09:00 น. - 16:00 น.
17 ก.ค. 2561

** Registration 8.00 น.

 

" สร้างแบรนด์ให้โดนใจลูกค้ายุค 4.0 "

          ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์แบรนด์เข้าสู่ยุคดิจิทัล ออกแบบโครงสร้างแบรนด์สู่อัตลักษณ์ใหม่ เพื่อสร้างความผูกพันและความจงรักภักดีกับลูกค้ายุค 4.0 อินไซด์กลยุทธ์แบรนด์ วางตำแหน่งการตลาดอย่างไรให้แบรนด์แข็งแกร่งจาก Good Brands สู่ Great Brand

 

Implanting Brands into Digital and Designing Brand Architecture

หลักสูตรฝึกอบรม : กลยุทธ์การสร้างแบรนด์และออกแบบแบรนด์ในยุคดิจิทัล

Key Contents

1. How to build Brands?
          เรียนรู้ทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ ในการรักษาแบรนด์ และสร้างแบรนด์ เรารู้ได้อย่างไรว่าแบรนด์เรายังอยู่ดีหรือไม่ ในยุคลูกค้าดิจิตอลนี้ เข้าใจการสร้างแบรนด์ตั้งแต่การกำหนดแนวทางของแบรนด์ จนถึงการสื่อสารแบรนด์

2. Insightful Branding
          จะเกิด Insightful Branding ได้ ย่อมเกิดจากการที่เราต้องเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ที่อยู่ลึกลงไปในความคิดของลูกค้าเสียก่อน การจะ insight ลูกค้าได้ จะต้องมีเทคนิคอย่างไรบ้าง เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาในหลักสูตรนี้

3. Brand revitalization
          เรียนรู้กลยุทธ์ที่จะปรับเปลี่ยนแบรนด์ เมื่อถึงวันที่สินค้า หรือแบรนด์ของเเราอยู่นิ่งมานาน เริ่มอิ่มตัว หรือเผชิญกับการแข่งขันที่ร้อนแรงขึ้น จนต้องถึงเวลาที่จะแต่งเติมสีสันใหม่ในใจลูกค้า รวมถึงกับการปรับเปลี่ยนแบรนด์ในเข้ากับลูกค้ารุ่นใหม่ หรือลูกค้าในยุคดิจิตอลนี้ให้มากขึ้นด้วย

4. Building Brand Characters
          แนวทางการสร้าง Brand Characters ให้เกิดขึ้นอย่างโดดเด่น ไม่ใช่เรื่องง่าย เริ่มตั้งแต่การวาง Brand Identity จนถึงการวางบุคลิกภาพของแบรนด์ Brand Personality จะต้องทำอย่างไร ถึงจะได้ไปเป็น Brand ที่อยู่ในใจของลูกค้า

5. Effective Brand Positioning Strategies
          เราจะวางตำแหน่งของ Brand เราอย่างไร ให้สอดคล้องกับตำแหน่งทางการตลาดและทิศทางการตลาดของเราในภาพรวม (Market Positioning and Direction) รวมถึงการแนะนำข้อคิดต่างๆ ที่น่าสนใจเพื่อวางตำแหน่งของ Brand ได้อย่างถูกต้อง

6. Enhancing Brand Loyalty and Engagement
          จากความพึงพอใจในตัวสินค้า จนถึงการที่ลูกค้าจะภักดีต่อแบรนด์ และผูกพันกับแบรนด์เรา ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย การสร้างความจงรักภักดีต่อแบรนด์จึงต้องทำแบบมีกลยุทธ์ อย่างไรลูกค้าถึงจะรักแบรนด์เราอย่างยั่งยืน

7. Developing Brand Architecture
          ผู้เข้าร่วมงานอบรม จะได้เข้าใจถึงการออกแบบ Brand อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ตั้งแต่การกำหนดเป้าหมาย กำหนด Brand Characters ออกแบบและวางแผนการพัฒนาแบรนด์อย่างเป็นระบบ

8. Digital Branding
          ปรับเปลี่ยนแบรนด์ของเรา เข้าสู่โลกยุคดิจิตอล ตอบสนองลูกค้ายุค 4.0 ด้วยการสื่อสารแบรนด์ผ่านช่องทางออนไลน์ และโลกของ Social Media การสร้าง Brand Content ที่โดนใจลูกค้ายุคดิจิตอลนั้นเป็นอย่างไร

9. How to build Great and Good Brands
          เป็นเพียงแบรนด์ที่ดีอาจไม่เพียงพอ ในโลกการตลาดปัจจุบัน แต่อย่างไรที่จะนับว่าเป็นแบรนด์ที่ยิ่งใหญ่ในสายตาลูกค้าได้ สู่การเป็น Great แบรนด์ที่อยู่ใน Top of Mind ของลูกค้า เป็น Great แบรนด์ที่ลูกค้ามองเห็นคุณค่า หรือ Brand Value ที่แท้จริง

Key Benefits

 

 

1. เรียนรู้กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ และการออกแบบโครงสร้างแบรนด์ที่เข้มแข็งและทรงพลัง
2. อัพเดทเทรนด์และมุมมองใหม่ๆ เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาแบรนด์สู่ยุคดิจิตอล
3. เรียนรู้เทคนิคการเสริมสร้างความจงรักภักดีและสร้างความจดจำอย่างมีเสน่ห์
4. เรียนรู้จากกรณีศึกษาความสำเร็จที่มีประสิทธิภาพและความล้มเหลวของการสร้างแบรนด์
5. เรียนรู้วิธีการและกำหนดกลยุทธ์ต่างๆ ในการบริหารแบรนด์อย่างเหนือชั้น

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

6,120.00 6,548.40 183.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

6,800.00 7,276.00 204.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)