09:00 น. - 16:00 น.
7 มี.ค. 2561

** Registration 8.00 น.

 

" สร้างสรรค์ Content Marketing
อย่างไรให้ Wow! "

          เรียนรู้และทำความเข้าใจถึงแนวโน้มและทิศทางทางการตลาด ที่เป็น Content Marketing รวมถึงทราบขั้นตอนในการทำ Content Marketing ที่ประสบผลสำเร็จ พร้อมทั้งแนวทางไอเดียสร้างสรรค์  เพื่อสร้าง Content Marketing ที่โดนใจ

Wow Creativity for Content Marketing

หลักสูตรฝึกอบรม : สร้างสรรค์ Content Marketing อย่างไรให้ Wow!

Key Contents

 

 

1. รู้จักการทำกระบวนการการตลาดเชิงสร้างสรรค์
2. กลุ่มเป้าหมาย และแนวทางการสร้าง Content ที่มีคุณค่า (Value) ต่อกลุ่มลูกค้าของเรา
3. รูปแบบการทำ Content Marketing และการเลือกให้เหมาะกับสื่อแต่ละชนิด
4. การกำหนด Content ในตลาดดิจิตอล
5. การทำ VDO Content อย่างไรให้ Wow
6. Content 10 ประเภทที่โดนใจ
7. การกำหนดเวลาในการโพส
8. การวิเคราะห์ FB Insight และการวัดผล
9. การทำ Crisis Management
10. ศิลปะในการเล่าเรื่อง Story Telling

Key Benefits

 

 

 

1. เข้าใจแนวโน้มและทิศทางการตลาด ที่เป็น Content Marketing
2. เพื่อให้ทราบขั้นตอนในการทำ Content Marketing ที่ประสบผลสำเร็จ
3. แนวทางไอเดียสร้างสรรค์ เพื่อสร้าง Content Marketing ที่โดนใจ

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

5,310.00 5,681.70 159.30

ค่าธรรมเนียมปกติ

5,900.00 6,313.00 177.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)