Public Training Calendar

ปฏิทินการอบรมสัมนา

Proactive Sales for increasing New Customer

หลักสูตรฝึกอบรม : แนวทางการขายเชิงรุกเพื่อเพิ่มลูกค้าใหม่

Proactive Sales for increasing New Customer
“การหาลูกค้าใหม่” เป็นสิ่งสำคัญเพียงใดทางด้านการขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเศรษฐกิจปัจจุบัน แต่การที่จะได้มานั้น นักขายต้องมีสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเสียก่อน สิ่งนั้นคือ ทัศนคติการขายเชิงรุก แล้วทัศนคติและแนวทางการขายเชิงรุกนั้นคืออะไร ท่านสามารถพบคำตอบได้ในหลักสูตรนี้ ซึ่งให้แนวทางในการค้นหา สร้างโอกาส พัฒนาทักษะการขายที่จำเป็นในการที่จะเพิ่มลูกค้าใหม่ๆ ให้แก่องค์กร พร้อมทั้งการได้เข้าใจถึงปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในการหาลูกค้าใหม่ และแนวทางในการแก้ไขปัญหา

Proactive Sales for increasing New Customer

หลักสูตรฝึกอบรม : แนวทางการขายเชิงรุกเพื่อเพิ่มลูกค้าใหม่

ไม่ต้องบอกก็ทราบกันแล้วว่า “การหาลูกค้าใหม่” เป็นสิ่งสำคัญเพียงใดทางด้านการขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเศรษฐกิจปัจจุบัน แต่การที่จะได้มานั้น นักขายต้องมีสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเสียก่อน สิ่งนั้นคือ ทัศนคติการขายเชิงรุก แล้วทัศนคติและแนวทางการขายเชิงรุกนั้นคืออะไร ท่านสามารถพบคำตอบได้ในหลักสูตรนี้ ซึ่งให้แนวทางในการค้นหา สร้างโอกาส พัฒนาทักษะการขายที่จำเป็นในการที่จะเพิ่มลูกค้าใหม่ๆ ให้แก่องค์กร พร้อมทั้งการได้เข้าใจถึงปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในการหาลูกค้าใหม่ และแนวทางในการแก้ไขปัญหา
วัตถุประสงค์

1. ทราบถึงแนวคิดเรื่องการทำงานขายเชิงรุก

2. เรียนรู้แนวทางในการสร้างการทำงานขายเชิงรุก

3. เข้าใจกระบวนการ การขายเชิงรุก อย่างมืออาชีพ

4. สามารถนำรูปแบบกลับไปสร้างวิธีขายเชิงรุกเพื่อสร้างยอดขายเพิ่ม

เนื้อหาการอบรม
 • ทัศนคติ และแนวคิดที่ถูกต้องในการทำงานขายเชิงรุก
 • แนวทางการพัฒนา และสร้างทีม ทำการขายเชิงรุก
 • แนวทางรับมือปัญหา อุปสรรค เมื่อทำขายเชิงรุก (เปิดลูกค้าใหม่)
 • ประเภท ของการทำการขายเชิงรุก (Proactive Sales Techniques)
 • การสร้างโอกาสทางการขาย เพื่อเพิ่มลูกค้าใหม่ โดยใช้โทรศัพท์ (Tele-prospecting)
 • เทคนิค และความพร้อมในการติดต่อกับลูกค้าใหม่ ทางโทรศัพท์
 • เทคนิคการสร้างการนัดหมายทางโทรศัพท์
 • เทคนิคการสร้างเหตุผลในการติดต่อ ลูกค้าใหม่  ทางโทรศัพท์
 • แนวทาง และตัวอย่างบทสนทนา เพื่อรับมือข้อบ่ายเบี่ยง การนัดหมาย
 • แนวทาง เทคนิคการขาย ลูกค้ารายใหม่ เมื่อเข้าพบครั้งแรก
 • เทคนิคการสร้างความไว้วางใจ และน่าเชื่อถือ เมื่อพบลูกค้าใหม่ (Opening Techniques)
 • เทคนิคแนวทางเมื่อค้นหาความต้องการลูกค้า (Probing Techniques)
 • เทคนิคการนำเสนอ และปิดการขาย (Offering Techniques)
 • แนวทางการรับมือข้อโต้แย้ง เมื่อทำการขาย (Handling Objection Techniques)
 • เทคนิคการสรุปการสนทนา (Closing Techniques)
 • สรุป และแนะนำความพร้อมการทำการขายเชิงรุก ในสภาวะการแข่งขันสูง
หลักสูตรนี้เหมาะกับ
นักขาย นักการตลาด ผู้บริหาร และผู้สนใจทั่วไป

Instructor:
อ.ชนะ ก่อกิจกำธร
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท โทเทิ่ล เซลส์ แมเนจเมนท์ โซลูชั่นส์ จำกัด (TSM) - ที่ปรึกษา ด้านการขายและการบริหารงานขาย

ดูรายละเอียด

Date & Venue:
วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

ดูรายละเอียด

Training Fee:

ค่าธรรมเนียมการอบรม รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ราคาปกติ 5,900.00 6,313.00 177.00
ราคาสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว) 5,310.00 5,681.70 159.30

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

การชำระค่าธรรมเนียม

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค/แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม สั่งจ่ายในนาม
บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 140-2-12879-3