Public Training Calendar

ปฏิทินการอบรมสัมนา

HR 4.0

หลักสูตรฝึกอบรม : การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4.0

HR 4.0
ทุกวันนี้คำว่า 4.0 กลายเป็นคำที่ใช้แทนการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เชื่อมโยงไปในทุกมิติของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น การเกษตร 4.0 เศรษฐกิจ 4.0 และอีกมากมาย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4.0 เป็นคำที่เกิดขึ้น แพร่หลาย ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว กูรูหลายท่านได้ให้ความหมายไว้อย่างน่าสนใจ นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ต่างต้องรีบปรับตัวให้เร็วขึ้นไปอีก เพื่อรองรับผลกระทบที่จะมาจากการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด วิธีการทำธุรกิจ แนวคิดของการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยรวมต้องได้รับการพิจารณาทบทวนทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น กระบวนการสรรหาคัดเลือกพนักงาน การปฐมนิเทศ การพัฒนา และการบริหารความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) เป็นต้น ในหลักสูตรนี้จะแนะนำอีกหนึ่งความหมายของ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4.0 เชื่อมโยงไปกับแนวคิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ รวมไปถึงแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงที่ต้องเริ่มดำเนินการเพื่อรับมือให้ทันท่วงที

HR 4.0

หลักสูตรฝึกอบรม : การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4.0

ในแวดวงของ HR นั้น เริ่มการกล่าวถึงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4.0 อย่างแพร่หลายและได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว กูรูหลายท่านได้ให้ความหมายไว้อย่างน่าสนใจ นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ต่างต้องรีบปรับตัวให้เร็วขึ้นไปอีก เพื่อรองรับผลกระทบที่จะมาจากการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด วิธีการทำธุรกิจ แนวคิดของการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยรวมต้องได้รับการพิจารณาทบทวนทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น กระบวนการสรรหาคัดเลือกพนักงาน การปฐมนิเทศ การพัฒนา และการบริหารความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) เป็นต้น ในหลักสูตรนี้จะแนะนำอีกหนึ่งความหมายของ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4.0 เชื่อมโยงไปกับแนวคิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ รวมไปถึงแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงที่ต้องเริ่มดำเนินการเพื่อรับมือให้ทันท่วงที
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อทราบและทำความเข้าใจกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในยุค Thailand 4.0 ที่มีต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 2. เพื่อทราบถึง HR Information System เทคโนโลยีกับการประยุกต์ใช้ในการบริหารงานบุคคลแบบ End to End
 3. เพื่อเข้าใจทักษะ ความสามารถ และหน้าที่สำคัญของบุคลากรที่จำเป็นสำหรับองค์กร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0
 4. สามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างกลยุทธ์ทั้งเชิงรับ เชิงรุก ให้เหนือคู่แข่งขัน และกลยุทธ์การบริหารทีมงานในยุค HR 4.0
 5. เข้าใจและสามารถประยุกต์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้โลกดิจิตอล (HR in Digital Economy) อีกทั้งเข้าใจคนแต่ละ Gen ในการทำงานอีกด้วย
เนื้อหาการอบรม
 • Part 1 : Disruptive Trend ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและแนวคิดในการทำธุรกิจ ต่อกระบวนการบริหารงานบุคคล โดยคุณกิตติคุณ วัชรมณเฑียร Vice President Corporate Culture & Internal Communication - เซ็นทรัลกรุ๊ป (Central Group)
 • Part 2 : HR Information System เทคโนโลยีกับการประยุกต์ใช้ในการบริหารงานบุคคลแบบ End-to-End  โดยคุณธนภัทร์ สกลธนารัตน์ HRIS Specialist - บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS)
 • Part 3 : - ทิศทางของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ภายใต้ Thailand 4.0

                    - ทักษะและความสามารถ ของบุคลากร ที่องค์กรต้องการ ในยุค 4.0

                    - การเปลี่ยนแปลงในบทบาทของ HR ยุค 4.0

    • อะไรคือหน้าที่ของ HR 4.0 ที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กร
    • การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้โลกดิจิตอล (HR in Digital Economy)
    • กลยุทธ์การบริหารทีมงาน จากคนหลาย Gen ในองค์กร
    • Rethink: Total Employee Engagement

      โดย คุณจารุนันท์ อิทธิอาวัชกุล Consultant, OD & HRM Management - เครือสยามพิวรรธน์ (Siam Piwat Group)

หลักสูตรนี้เหมาะกับ
ผู้บริหาร นักธุรกิจ เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์ และผู้สนใจทั่วไป

Instructor:
อ.กิตติคุณ วัชรมณเฑียร
Vice President Corporate Culture & Internal Communication - เซ็นทรัลกรุ๊ป (Central Group)

ดูรายละเอียด

Instructor:
คุณธนภัทร์ สกลธนารัตน์
HRIS Specialist - บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS)

ดูรายละเอียด

Instructor:
คุณจารุนันท์ อิทธิอาวัชกุล
Consultant, OD & HRM Management - เครือสยามพิวรรธน์ (Siam Piwat Group)

ดูรายละเอียด

Date & Venue:
วันที่ 5 กรกฎาคม 2560
โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

ดูรายละเอียด

Training Fee:

ค่าธรรมเนียมการอบรม รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ราคาปกติ 5,900.00 6,313.00 177.00
ราคาสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว) 5,310.00 5,681.70 159.30

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

การชำระค่าธรรมเนียม

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค/แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม สั่งจ่ายในนาม
บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 140-2-12879-3