09:00 น. - 16:00 น.
28 พ.ค. 2562

** Registration 8.00 น.

"Event Marketing เครื่องมือยอดฮิตที่ยิงตรงถึงลูกค้าเพื่อสร้างแรงจูงใจและกระแสแก่กลุ่มเป้าหมาย"

          เรียนรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับ Event Marketing การวางแผนกิจกรรมทางการตลาดเชิงกลยุทธ์ในยุคดิจิทัล การคิดกิจกรรมทางการตลาดบนความต้องการผู้บริโภค ขั้นตอนการวางแผนและข้อคำนึงในการวางแผน Marketing Event Year Plan รวมทั้งกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ
          หลักสูตรนี้จะทำให้ท่านได้เข้าใจถึงวิธีการทำกิจกรรมทางการตลาดในยุคดิจิทัล บนพื้นฐานความต้องการของผู้บริโภค และเพื่อดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการวางแผนให้เข้ากับภาวการณ์ตลาดปัจจุบัน ในยุคช่องทางของการสื่อสารการตลาดที่มากมายแบบนี้ Event Marketing คือ เครื่องมือการตลาดยอดฮิตที่จะยิง Direct ตรงต่อลูกค้า เพื่อสร้างแรงจูงใจหรือสร้างกระแสแก่กลุ่มเป้าหมาย หลักสูตรนี้หวังให้ท่านสามารถวางแผนทำกิจกรรมการตลาดที่คำนึงถึงผลสำเร็จ ด้านการตลาดที่แท้จริงด้วย

How to Create Event Marketing Plan

หลักสูตรฝึกอบรม : กลยุทธ์การสร้างแผนกิจกรรมทางการตลาด

Key Contents

 

 

 1. อะไรเปลี่ยนไปบ้างกับกิจกรรมทางการตลาดยุคดิจิทัล
 2. Lifestyle Marketing Activities
 3. O2O (Online to Offline) Marketing Activities
 4. การตลาดเชิงกิจกรรมยุคดิจิทัล คือ กุญแจใหม่ทางการตลาดที่ต้องรู้
 5. การวางแผนกิจกรรมทางการตลาดเชิงกลยุทธ์
 6. การวาง Scope of Marketing Event
 7. การคิดกิจกรรมทางการตลาดบนความต้องการผู้บริโภค
 8. ขั้นตอนการวางแผนเชิงปฏิบัติการ (Implementation Process)
 9. Marketing Event Year Plan คำนึงถึงอะไรบ้าง
 10. กรณีศึกษา : การวางแผน Event Marketing ให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร

Key Benefits

 

  1. เข้าใจแนวคิดในการสร้างกิจกรรมทางการตลาด
  2. การทำกิจกรรมทางการตลาดให้ดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมาย
  3. เข้าใจกระบวนการสร้างแผนการตลาดเชิงกิจกรรม
  4. ปัจจัยสู่สำเร็จในการทำกิจกรรมทางการตลาดที่ได้ผล

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

6,120.00 6,548.40 183.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

6,800.00 7,276.00 204.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)