งการบริหารโครงการตั้งแต่เริ่มต้นวางแผน แนวทางการทำงานปฏิบัติการจริง การบริหารทีมโครงการ ควบคุมโครงการและประเมินผล จนจบโครงการเพื่อลดปัจจัยความเสี่ยงให้มีคุณภาพสุงสุด
ดูรายละเอียด   

The New Way of Marketing Communication

หลักสูตรฝึกอบรม : วิถีและเครื่องมือใหม่ของการสื่อสารทางการตลาด

โลกเปลี่ยน การตลาดเปลี่ยน อัพเดทแนวกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดในวิถีใหม่
ดูรายละเอียด   

กฎหมายแรงงานที่ต้องรู้ในงานบริหารธุรกิจ

หลักสูตรฝึกอบรม : กฎหมายแรงงานที่ต้องรู้ในงานบริหารธุรกิจ

เรื่องสำคัญ เพื่อป้องกันความผิดพลาดและการบริหารแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ที่ผู้บริหารจำเป็นต้องทราบ
ดูรายละเอียด   

Sales 4.0

หลักสูตรฝึกอบรม : การบริหารการขาย 4.0

Sales 4.0 จะได้เรียนรู้และเข้าใจถึงCustomer Insight นอกจากนี้ยังทราบถึงบทบาทที่เปลี่ยนไปของลูกค้าทั้งกลุ่มอุตสาหกรรม และอุปโภคบริโภคในยุค 4.0,กระบวนการขายแนวคิด Conceptual Selling และเรียนรู้การสร้างกลยุทธ์การขายแบบ 4.0 ด้วยนวัตกรรมในการขาย ว่ากลยุทธ์ไหนที่สามารถชนะใจลูกค้าได้
ดูรายละเอียด   

Communication Power for Manager

Communication Power for Manager

พลังของการสื่อสารนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมากสำหรับการเป็นหัวหน้างาน เพราะต้องใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ทุกๆ วันในการทำงาน ดังนั้นหลักสูตร Communication Power for Manager นี้จึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถบริหารจัดการคน และงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหัวหน้างาน ผู้จัดการ จำเป็นมีการวางแผนอย่างมีเป้าหมายในการสื่อสารส่งต่อไปยังทีมงาน เพื่อโน้มน้าวและสร้างพลังของทีมงานให้มีประสิทธิผล
ดูรายละเอียด   

From Good to Great Manager

From Good to Great Manager

เคยคิดกันบ้างไหม? ว่าผู้จัดการที่ดีต้องเป็นอย่างไร? ก็คือคนที่จะต้องเข้ามาทำหน้าที่ในการบริหารจัดการการทำงานเพื่อให้ได้ผลงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งในการทำงานให้ได้เป้าหมายนั้น ผู้จัดการไม่สามารถทำงานคนเดียวได้ ต้องสามารถบริหารจัดการทุกคนในทีมของตนทำงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
ดูรายละเอียด   

Modern Marketing Strategy for New Generation

หลักสูตรฝึกอบรม : กลยุทธ์การตลาดสำหรับลูกค้ายุคใหม่

ภายใต้สถานการณ์ด้านการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคนี้การตัดสินใจทางการตลาด กลายเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ทั้งนักการตลาด และผู้บริหารต้องคำนึงถึง หากตัดสินใจผิดพลาด ย่อมหมายถึงผลกระทบที่ค่อนข้างรุนแรงคำถามคือ พฤติกรรมผู้บริโภคและลูกค้ายุคใหม่จะเปลี่ยนไปอย่างไร ? กลยุทธ์การตลาดจะต้องปรับอย่างไรให้เข้ากับสถานการณ์? แล้วเราจะใช้เครื่องมือการตลาดแบบไหนอย่างไร ในยุคนี้? เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
ดูรายละเอียด