Public Training Calendar

ปฏิทินการอบรมสัมนา

How to Manage Your Team to create GREAT RESULT

หลักสูตรอบรม : หลักการบริหารคน เพื่อสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่

How to Manage Your Team to create GREAT RESULT
คำถาม คือ ทำไมคุณต้องเรียนรู้? ทฤษฎีเหล่านี้ คำตอบ! ก็คือทฤษฎีบริหารนี้จะทำให้คุณรู้จิตวิทยาในการบริหารลูกน้องหรือบุคลากรในหน่วยงานที่คุณต้องรับผิดชอบในแต่ละกลุ่ม ซึ่งช่วยให้คุณเกิดความเข้าใจและรู้จักบริหารคนที่แตกต่างกันไป รวมทั้งการปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนในทีม มีทั้งคนที่เก่งมีความสามารถ, เด็กใหม่ดาวรุ่งพุ่งแรง หรือ คนหมดไฟในการทำงานแล้ว วิธีการบริหารตามหลักสูตรนี้ จะเป็นการรวบรวมหลักจิตวิทยาการจูงใจที่ต้องใช้วิธีการจูงใจในระดับสูง และเทคนิคการจัดการกับกลุ่มพนักงาน พร้อมกรณีศึกษาในการพัฒนาผลปฏิบัติงานของพนักงาน

How to Manage Your Team and GREAT RESULTS

หลักสูตรฝึกอบรม : หลักการบริหารคน เพื่อสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่

สูตรลับ! บริหารคนให้ได้ผลงานที่ยิ่งใหญ่ ..... ง่ายนิดเดียว - คนเก่ง - ดาวรุ่ง - หมดไฟ * คุณเคยเจอปัญหานี้ในบริษัทของคุณหรือไม่ ??? - พนักงานที่เก่งและมีความสามารถมักจะไม่เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น - พนักงานดาวรุ่งพุ่งแรง พลังงานเยอะจนเกิดความขัดแย้งในองค์กร - คนหมดไฟที่ทำตัวอยู่ไปวันๆ ไม่เกิดประโยชน์
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้หัวหน้างานมีความเข้าใจถึงปัจจัยต่างๆที่สามารถสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพได้
 2. ได้เรียนรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาในการบริหารคน 3 ประเภท (คนเก่ง, ดางรุ่งและคนหมดไฟ) เพื่อให้ได้ผลงานตามที่ต้องการ
 3. สามารถเปลี่ยนแปลงแนวทางการทำงานเพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ 
เนื้อหาการอบรม
 • จับตาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจที่สำคัญ ที่จะมีผลต่อการสร้างผลงานของคุณ

  -  เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของโลกที่ส่งผลต่อธุรกิจ

  -  ปัจจัยอะไรบ้างคือสิ่งที่ส่งผลกระทบต่องานของเรา

  -  เตรียมพร้อมการรับมือกับผลกระทบนั้น

 • สมการสู่ความสำเร็จในการสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่

  -  บริหารงานอย่างไรให้สำเร็จ

  -  ผลงานที่ยิ่งใหญ่คืออะไร

  -  เราจะสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างไร

 • ผู้จัดการ/หัวหน้างาน กับแนวทางการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดผล

  - การวางแผนเพื่อให้ได้ผลการเปลี่ยนที่ดี

  - การคาดการณ์/การรับมือกับปัญหาที่คาดไม่ถึง

  - การประเมิณสถานะการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผลงาน

 • จิตวิทยาการบริหาร เพื่อสร้างคนให้ทำงานด้วยใจ

  - เทคนิคการบริหารคนเก่ง ให้สร้างผลงาน

  - เทคนิคการจัดการกับกลุ่มพนักงานหมดไฟ

  - เราจะมีวีธีขั้นตอนในการส่งเสริมพนักงานดาวรุ่งอย่างไร

 • ขั้นตอนการบริหารผลปฎิบัติงานให้ได้ผลงานที่ยิ่งใหญ่

  - Plan

  - Coach

  - Feedback

 • กรณีศึกษา การพัฒนาผลปฏิบัติงานของพนักงาน 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ
ผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้บริหาร หรือผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับการบริหารคน

Instructor:
อ.ณรงค์เวทย์ วจนพานิช
ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการและภาวะผู้นำ

ดูรายละเอียด

Date & Venue:
วันที่ 15 กรกฎาคม 2560
โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

ดูรายละเอียด

Training Fee:

ค่าธรรมเนียมการอบรม รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ราคาปกติ 5,900.00 6,313.00 177.00
ราคาสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว) 5,310.00 5,681.70 159.30

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

การชำระค่าธรรมเนียม

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค/แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม สั่งจ่ายในนาม
บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 140-2-12879-3