Public Training Calendar

วันที่อบรม หลักสูตรฝึกอบรม
พุธ ที่ 3 สิงหาคม 2565 ดูรายละเอียด
อังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2565 ดูรายละเอียด
พฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2565 ดูรายละเอียด
อังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2565 ดูรายละเอียด
พุธ ที่ 24 สิงหาคม 2565 ดูรายละเอียด
อังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2565 ดูรายละเอียด

Wow Creativity for Content Marketing

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : สร้างสรรค์ Content Marketing อย่างไรให้ Wow!

เรียนรู้และทำความเข้าใจถึงแนวโน้มและทิศทางทางการตลาด ที่เป็น Content Marketing รวมถึงทราบขั้นตอนในการทำ Content Marketing ที่ประสบผลสำเร็จ พร้อมทั้งแนวทางไอเดียสร้างสรรค์ เพื่อสร้าง Content Marketing ที่โดนใจ
ดูรายละเอียด   

Business Negotiation Skills

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : เทคนิคการเจรจาต่อรองทางธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

ทักษะในการโน้มน้าวใจและเจรจาต่อรอง ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญสำหรับนักขาย แต่การนำพาตนเองไปสู่เป้าหมายที่ต้องการนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนักสำหรับผู้ที่ขาดทักษะ เหตุเพราะไม่สามารถนำเสนอหรือชี้ให้คู่เจรจาเห็นประโยชน์ของสิ่งที่ตนเองกำลังนำเสนอ อีกทั้งยังไม่สามารถที่จะสร้างความประทับใจในการเจรจาทางการค้าได้ เพื่อสร้างความสำเร็จในงานขาย การบริหารงานขายและการดำเนินธุรกิจ ทางสถาบันจึงได้ทำการพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ท่าน
ดูรายละเอียด   

Psychology for Management & Motivating Techniques

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน

เรียนรู้ศาสตร์ด้านจิตวิทยาการบริหารที่หัวหน้างานยุคใหม่ต้องมี เพื่อบริหารคนทั้งผู้ร่วมงานและทีมงาน ซึ่งมีลักษณะของอุปนิสัยที่แตกต่างกันไปให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำงานเป็นทีม รวมถึงแนวคิดด้านการสร้างแรงจูงใจตั้งแต่การวิเคราะห์ทีมงาน ตลอดจนการใช้เครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจเพื่อมัดใจทีมงาน มีความสุขในการทำงานอย่างแท้จริง
ดูรายละเอียด   

Growth Mindset for Change

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : Growth Mindset for Change

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นเสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการปรับเปลี่ยนกรอบความคิดและมีความรู้ความเข้าใจในการสร้าง Growth Mindset ในตัวผู้นำและ เพิ่มพูนความสามารถในการกระตุ้นและเสริมสร้าง Growth Mindset ให้กับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทีมงานจะสามารถนำกรอบความคิดใหม่ไปสู่การการปรับเปลี่ยนวิถีการทำงานในแบบยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ้น รวมถึงการเสริมสร้างให้ทีมงานมุ่งมั่นในการสร้างผลสำเร็จที่ดีกว่าเพื่อบรรลุเป้าหมายองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผลสูง
ดูรายละเอียด   

Data-Driven Marketing

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

หลักสูตรนี้จะช่วยให้นักการตลาดหากลุ่มเป้าหมายได้แม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการนำ Data Analytics มาใช้เพื่อออกแบบกลยุทธ์การตลาด และการนำเทคโนโลยีการตลาด (Martech) ที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจในยุคดิจิทัลให้เหนือคู่แข่งและเติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน
ดูรายละเอียด   

Business Acumen

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : การพัฒนารูปแบบกลยุทธ์ เพื่อความเฉียบคมทางธุรกิจ

เมื่อการแข่งขันในโลกธุรกิจยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทั้งจากเหตุการณ์ Covid 19 และ Business ที่ถูก Disrupt ด้วยเทคโนโลยี สิ่งสำคัญของผู้บริหารหรือหัวหน้างานในปัจจุบันจำเป็นต้องมี เราต้องบริหารองค์กรได้อย่างครอบคลุม มองให้รอบและเห็นความเชื่อมโยงของแต่ละด้าน ประเมินสถานการณ์ได้อย่างแม่นยำ พยากรณ์ความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ รวมถึงการจัดการด้านในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งสามารถเลือกใช้กลยุทธ์ในแต่ละสถานการณ์ ที่มีความสำคัญ เพื่อที่จะนำพาธุรกิจให้เติบโตและผ่านสถานการณ์ต่างๆไปได้ด้วยดี “เราจะปรับธุรกิจอย่างไรให้อยู่รอดได้อย่างยั่งยืน”
ดูรายละเอียด