Public Training Calendar

ปฏิทินการอบรมสัมนา

CRM & CEM Strategy for Long-Term Loyalty

หลักสูตรฝึกอบรม : กลยุทธ์บริหาร CRM และ CEM เพื่อสร้างความภักดีในระยะยาว

CRM & CEM Strategy for Long-Term Loyalty
พฤติกรรมผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น สินค้าหรือบริการที่จำหน่ายแทบไม่แตกต่างกัน รวมถึงเงื่อนไข และอุปสรรคทางการตลาดที่บั่นทอนธุรกิจมากขึ้นทุกที ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้กลายเป็นตัวเร่งให้ธุรกิจปรับกลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อสร้าง “Brand Advocate” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรมืออาชีพทั้งความเชี่ยวชาญในสายงานและความเต็มใจในการส่งมอบคุณค่าการบริการด้วยหัวใจ อันจะช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับลูกค้าแน่นแฟ้นมากขึ้น หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทำความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าในเชิงลึก เรียนรู้กลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เชื่อมโยงไปสู่การสร้างประสบการณ์จริงและบริหารประสบการณ์นั้นอย่างมีประสิทธิภาพ

CRM & CEM Strategy for Long-Term Loyalty

หลักสูตรฝึกอบรม : กลยุทธ์บริหาร CRM และ CEM เพื่อสร้างความภักดีในระยะยาว

วัตถุประสงค์
 • เข้าใจปัญหาและอุปสรรคของการใช้ CRM และ CEM ในสถานการณ์ปัจจุบัน
 • เรียนรู้กลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าซึ่งอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าในเชิงลึกเพื่อสร้างประสบการณ์เชิงบวกและบริหารประสบการณ์ลูกค้าอย่างเฉพาะเจาะจง
 • สามารถปรับกลยุทธ์ CRM และ CEM ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายยุคใหม่และปฏิบัติได้จริงในองค์กร
เนื้อหาการอบรม
 • การค้นหา Customer Insight เพื่อนำมาใช้วางแผนกลยุทธ์ CRM และ CEM
 • CRM บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ต่อยอดคุณค่าเชิงความรู้สึก
 • กลยุทธ์การทำ CRM  เชิงรุก  เพราะการตลาดยุคใหม่รอไม่ได้
 • CEM ประสบการณ์เชิงบวก  ความประทับใจในทุกจุดสัมผัส
 • เทคนิคการสร้างประสบการณ์เชิงบวกผ่าน  Touch Points
 • การสร้าง “Brand Advocate” ไม่ใช่แค่ซื้อซ้ำ  แต่ต้องบอกต่อแบบไม่ลังเล
 • การยกระดับบริการจาก “Service Mind” สู่ “Service Beyond Expectation”
 • Omni-Channel กับประสบการณ์แบบ Personalized Shopping Experience
 • กรณีศึกษากลยุทธ์  CRM และ CEM ที่ประสบผลสำเร็จ
หลักสูตรนี้เหมาะกับ
นักการตลาด นักบริหารระดับต่างๆ นักธุรกิจ หรือผู้ที่สนใจศึกษา

Instructor:
ผศ.ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์
อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์การตลาด คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ คอลัมนิสต์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ “สัพเพเหระ-ค้าปลีก” และ นิตยสารแบรนด์เอจ เอสเซนเชียล

ดูรายละเอียด

Date & Venue:
วันที่ 7 ธันวาคม 2560
โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

ดูรายละเอียด

Training Fee:

ค่าธรรมเนียมการอบรม รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ราคาปกติ 5,900.00 6,313.00 177.00
ราคาสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว) 5,310.00 5,681.70 159.30

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

การชำระค่าธรรมเนียม

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค/แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม สั่งจ่ายในนาม
บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 140-2-12879-3