09:00 น. - 16:00 น.
6 - 7 มี.ค. 2561

** Registration 8.00 น.

 

" เครื่องมือการตลาดดิจิตอล
ที่นักการตลาดไม่ควรพลาด! "

          หลักสูตรที่ 1 : Essential Digital Marketing : ติดปีกการตลาดในยุคดิจิตอล
          อัพเดท Trend การตลาดในยุคดิจิตอล เรียนรู้แนวทางการทำการตลาดดิจิตอล รวมทั้งการทำความรู้จักและการใช้เครื่องมือต่างๆตลอดจนแนวคิดสำคัญของการวางแผนการตลาดดิจิตอล เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

           หลักสูตรที่ 2 : Wow Creativity for Content Marketing : สร้างสรรค์ Content Marketing อย่างไรให้ Wow!
           เรียนรู้และทำความเข้าใจถึงแนวโน้มและทิศทางทางการตลาด ที่เป็น Content Marketing รวมถึงทราบขั้นตอนในการทำ Content Marketing ที่ประสบผลสำเร็จ พร้อมทั้งแนวทางไอเดียสร้างสรรค์ เพื่อสร้าง Content Marketing ที่โดนใจ

           (สามารถเลือกหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือทั้งโปรแกรม)

Course 1 : Essential Digital Marketing

หลักสูตรที่ 1 : ติดปีกการตลาดในยุคดิจิตอล

Key Contents

1. ความรู้พื้นฐานที่ควรเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดดิจิตอล
          • การเปลี่ยนแปลงสำคัญของโลกดิจิตอล
          • การตลาดยุคใหม่กับโลกดิจิตอล
          • ผู้บริโภคยุคดิจิตอล

2. ทฤษฎีการตลาดสำคัญๆที่นักการตลาดควรรู้

3. รู้จักเครื่องมือการตลาดดิจิตอลที่สำคัญ อาทิเช่น Search Marketing, Digital Media, Email Marketing, Social Media Marketing, Facebook, Twitter, Instragram

4. แนวคิดสำคัญของการวางแผนการตลาดดิจิตอล

5. กลยุทธ์หลักสำหรับการทำตลาดดิจิตอล
           • Content Marketing มัดใจลูกค้าให้อยู่มัดด้วยเรื่องเล่า (Valuable Story) ที่ขาย(ของ) ได้
           • Social Media Marketing สร้างแบรนด์ให้ปัง ดังก่อน รวยก่อน
           • Video Marketing ปั้นคลิปอย่างไรให้โดนใจและได้ตังค์

6. โฆษณาออนไลน์ "เปลี่ยนคลิกเป็นยอดขาย เปลี่ยนแฟน(เพจ) ให้เป็นลูกค้า"

7. Mobile Marketing สร้างทำเลขายในมือ (ถือ) ของลูกค้า

Course 2 : Wow Creativity for Content Marketing

หลักสูตรที่ 2 : สร้างสรรค์ Content Marketing อย่างไรให้ Wow!

Key Contents

 

 

1. รู้จักการทำกระบวนการการตลาดเชิงสร้างสรรค์
2. กลุ่มเป้าหมาย และแนวทางการสร้าง Content ที่มีคุณค่า (Value) ต่อกลุ่มลูกค้าของเรา
3. รูปแบบการทำ Content Marketing และการเลือกให้เหมาะกับสื่อแต่ละชนิด
4. การกำหนด Content ในตลาดดิจิตอล
5. การทำ VDO Content อย่างไรให้ Wow
6. Content 10 ประเภทที่โดนใจ
7. การกำหนดเวลาในการโพส
8. การวิเคราะห์ FB Insight และการวัดผล
9. การทำ Crisis Management
10. ศิลปะในการเล่าเรื่อง Story Telling

Key Benefits

 

 

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการตลาดดิจิตอล รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภค และการเปลี่ยนแปลง ที่นักการตลาดควรรู้
2. เพื่อเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในการใช้เครื่องการตลาดดิจิตอลให้เหมาะกับสถานการณ์
3. เพื่อเรียนรู้แนวคิดการวางแผนการตลาดดิจิตอลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4. เพื่อเรียนรู้วิธีนำการตลาดดิจิตอลไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

8,910.00 9,533.70 267.30

ค่าธรรมเนียมปกติ

9,900.00 10,593.00 297.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)