Public Training Calendar

ปฏิทินการอบรมสัมนา

Agile Management

หลักสูตรฝึกอบรม : การบริหารงานแบบคล่องตัว

Agile Management
เคยไหม? ที่เจองานหลายๆงานแล้วงานเสร็จล่าช้าไม่ตรงตามกำหนด งบประมาณบานปลาย ทีมงานทำงานยุ่งทำงานไม่เสร็จกับทีมงานที่ว่างไม่รู้จะทำอย่างไร? จะรักษา balance ในการทำงานของทีมงานได้อย่างไร? เพื่อจัดการกับปัญหาเหล่านี้ แนวคิด Agile จึงถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนและทำงานไปทีละนิดๆ และค่อยๆประเมินว่าไปต่อดีหรือถูกทางไหม แล้วจึงเดินหน้าต่อ นั่นหมายถึงการกำหนดเป้าระยะสั้นและค่อยเป็นค่อยไป เมื่อเจอปัญหาหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงจะสามารถรับมือ แก้ไขได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น

Agile Management

หลักสูตรฝึกอบรม : การบริหารงานแบบคล่องตัว

เคยไหม? ที่เจองานหลายๆงานแล้วงานเสร็จล่าช้าไม่ตรงตามกำหนด งบประมาณบานปลาย ทีมงานทำงานยุ่งทำงานไม่เสร็จกับทีมงานที่ว่างไม่รู้จะทำอย่างไร ? จะรักษา balance ในการทำงานของทีมงานได้อย่างไร ? เพื่อจัดการกับปัญหาเหล่านี้ แนวคิด Agile จึงถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนและทำงานไปทีละนิดๆ และค่อยๆประเมินว่าไปต่อดีหรือถูกทางไหม แล้วจึงเดินหน้าต่อ นั่นหมายถึงการกำหนดเป้าระยะสั้นและค่อยเป็นค่อยไป เมื่อเจอปัญหาหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงจะสามารถรับมือ แก้ไขได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น
วัตถุประสงค์
 1. รู้จักการบริหารงานแนวใหม่ตามแนวคิด Agile
 2. เพื่อนำแนวทางการบริหารงานในรูปแบบใหม่ๆไปใช้ได้อย่างเหมาะสม และสมเหตุสมผล
 3. สามารถนำเครื่องมือแบบ Scrum ซึ่งเป็น Framework ภายใต้แนวคิด Agile ไปใช้กับองค์กรของท่านได้
เนื้อหาการอบรม
 • อะไรคือ ? แนวคิดการบริหารงานแบบ Agile
 • ความแตกต่างระหว่างการทำงานแบบทั่วไปกับแบบ Agile
 • วิธีการทำงานตามแนวคิดของ Agile
 • กระบวนการการบริหารโครงการแบบ Agile
 • บทบาทในการทำงานของทีมงานในแบบ Scrum
 • เทคนิคการใช้แนวคิดการทำงานแบบ Agile คู่กับกรอบการทำงานแบบ Scrum
 • การใช้เครื่องมือต่างๆใน Scrum
 • Case Study ของการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงในการทำงาน
หลักสูตรนี้เหมาะกับ
ระดับหัวหน้างาน ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ

Instructor:
อ. ทีปกร ศิริวรรณ
ผู้ก่อตั้งและ CEO บริษัท Computer Systems Integration Co.,Ltd. CTO Fiveloop, เจ้าของรางวัล Asean ICT Awards ในปี 2014 และล่าสุดปี 2016

ดูรายละเอียด

Date & Venue:
วันที่ 5 ตุลาคม 2560
โรงแรม โกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอริน (เรดิสันเดิม) ใต้ทางด่วนพระราม 9

ดูรายละเอียด

Training Fee:

ค่าธรรมเนียมการอบรม รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ราคาปกติ 5,900.00 6,313.00 177.00
ราคาสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว) 5,310.00 5,681.70 159.30

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

การชำระค่าธรรมเนียม

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค/แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม สั่งจ่ายในนาม
บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 140-2-12879-3