09:00 น. - 16:00 น.
4 มิ.ย. 2562

** Registration 8.00 น.

   

          การทำการตลาดทุกวันนี้ยากขึ้นมากด้วยการแข่งขันที่รุนแรง สิ่งสำคัญ ณ ตอนนี้ต้องเริ่มมาจากไอเดียที่ดีจึงจะเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันได้ เครื่องมือในการสร้างไอเดียอาจเริ่มต้นจากการไม่ทำตามใคร และพยายามทำตัวเองให้เป็นผู้นำทางการตลาด Disruption จึงเป็นวิธีการทางความคิด ทางเลือกให้นักการตลาดเข้าใจในสิ่งที่เป็นอยู่ ด้วยการกระตุ้นให้มองหาสิ่งที่ได้เปรียบและสร้างสิ่งที่ใหม่ๆ ที่แตกต่างจากคู่แข่ง

Disruptive Marketing Strategies

Disruptive Marketing Strategies

Key Contents

• Disruptive Marketing คืออะไร?
          - What is Disruption?
          - Change of Marketing in Disruptive Era
          - Disruption and Differentiation เหมือน ต่างกันอย่างไร

• Disruptive Marketing Trends

• Disruptive Marketing Ways
          - Disruptive Marketing
          - Disruptive Customer
          - Disruptive Communication
          - Disruptive Organization
          - Case Study and Workshop

• Disruptive Marketing Process
          - Identify market trends
          - Understand buyer persona
          - Find customer pain points
          - Develop solution/ Innovation/ New Business Model
          - Vision and Communication

• กลยุทธ์การรับมือ เมื่อธุรกิจถูก Disrupt

Key Benefits

 

 

    1. เข้าใจในความหมายของคำว่า Disruptive Marketing ได้อย่างถ่องแท้และถูกต้อง
    2. เรียนรู้แนวทาง วิธีการและขั้นตอน Disruptive Marketing
    3. สามารถนำกลยุทธ์ต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการรับมือกับคู่แข่งเมื่อถูก Disruption

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

6,120.00 6,548.40 183.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

6,800.00 7,276.00 204.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)