Knowledge

กลยุทธ์การแบ่งลูกค้าก่อนทำการตลาด

โพสต์เมื่อ 14 สิงหาคม 2558

   

    ลูกค้า คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจทุกธุรกิจสามารถขับเคลื่อนไปได้ การรักษาลูกค้าและการให้ความสำคัญกับลูกค้าจึงเป็นสิ่งที่ทุก ๆ องค์กรให้ความสำคัญไม่ใช่แค่เพียงความใส่ใจในสินค้าและบริการของธุรกิจเท่านั้น

   และเมื่อเทคโนโลยียิ่งเติบโตและก้าวไกล ยุคปัจจุบันจึงถือได้ว่าเป็น “ยุคที่ลูกค้าเป็นใหญ่” เพราะลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลทุกอย่างได้ทุกที่และทุกเวลาตามต้องการ ทำให้อำนาจในการตัดสินใจกลายมาเป็นของลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเปิดตลาดการค้าเสรี คู่แข่งทางการค้าก็จะไม่ใช่แค่เพียงคู่แข่งในประเทศเท่านั้น  

   องค์กรจึงต้องมีการวางกลยุทธ์ว่าจะทำอย่างไรให้สามารถขายสินค้าหรือบริการรวมทั้งได้ผลกำไรมากที่สุด แนวคิดหนึ่งในการทำการตลาดปัจจุบันก็คือการให้ความสำคัญกับลูกค้าคนสำคัญมากกว่าลูกค้าทั่วไป ซึ่งในการแบ่งระดับลูกค้านั้น สามารถแบ่งได้คร่าว ๆ ดังนี้

    1. Prospect  ลูกค้าผู้มุ่งหวัง คือ กลุ่มที่มีศักยภาพและสนใจในสินค้าและบริการ รวมทั้งมีอำนาจในการซื้อสินค้าและบริการนั้น

    2. Customer คือ ลูกค้า ผู้ซื้อ หรือผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นบุคคลที่มาชำระหรือจ่ายเงินเพื่อแลกกับสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยอาจจะไม่จำเป็น ต้องเป็นคนบริโภคเองก็ได้        

    3. Consumer  คือ ผู้บริโภคหรือผู้ซื้อของไปใช้ ซึ่งเป็นบุคคลที่ซื้อสินค้าหรือบริการไปใช้เอง

    4. Key Account คือ ลูกค้ารายสำคัญหรือลูกค้ารายหลัก ที่มีการซื้อสินค้าหรือบริการจำนวนมากหรือซื้อบ่อย จึงเป็นกลุ่มที่องค์กรควรจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษ

    การแบ่งลูกค้าออกเป็นระดับ ๆ เหล่านี้จะทำให้เราเข้าใจชัดเจนและสามารถจำแนกได้ว่าใครจัดเป็นลูกค้ากลุ่มไหน และเราจะต้องปฏิบัติหรือมีวิธีในการบริหารลูกค้ากลุ่มนั้น ๆ หรือบุคคลนั้น ๆ อย่างไร เพื่อเป็นการรักษาลูกค้าและเพิ่มลูกค้า รวมทั้งได้ผลตอบกลับคือการซื้อสินค้าและบริการที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

   Strategic Center เปิดหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง การจัดการและการบริหารการตลาดสำหรับลูกค้ารายหลัก (Managing and Marketing for Key Account ) ในวันพุธที่ 2 กันยายน 2558 เพื่อเรียนรู้ แนวความคิดด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เครื่องมือและขั้นตอนในการค้นหาและจัดกลุ่มลูกค้ารายหลัก บทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการลูกค้ารายหลัก รวมถึงกลยุทธ์การบริหารจัดการลูกค้ารายหลัก เพื่อให้เราสามารถรักษาลูกค้าคนสำคัญของเราไว้ได้อย่างยาวนาน สนใจดูรายละเอียดคลิกที่นี่

“การรักษาและบ่มเลี้ยงให้ลูกค้าเติบโตกลายเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก บริษัทจะใช้จ่ายเงินจำนวนมากกับการรักษาลูกค้าปัจจุบันเพราะบริษัทคู่แข่งจะคอยหาโอกาสแย่งชิงไปเสมอ  การเสียลูกค้าคนหนึ่งหมายถึงการสูญเสียการขายครั้งต่อไป” 

- Philip Kotler -