09:00 น. - 16:00 น.
4 - 5 พ.ค. 2561

** Registration 8.00 น.

 

" สร้างผลงานทีมขาย
ให้พิชิตยอดขาย "

          ด้วยหลักสูตรเชิงปฏิบัติ (Workshop) เข้มข้น 2 วันเต็ม จะย่อความสำเร็จและบอกถึงแนวทางการสร้างทีมขาย ด้วยการวางแผนงาน การบริหารแบบเกาะติด การสร้างทีมขายให้เกิดผลงานขาย ทั้งเทคนิคการสรรหาคัดเลือก สัมภาษณ์คนขาย พร้อมแนวทางสร้างคนให้ขายได้ เช่น เทคนิคการมอบเป้าหมาย (SetObjectives Program) ให้คนขายอยากทำงาน เทคนิคการให้ Feedback อย่างสร้างสรรค์ ให้คนอยากทำงานเทคนิคการสอนงานขายให้คนสามารถทำงานขายได้บรรลุผล (Sales Coaching) เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้คนอยากขาย (Sales Motivation) แบบไม่ต้องใช้เงิน และเทคนิคการแก้ปัญหา จัดการบริหารทีมขาย(Sales Clinic) ด้วยแนวทางสร้างทีมขายยุคใหม่ ที่คำนึงความต้องการของลูกค้า เป็นศูนย์กลาง (CustomerCentric) และเทคนิคการสร้างบริหารให้คนอยากทำงานขายและขายได้อย่างมากมายด้วยประสบการณ์จริงกับหลักสูตรฯ นี้
          จำกัดจำนวนผู้เรียนกลุ่มพิเศษ (Exclusive) ไม่เกิน 20 คน จองสิทธิ์เข้าสัมมนาที่ครบเครื่องเรื่องการบริหารงานขายครั้งนี้ เพื่อสร้างทีมขายให้ยอดขายทะลุเป้าในช่วงสุดท้ายของปี

Sales Performance Management Best Practices

หลักสูตรฝึกอบรม : สร้างผลงานทีมขาย ให้พิชิตยอดขาย

Key Contents

1. ทัศนคติและแนวคิดที่ถูกต้องของผู้นำทีมขายยุคใหม่ที่ต้องพร้อม
2. แนวทางการจัดการบริหารทีมขายอย่างมืออาชีพที่ยุคนี้ต้องครบเครื่อง
3. คุณสมบัติของผู้นำทีมขายที่สำเร็จ เพื่อนำและบริหารทีมขายให้พิชิตเป้าหมาย
4. กระบวนการบริหารทีมขายที่หัวหน้างาน – ผู้จัดการงานขายต้องรู้ (Sales Management Process)
5. เคล็ดลับ แนวทางความสำเร็จที่หัวหน้า – ผู้จัดการงานขายที่สำเร็จทำมาแล้ว
6. สูตรสำเร็จ วงจรการจัดการบริหารงานขายของผู้บริหารงานขายมืออาชีพ
7. เทคนิคการบริหารด้วยการติดตามผลงานขาย เพื่อให้ทีมทำงานขายสำเร็จ 
8. การเข้าใจเรื่องทักษะงานขาย (Function Skill) อย่างถูกต้อง เพื่อนำและบริหารทีมขายให้สำเร็จ
9. เทคนิคการบริหารผลงานทีมขาย (Sales Performance Management) ให้ยอดขายทะลุเป้า
10. เทคนิคการสื่อสารมอบเป้าหมายให้ทีมขายอยากทำงาน (Set Objectives Program)
11. เทคนิคการสื่อสารทบทวนผลงาน (Sales Performance Reviews) เพื่อติดตามและแก้ไข
12. แนวทางและตัวอย่างการแก้ปัญหาบริหารทีมขาย (Sales Clinic) เพื่อทำให้ทีมผลงานดีขึ้น
13. เคล็ดลับและเทคนิคการสร้างตัวเลขเพิ่ม "เท่าตัว" ที่ผู้บริหารงานขายมืออาชีพ "ต้องรู้"
14. พร้อมตัวอย่างจากประสบการณ์สร้างทีมขายให้หลากหลายองค์กร ที่จะได้กลับไปสร้างทีมขายให้สำเร็จ

Key Benefits

 

 

1. ผู้เรียนจะได้แนวคิด แนวทาง เรื่องข้อปฏิบัติ การสร้างทีมขายให้พิชิตยอดขายแบบทะลุเป้า
2. มีกรอบ กระบวนการบริหารจัดการงานขายอย่างเป็นระบบสามารถไปบริหารทีมขายได้ทันที
3. สร้างทีมขายและบริหารงานขายอย่างมืออาชีพ เพิ่มตัวเลขยอดขาย ลดอัตราลาออกของทีม
4. มีรูปแบบการจัดการบริหารงานขายที่แตกต่างและสร้างยอดขายให้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน
5. ได้รูปแบบแนวทางการเพิ่มยอดขายในช่วงภาวะที่การแข่งขันสูงและสร้างทีมแบบแตกต่าง

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

17,010.00 18,200.70 510.30

ค่าธรรมเนียมปกติ

18,900.00 20,223.00 567.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21