Knowledge

Blue Ocean Strategy

โพสต์เมื่อ 22 สิงหาคม 2559

         คนส่วนใหญ่เมื่อถามว่ารู้จัก กลยุทธ์ Blue Ocean หรือไม่ คำตอบคือ “รู้” เนื่อง จากกลยุทธ์ Blue Ocean นั้นเป็นกลยุทธ์ที่โดดเด่นที่สุดในรอบทศวรรษนี้ โดยเมื่อวันที่ 16 ส.ค. 59 ที่ผ่านมา ท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เข้าร่วมการ ประชุม International Conference on Blue Ocean Strategy ที่ประเทศมาเลเซีย โดยมีหลักการในเรื่องของ แนวคิดยุทธศาสตร์ทะเลสีคราม (Blue Ocean) ที่ว่าด้วย ภายใต้โลกที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน (Independent World)

        ในยุคโลกาภิวัตน์เช่นนี้ ประเทศต่างๆ จำต้องปรับกระบวนทัศน์สู่การ “คิดนอกกรอบ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่” ปรับจากการแข่งขันที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีการต่อสู้กัน อย่างเอาเป็นเอาตายใน “ทะเลสีแดง” สู่การโลดแล่นไปด้วยกันภายใต้ “ทะเลสีคราม” ด้วยการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมที่ไม่ได้มุ่งเอาชนะในการแข่งขัน หากแต่มุ่งเน้นการตอบ สนองต่อความต้องการของตลาดใหม่ๆ โดยการแปลง “คุณค่า” ออกมาเป็น “มูลค่า” ผ่านความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบโมเดลธุรกิจใหม่ๆ พัฒนารากเหง้าทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นถักทอออกมาเป็นนวัตกรรมที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น ตอบโจทย์ความ ต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง เพื่อนำตัวเองออกจากการแข่งขันแบบเดิม

 

Blue Ocean Strategy เป็นเรื่องที่ทุกคนรู้จัก แต่การเข้าใจถึงแก่นแท้นั้นยังมีอีกมากมาย โดย W. Chan Kim และ Renee Mauborgne อาจารย์จาก INSEAD ผู้พัฒนาแนวคิดทางการจัดการที่โด่งดัง นักวิชาการทั้งสองท่านได้ร่วมกันเขียนบทความที่นำไปสู่เรื่องของ Blue Ocean ในวารสาร Harvard Business Review? ได้ว่า หลักการของ Blue Ocean   Strategy แทนที่จะมุ่งลอกเลียนแบบและเอาชนะคู่แข่งขัน จะต้องแสวงหาทะเล แห่งใหม่ แทนที่จะเป็นทะเลที่แดงด้วยเลือด(red ocean)แบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเขาก็อุปมาเหมือนกับเป็น Blue Ocean Strategy โดยมีแนวทางในการปรับคุณค่า ดังนี้่

 

     1. การยกเลิก (Eliminated) ของบางอย่างที่เราเคยคิดว่า ลูกค้าต้องการ แต่จริงๆ แล้ว ในปัจจุบันลูกค้าอาจจะไม่มีความต้องการเลยก็ได้


     2. การลด (Reduced) การนำเสนอคุณค่าบางอย่างให้ต่ำกว่าอุตสาหกรรม ซึ่งเราอาจจะเคยคิดว่าคุณค่านั้นๆ ลูกค้ามีความต้องการมาก แต่จริงๆ อาจจะไม่มากอย่างที่เราคิด


      3. การเพิ่ม (Raised) ปัจจัยบางอย่างให้สูงกว่าระดับอุตสาหกรรม


      4. การสร้าง (Created) คุณค่าบางประการที่ไม่เคยมีการนำเสนอ ในอุตสาหกรรมมาก่อน

 

      จะเห็นได้ว่า แนวคิดของ ยุทธศาสตร์ทะเลสีคราม (Blue Ocean) นั้นมีความสำคัญยิ่งในยุคเศรษฐกิจปัจจุบัน ที่สามารถสร้างความอยู่รอดและสามารถสนองความต้องการให้กับผู้บริโภคได้ เพียงแค่ปรับมุมมองและสร้างนวัตกรรม

 

       หากท่านใด/องค์กรใด สนใจเรียนรู้ Blue Ocean Strategy หรือต้องการรายละเอียดฝึกอบรมภายในองค์กร จากทีมงาน ผู้คิดค้นแนวคิดนี้โดยตรง ภายใต้ลิขสิทธิ์ที่ถูกต้อง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่