• ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมออนไลน์ Public Training หลักสูตร Wow Creativity for Content Marketing
  ผ่านไปอย่าง Wow Wow Wow! กับหลักสูตร สร้างสรรค์ Content Marketing อย่างไรให้ Wow! ที่มี Feedback ตอบรับมาเป็นอย่างดี ขอขอบคุณผู้เข้าอบรมทุกๆท่านที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีค่ะ
  3 สิงหาคม 2565
 • ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมออนไลน์ Public Training หลักสูตร 5 Strategic Thinking Enhancements
  ผ่านไปแล้วกับหลักสูตร 5 Strategic Thinking Enhancements โดยท่าน รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ที่ฝากข้อคิดชวนกระตุกความคิดแบบมี Strategy Strategic Center ขอขอบคุณผู้เข้าอบรมทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในคลาสเป็นอย่างดี หวังว่าทุกๆจะสามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้ได้ในการทำงานทุกๆวันนะคะ
  27 กรกฎาคม 2565
 • ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมออนไลน์ Public Training หลักสูตร การใช้ PowerPoint ในเชิงธุรกิจ
  หวังว่าทุกๆท่านจะนำ Tips และ Tricks จากคลาส กลับไปปรับใช้ในการเตรียม PowerPoint สำหรับนำเสนอ ไม่ว่าจะกับลูกค้า เจ้านาย หรือ ทีมงานของท่านได้เป็นอย่างดีนะคะ
  7 กรกฎาคม 2565
 • ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมออนไลน์ Public Training หลักสูตร The Art for Convincing
  เรียนรู้ทั้งหลักทฤษฎีการสื่อสาร ศิลปะการโน้มน้าวใจ การรู้จัก Type ของตัวเองและผู้ที่เราต้องโน้มน้าว Strategic Center ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมผ่านการฝึกอบรมออนไลน์ในครั้งนี้เป็นอย่างดีค่ะ
  5 กรกฎาคม 2565
 • ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมออนไลน์ Public Training หลักสูตร Customer & Non Customer Analysis
  ผ่านไปแล้วกับหลักสูตร Customer & Non-Customer Analysis ได้เรียนรู้ถึงการวิเคราะห์ลูกค้าและเครื่องมือทางการตลาดเพิ่มเติม เชื่อว่าทุกท่านจะนำเทคนิคและเครื่องมือไปประยุกต์ใช้ในทำการตลาดขององค์กรของท่านและปรับการตลาดให้ดึงดุูดลูกค้าใหม่ได้อย่างเต็มที่ค่ะ
  28 มิถุนายน 2565
 • ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมออนไลน์ Public Training หลักสูตร Communication Power for Manager
  ผ่านไปอีกหลักสูตร เชื่อว่าทุก ๆ ท่านจะนำความรู้และเทคนิคที่ได้รับในครั้งนี้ไปปรับใช้ในการสื่อสาร ในฐานะหัวหน้างานยุคใหม่ได้เป็นอย่างดีนะคะ
  22 มิถุนายน 2565
 • ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมออนไลน์ Public Training หลักสูตร Finance for Non-Finance Manager: Financial Analysis and Financial Feasibility
  ขอบคุณทุกๆท่าน ที่มาเติมความรู้ดีๆไปพร้อมๆกันในหลักสูตร Finance for Non-Finance Manager เชื่อเลยว่าทุกๆเทคนิคและเครื่องมือ จะเป็นประโยชน์และสามารถนำไปใประยุกต์ใช้ให้เราเป็นหัวหน้างานที่รู้เรื่องการเงินได้เหมือนอยู่ฝ่ายการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอนค่ะ
  21 มิถุนายน 2565
 • ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมออนไลน์ Public Training หลักสูตร Key Account Management
  ขอขอบคุณ อ.ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์ ที่มามอบความรู้และเทคนิคดีๆ ที่จะเป็นประโยชน์และสามารถให้ผู้เข้าอบรมนำไปใประยุกต์ช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างแน่นอนค่ะ
  16 มิถุนายน 2565
 • ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมออนไลน์ Public Training หลักสูตร เทคนิคการขายแบบ Social Distancing
  ในสถานการณ์แบบนี้ Social Distancing เป็นสิ่งสำคัญ แต่ยอดขายเรายังปังเพราะได้เทคนิคจากหลักสูตร เทคนิคการขายแบบ Social Distancing ผู้เข้าอบรมทุกท่านน่ารักมากๆเลยค่ะ ให้ความร่วมมือ และสนุกเฮฮากันไปตลอดคลาส เชื่อว่าทุกท่านจะนำเทคนิคดี ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและได้อย่างเต็มที่ค่ะ
  10 มิถุนายน 2565
 • ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมออนไลน์ Public Training หลักสูตร Effective Purchasing Strategies and Process in Organization
  เรียนรู้ทั้ง "เทคนิค" และ "หลักการ" ถามตอบQ&A กันตลอดคลาส สำหรับการจัดซื้อ ในหลักสูตรคุณภาพกับวิทยากรมากประสบการณ์ เชื่อว่าทุกท่านจะนำเทคนิคไปประยุกต์ใช้ในการทำงานของท่านได้เป็นอย่างดีค่ะ
  8 มิถุนายน 2565