Knowledge

บริหารคนให้ได้ใจ...ง่ายนิดเดียว

โพสต์เมื่อ 3 ตุลาคม 2559

     พนักงานในองค์กร เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ ธุรกิจไปต่อได้หรือไม่ได้ ส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยเรื่องคนทั้งสิ้น ลองมาดูเคล็ดลับในการบริหารจัดการคนว่ามีอะไรบ้าง

1. สวัสดิการเด่น ดึงดูดพนักงานดี

การให้สวัสดิการที่ดีกับพนักงาน นอกจากจะทำให้รู้สึกประทับใจแล้ว ยังช่วยดึงดูดพนักงานดีๆ ให้อยู่กับองค์กรไปนานๆ เช่น ให้ประกันชีวิตพนักงานผลงานดีและครอบครัว เพราะเมื่อใดที่พนักงานเก่งๆ อยากลาออก ครอบครัวจะรั้งเพราะไม่อยากเสียผลประโยชน์ที่ได้รับ หรือการกระจายโบนัสในวันสำคัญต่างๆ เพื่อให้พนักงานรู้สึกว่าได้รับโบนัสในวันพิเศษอยู่เสมอ สวัสดิการไหนที่องค์กรอื่นไม่ทำ แต่องค์กรเราทำ จะทำให้พนักงานรู้สึกไม่อยากลาออก

2. ใส่ใจอย่างจริงใจ ได้ใจพนักงาน

หลายธุรกิจมักประสบกับปัญหาพนักงานไม่รักองค์กร เพราะเจ้าของธุรกิจไม่ดูแลใส่ใจ จึงพยายามหางานใหม่อยู่เสมอ และเมื่อใดก็ตามที่พนักงานลาออก องค์กรมักจะประสบปัญหาในการหาคนใหม่มาทดแทน สิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยหากเจ้าของธุรกิจใส่ใจดูแลพนักงานทุกคนอย่างจริงใจ และคิดเสมอว่าพนักงานคือลูกค้าที่ต้องดูแล เพราะยิ่งดูแลพนักงานดี เขายิ่งทำงานตอบแทนให้เราเป็นอย่างดีเช่นกัน ที่สำคัญการให้ใจจะช่วยให้พนักงานรู้สึกว่าตัวเขาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

3. ให้ความเสมอภาค

สร้างพนักงานมากความสามารถ โดยไม่เอนเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ความเสมอภาคมีส่วนช่วยให้พนักงานทำงานด้วยความสบายใจ เช่น การวัดผลงานพนักงานด้วยการตัดเกรด ไม่ใช่วัดผลงานจากความพึงพอใจส่วนตัว หรือความใกล้ชิดสนิทสนม การใช้เกรดเป็นตัววัด นอกจากจะสร้างมาตรฐานและความเสมอภาคให้เกิดขึ้นแล้ว ยังมีส่วนช่วยคัดพนักงานที่ไม่มีความสามารถออกจากองค์กรได้ เพราะพนักงานที่ไม่มีความสามารถจะทำให้องค์กรมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

 

       ไม่มีธุรกิจไหนประสบความสำเร็จได้โดยปราศจากพนักงาน ดังนั้น หากเจ้าของธุรกิจมีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพย่อมทำให้ธุรกิจเดินต่อไปอย่างมั่นคง   

 

ที่มา : http://incquity.com/