Public Training Calendar

ปฏิทินการอบรมสัมนา

การบริหารคนเก่ง

หลักสูตรฝึกอบรม : การบริหารคนเก่ง

การบริหารคนเก่ง
ในทุกองค์กร ทรัพยากรมนุษย์ย่อมมีหลากหลายปะปนกันอยู่ ทั้งคนที่มีความสามารถที่องค์กรต้องรักษาไว้ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "การบริหารคนที่เก่ง" และคนที่องค์กรต้องผลักดันเพื่อให้แสดงศักยภาพออกมา หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "การบริหารคนให้เก่ง" ดังนั้นหลักสูตรนี้จะทำให้คุณสามารถนำกลยุทธ์ที่ได้จากการเรียนรู้มาช่วยให้องค์กร รักษาคนเก่ง และสร้างคนให้เก่งได้อย่างสร้างสรรค์เมื่อองค์กรสามารถบริหารคนที่เก่งและบริหารคนให้เก่งได้แล้วนั้น ความสำเร็จ และการสร้างขีดความสามารถให้กับองค์กรในระยะยาวเพื่อรองรับการแข่งขันในอนาคตได้ไม่ยาก และนำไปสู่เป้าหมายเดียวกัน

หลักสูตรฝึกอบรม : การบริหารคนเก่ง

หลักสูตรฝึกอบรม : การบริหารคนเก่ง

จะทำอย่างไรกับการบริหารคนเก่งและการสร้างคนให้เก่งได้เกิดขึ้นในองค์กร หากไม่มีวิธีการที่ถูกต้องในการบริหารคนเก่งและสอนคนให้เก่ง หรือถูกกำหนดโดยปราศจากหลักการ จะเกิดอะไรขึ้นกับองค์กร หลักสูตร การบริหารคนเก่ง นี้จึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เกิดกระบาวนการสร้างที่ถูกต้อง รวมถึงการค้นหา วิธีดูแล รักษา พัฒนาคนเก่งและสร้างคนให้เก่งได้สร้างสรรค์ผลงานอย่างไม่มีขีดจำกัด และนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายด้วยกัน
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้ผู้บริหารรู้วิธีในการบริหารคนเก่งและการบริหารคนให้เก่ง สอดคล้องกับความสัมพันธ์ ความสามารถ และวัฒนธรรมขององค์กร
 • เพื่อทำให้ได้เรียนรู้วิธีการรักษาคนเก่ง ให้สามารถอยู่กับองค์กรได้ในระยะยาว
 • เพื่อพัฒนาคนให้เก่งได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้องค์กรสามารถสร้างคนให้เก่งได้เพิ่มขึ้น และนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายด้วยกัน
 • เพื่อใช้เป็นแนวทางให้กับหัวหน้างานและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในการบริหารคน ทั้งคนที่เก่งและคนที่องค์กรจะสร้างให้เก่ง
เนื้อหาการอบรม

"บริหารคนที่เก่ง"

โดย อ.สรวุฒิ หรณพ อดีตผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท CDG และกลุ่มบริษัท G-ABLE : ช่วงเช้า

Course Outline

 • สภาวะความท้าทายในโลกการแข่งขันในปัจจุบันและสภาวะคลาดแคลน Talent อย่างรุนแรง
 • Talent คือพนักงานประเภทใดกันแน่
 • การใช้ 9 Grids เป็นเครื่องมือในการคัดเลือก Talent
 • ระบบและกระบวนการดูแลสำหรับ Talent

"บริหารคนให้เก่ง"

โดย อ.กิตติคุณ วัชรมณเฑียร Corporate Cultre&Internal Communication Manager : AIS ช่วงบ่าย

Course Outline

 • Selection process การเริ่มต้นที่ดีด้วยการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมกับองค์กร
 • Onboarding program ปฐมนิเทศอาจไม่พอ ต้องทำอะไรอีก
 • การบริหารคนให้เก่งเเละพัฒนาคนให้มีประสิทธิภาพ (Performance Management )
 • Learning & Development ให้สอดคล้องกับ Career Planning
 • Build on Strength คือหัวใจสำคัญของการพัฒนาคน
หลักสูตรนี้เหมาะกับ
ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ และ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

Instructor:
อ.สรวุฒิ หรณพ
อดีตผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท CDG และกลุ่มบริษัท G-ABLE

ดูรายละเอียด

Instructor:
อ.กิตติคุณ วัชรมณเฑียร
Vice President Corporate Culture & Internal Communication - เซ็นทรัลกรุ๊ป (Central Group)

ดูรายละเอียด

Date & Venue:
วันที่ 25 มีนาคม 2560
โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

ดูรายละเอียด

Training Fee:

ค่าธรรมเนียมการอบรม รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ราคาปกติ 5,900.00 6,313.00 177.00
ราคาสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว) 5,310.00 5,681.70 159.30

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

การชำระค่าธรรมเนียม

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค/แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม สั่งจ่ายในนาม
บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 140-2-12879-3