Training Course

โปรแกรมการฝึกอบรมระยะยาว Training Programs

"ถ้าคุณกำลังมองหาหลักสูตรฝึกอบรมระยะยาวที่ได้ผลอย่างแท้จริง"

Training Program คือ โปรแกรมการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรในระยะยาวหรือโปรแกรมที่รวบรวมหลักสูตร ย่อยๆ ไว้ หลายหลักสูตร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ครอบคลุมและครบถ้วนมากขึ้น เกิดความหลากหลายของความรู้ที่ จะได้รับในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นที่การลงมือฝึกปฏิบัติ (Workshop) เพื่อให้เกิดทักษะในการทำงาน นอกจากนี้ยังมีการติดตาม ผลอย่างต่อเนื่อง มีการประเมิน ผลและสามารถติดตามผลสัมฤทธิ์ในการอบรมได้อย่างชัดเจน

โปรแกรมด้านกลยุทธ์

Strategic Management Program

โปรแกรมสู่การเป็นนักบริหารเชิงกลยุทธ์

การคิดและวางแผนเชิงกลยุทธ์ คือเคล็ดลับสู่ความสำเร็จของผู้บริหาร โปรแกรม นี้ถือเป็นสุดยอดแห่งการคิดและวางแผน เชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร

Click for more details...

The High Performance Manager Program

โปรแกรม ผู้จัดการที่มีผลงานเป็นเลิศ

โปรแกรมสำหรับผู้บริหารที่มุ่งเน้นที่จะสร้างผลงานที่ดีเยี่ยมแก่องค์กร ด้วยหลักสูตรที่เปี่ยมคุณภาพ 3 วันเต็มแห่งการเรียนรู้ ศาสตร์และศิลป์ต่างๆในการบริหารตนเอง จัดการคน ให้ได้ผลงานตามเป้าหมายที่หวัง

Click for more details...

Strategic Fast Track Program

Strategic Fast Track Program

เส้นทางหลักสู่ความสำเร็จ ที่จะทำให้คุณได้เรียนรู้เพิ่มเติมในศาสตร์การจัดการสมัยใหม่ ภายใน 3 วัน ด้วยโปรแกรมการอบรมในหลักสูตร “Strategic Fast Track” ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่ต่อยอดจากหนังสือที่ได้รับการยอมรับอย่างมากจากทั่วโลก Fast Track to Success ใน 6 series ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาด้านการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์สมัยใหม่ได้แบบครบวงจร ในทุกๆมิติ

Click for more details...
โปรแกรมด้านการตลาด

The 360 degree Marketing Program

โปรแกรมการตลาดพื้นฐานแบบ 360 องศา

โปรแกรมการตลาดที่ท่านสามารถเรียนรู้กลยุทธ์ทางการ ตลาดอย่างครบวงจรและ วิเคราะห์ทางการตลาด ได้อย่างรอบด้าน รวมไปถึงใช้ เครื่องมือต่างๆ ทางการ ตลาดให้ได้ผลอย่างแท้จริง

Click for more details...

Marketing Development Platinum Program

โปรแกรมการพัฒนาการตลาดอย่างเหนือระดับ

สุดยอดโปรแกรมเพื่อพัฒนานักการตลาดยุคใหม่ ที่จะเรียนรู้หลักการบริการตลาดอย่างครบเครื่อง ทุกมุมมอง ทุกมิติทางการตลาด ที่นักการตลาดปัจจุบันต้องรู้ ซึ่งผู้เข้าร่วมโปรแกรมจะได้พัฒนา หลักการวิเคราะห์การตลาด เรียนรู้เครื่องมือทางการตลาดต่างๆและกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างครบวงจร กับความรู้ด้านการตลาดอย่างครบถ้วนในโปรแกรมพัฒนาการตลาดอย่างเหนือระดับ

Click for more details...

Strategic Leadership Program

โปรแกรมภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์

โปรแกรมด้านภาวะผู้นำที่รวบรวมหลักสูตรที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้นำและผู้บริหารที่ดีและเก่ง ตั้งแต่การคิดเชิงกลยุทธ์ การบริหารเชิงกลยุทธ์ จิตวิทยาการบริหาร การบริหารผลงาน ตลอดจนกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการแก้ปัญญาและการตัดสินใจอันชาญฉลาด

Click for more details...
โปรแกรมด้านการขาย

Professional Sales Training Program

Professional Sales Training Program

Professional Sales Training Programนี้จะช่วยทำให้ฝ่ายขายของท่านสามารถนำเสนอสินค้าราคาสูง อีกทั้งสามารถเข้าใจถึงวิธีการทำงานในเชิงรุก และรู้วิธีการค้นหาความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อีกด้วย โดยวิธีการอบรมสลับกับการติดตามผล โดยการทำประชุมกลุ่มเพื่อค้นหาปัญหา และข้อสรุปแนวทางการปฏิบัติงานขายที่ดี ในแต่ละหัวข้อ

Click for more details...
โปรแกรมสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพ

To Be Professional Trainer

To Be Professional Trainer

ก้าวสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพด้วยโปรแกรมนี้จะช่วย ท่านในการเตรียมตัวสู่การ เป็นวิทยากร การจัดเตรียมหลักสูตร ตลอดจนเทคนิคการเป็นวิทยากร มืออาชีพ

Click for more details...