Public Training Calendar

ปฏิทินการอบรมสัมนา

HR & Organization Development Strategy 2018

สัมมนาทางด้าน HR ครั้งยิ่งใหญ่! "กลยุทธ์หลากหลายมุมมองจากนักบริหาร HR ระดับประเทศ"

HR & Organization Development Strategy 2018
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาของทาง Strategic Center ประจำปี 2017 ที่ผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรต่างๆ พลาดไม่ได้ โดยปีนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟังมุมมอง เกี่ยวกับแนวโน้ม ทิศทาง สาระสำคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กรที่ควรจะเป็น จากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ

HR & Organization Development Strategy 2018

สัมมนาทางด้าน HR ครั้งยิ่งใหญ่! "กลยุทธ์หลากหลายมุมมองจากนักบริหาร HR ระดับประเทศ"

วัตถุประสงค์
เนื้อหาการอบรม

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟังมุมมอง เกี่ยวกับแนวโน้ม ทิศทาง สาระสำคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กรที่ควรจะเป็น จากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ

กำหนดการ

13.00 - 13.30 น. ลงทะเบียน

13.30 – 15.00 น. เสวนาในหัวข้อ “HROD Strategy 2018” 

ผู้ร่วมเสวนา

 • รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ 
  ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ธุรกิจ

 • คุณนาฎฤดี อาจหาญวงศ์
  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
  บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

 • ดร.นนทวัฒน์ สุขผล
  รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ธนาคารออมสิน

 • คุณอภิชาติ ขันธวิธิ
  ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการบริหารงานบุคคลและเจ้าของเพจ HR - The Next Gen

 • คุณวรรัตน์ เลาหธนะกูร
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารทุนมนุษย์และพัฒนาองค์กร
  บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ผู้ดำเนินรายการ

 • คุณกิตติคุณ วัชรมณเฑียร
  Vice President Corporate Culture & Internal Communication
  เซ็นทรัลกรุ๊ป (Central Group)


15.00 – 15.15 น. รับประทานอาหารว่าง

15.15 – 17.00 น. เสวนาในหัวข้อ “HROD Strategy 2018” (ต่อ)

 

*** ค่าธรรมเนียม 900 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%*** 

(สัมมนาไม่แสวงหาผลกำไร เก็บค่าใช้จ่ายเพียงค่าสถานที่และค่าดำเนินงานเท่านั้น)

หลักสูตรนี้เหมาะกับ
ทุกระดับในฝ่ายบุคคล ฝ่ายพัฒนาองค์กร หรือผู้ที่สนใจ

Instructor:
รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์

ดูรายละเอียด

Instructor:
คุณนาฎฤดี อาจหาญวงศ์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม งานบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ดูรายละเอียด

Instructor:
ดร.นนทวัฒน์ สุขผล
รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร บุคคล ธนาคารออมสิน

ดูรายละเอียด

Instructor:
คุณอภิชาติ ขันธวิธิ
Managing Director - Q GEN Consultant และผู้เขียน HR The Next Gen

ดูรายละเอียด

Instructor:
คุณวรรัตน์ เลาหธนะกูร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารทุนมนุษย์และพัฒนาองค์กร บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ดูรายละเอียด

Instructor:
อ.กิตติคุณ วัชรมณเฑียร
Vice President Corporate Culture & Internal Communication - เซ็นทรัลกรุ๊ป (Central Group)

ดูรายละเอียด

Date & Venue:
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
โรงแรม โกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอริน (เรดิสันเดิม) ใต้ทางด่วนพระราม 9

ดูรายละเอียด

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟังมุมมอง เกี่ยวกับแนวโน้ม ทิศทาง สาระสำคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กรที่ควรจะเป็น จากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ

Training Fee:

ค่าธรรมเนียมการอบรม รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ราคาปกติ 900.00 963.00 27.00
ราคาสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว) 0.00 0.00 0.00

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

การชำระค่าธรรมเนียม

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค/แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม สั่งจ่ายในนาม
บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 140-2-12879-3