Public Training Calendar

ปฏิทินการอบรมสัมนา

The Power of Thinking for Success

หลักสูตรฝึกอบรม : เทคนิคการพัฒนาระบบคิด 7 รูปแบบสู่ความสำเร็จ

The Power of Thinking for Success
เรียนรู้วิธีคิดอย่างเป็นระบบ การพัฒนาระบบคิดสู่ความสำเร็จ ทำความรู้จักกับความคิด 7 แบบ การใช้เครื่องมือช่วยจำ การเขียนเป็นรูปภาพ แผนภูมิ และเทคนิคการเขียน Mind Mapping

The Power of Thinking for Success

หลักสูตรฝึกอบรม : เทคนิคการพัฒนา ระบบคิด 7 รูปแบบ สู่ความสำเร็จ

VDO แนะนำหลักสูตร
ความลับของความสำเร็จทั้งปวง เริ่มต้นที่ราจะต้องมีความคิดที่ดีก่อน ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จในเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัว ยิ่งเมื่อเราย้อนกลับไปมองดูบุคคลตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จมาในอดีต ล้วนแต่จะพบว่าเขเหล่านั้นมีความคิดที่ยิ่งใหญ่อยู่เบื้องหลังเสมอ ไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ หรือผู้นำและบุคคลสำคัญต่างๆ เป็นต้น ดังนั้นการมุ่งมั่นจะพัฒนาระบบคิดจึงเป็นศาสตร์หนึ่งที่ถูกศึกษาและถ่ายทอดกันมาอย่างยาวนาน จนถึงปัจจุบันมีแนวคิดต่างๆที่จะพัฒนาระบบคิดของเราให้ดียิ่งๆขึ้นอยู่ในหลายๆรูปแบบ
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อทำความเข้าใจในระบบคิดของคนเราได้อย่างถ่องแท้
 2. เรียนรู้วิธีคิดในแบบสำคัญๆ ใน 7 รูปแบบ สู่ความสำเร็จ
 3. เพื่อเรียนรู้เทคนิด และเครื่องมือต่างๆ ที่จะเข้ามาช่วยในระบบคิดของเราให้ดียิ่งขึ้นได้
เนื้อหาการอบรม
 • ระบบคิดและรูปแบบความคิด
 • วินัย 5 ประการ (Five Disciplines) 
 • พื้นฐานสู่การเป็นองค์กรเรียนรู้้
 • วิธีคิดอย่างเป็นระบบ
 • การพัฒนาระบบคิดสู่ความสำเร็จ
 • ความคิด 7 แบบ : 

1) Lateral thinking
2) Vertical thinking
3) Logical thinking
4) Creative thinking
5) Critical thinking
6) Positive thinking
7) Ethical thinking

 • Six thinking hats
 • การใช้เครื่องมือช่วยจำ
 • การเขียนเป็นรูปภาพ, แผนภูมิ, แผนที่, กราฟ
 • เทคนิคการเขียน Mind Mapping
หลักสูตรนี้เหมาะกับ
หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้บริหาร หรือผู้ที่สนใจทั่วไป

Instructor:
ดร.สุชาติ สังข์เกษม
Assitant Vice President Digital Business Departmental บริษัท Mc Group จำกัด (มหาชน)

ดูรายละเอียด

Date & Venue:
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

ดูรายละเอียด

Training Fee:

ค่าธรรมเนียมการอบรม รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ราคาปกติ 5,900.00 6,313.00 177.00
ราคาสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว) 5,310.00 5,681.70 159.30

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

การชำระค่าธรรมเนียม

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค/แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม สั่งจ่ายในนาม
บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 140-2-12879-3