Public Training Calendar

ปฏิทินการอบรมสัมนา

Sales Planning for Salesperson

หลักสูตรฝึกอบรม : การวางแผนการขายสำหรับนักขายมือโปร

Sales Planning for Salesperson
หลักสูตรการวางแผนการขายสำหรับนักขายมือโปรนี้ มุ่งเน้นการวางแผนการขายด้วยกลยุทธ์การขายที่เป็นเลิศของผู้บริหารทีมขาย ผู้บริหารเขตขาย พนักงานขาย ทั้งในบริษัทขนาดเล็กและใหญ่ อันจะนำมาซึ่งการสร้างคมทางการแข่งขันที่คู่แข่งยากที่จะตามเกมส์การขายของท่านได้ทัน

Sales Planning for Salesperson

หลักสูตรฝึกอบรม : การวางแผนการขายสำหรับนักขายมือโปร

หลักสูตรการวางแผนการขายส่วนใหญ่ที่มีอยู่ซึ่งเป็นที่ตระหนักว่าจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความเป็นมืออาชีพของทีมขายทุกบริษัท มักเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาหัวหน้างานการขายหรือผู้จัดการขายอย่างเดียว แต่หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรพิเศษที่มีลักษณะ 2 in 1 คือเป็นหลักสูตรที่สามารถใช้ในการบริหารทีมขายสำหรับบริษัทที่ต้องการพัฒนาหัวหน้างานขาย ในขณะเดียวกันสามารถใช้เป็นแนวทางบริหารการขายในเขตขาย สำหรับบริษัททืี่เน้นความสำคัญของพนักงานขายในพื้นที่ขายที่ต้องสามารถวางแผนและบริหารเขตขายได้ด้วยตนเองและสามารถบริหารเขตการขายของตนในฐานะที่พนักงานขายยุคใหม่ที่ต้องบริหารเขตขายและสร้างความเป็นผู้นำกับลูกค้าของตนให้ได้
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อสร้างความรู้และทักษะของพนักงานขายทั้งมือใหม่และผู้อาวุโส รวมถึงระดับผู้จัดการขายให้มีรูปแบบของความเป็นนักวางแผนการขายและนักวางกลยุทธ์การขาย
 2. เพื่อติดปีกวิทยายุทธ์ให้กับทีมขายและผู้บริหารทีมขายด้วยอาวุธทางการวางแผนและกลยุทธ์ยุคใหม่เพื่อทดแทนวิธีการขายแบบเก่าๆ ซึ่งก่อให้เกิดความเบื่อหน่ายและความสื้นหวังในหมู่นักขายเซลส์ซุปเปอร์ไวส์เซอร์ ผู้จัดการฝ่ายขายและเจ้าของธุรกิจ
 3. เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางการขายและการวางแผนการขายแบบครบวงจรตั้งแต่ขบวนการหารายชื่อลูกค้า จนถึงขั้นปิดการขายและการบริหารหลังการขายอย่างครบรูปแบบของหลักสูตรการขายมืออาชีพยุคศตวรรษที่ 21 รวมไปถึงขั้นตอนของการวางแผนในการบริหารและควบคุมทีมขายอย่างครบสูตร
เนื้อหาการอบรม
 • อวสานเซลส์แมนเกิดขึ้นได้อย่างไร
 • วงจรการวางแผนการขายสำหรับพนักงานขาย
 • การทำ SWOT Analysis สำหรับพนักงานขาย
 • ความแตกต่างระหว่าง Sales Forecast, Sales Objective และ Sales Target
 • อุปสรรคที่จำกัดความสามารถในการขายของนักขาย
 • เทคนิคการเพิ่มยอดขายและการสร้าง Sales Productivity
 • กลยุทธ์การเป็นที่ปรึกษาให้ลูกค้าประเภทร้านค้า/ช่องทางจัดจำหน่าย
 • สูตรการสร้าง Sales Performance
 • วงจรของการ Designing and Managing the Sales Force
 • การสร้างความเป็นผู้นำต่อลูกค้าของท่านในฐานะที่ปรึกษา
 • การวางแผนการขายประจำวันในฐานะหัวหน้าทีมขาย
 • กระบวนการของการขาย (Selling Process)
  • การค้นหาชื่อลูกค้า (Prospecting)
  • การเตรียมข้อมูลของลูกค้าก่อนเข้าพบ (Pre-Approach)
  • การขอนัดพบลูกค้า (Approach)
  • การเสนอขายสินค้า/บริการ (Sales Presentation)
  • การจัดการข้อโต้แย้ง (Objections)
  • การปิดการขายให้ได้ (Close Sales)
  • การให้บริการหลังการขาย (Follow Up)
 • การบริหารเวลาสำหรับผู้บริหารงานขาย
 • การควบคุมกิจกรรมของทีมงานขาย
 • การประเมินผลพนักงานขายอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรนี้เหมาะกับ
ผู้ที่ทำงานด้านการขาย ผู้บริหารงานขาย หรือผู้สนใจทั่วไป

Instructor:
ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
อดีตรองผู้อำนวยการการขาย บริษัท โอสถสภา จำกัด และกรรมการผู้จัดการ (Managing Director) บริษัท ลัคกี้สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

ดูรายละเอียด

Date & Venue:
วันที่ 29 มิถุนายน 2560
โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

ดูรายละเอียด

Training Fee:

ค่าธรรมเนียมการอบรม รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ราคาปกติ 5,900.00 6,313.00 177.00
ราคาสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว) 5,310.00 5,681.70 159.30

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

การชำระค่าธรรมเนียม

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค/แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม สั่งจ่ายในนาม
บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 140-2-12879-3