Knowledge

Management Tips: มีวิธีใดบ้างที่จะทำให้พนักงานอยากสร้างผลงานที่ดี

โพสต์เมื่อ 24 สิงหาคม 2558

มีวิธีใดบ้างที่จะทำให้พนักงานอยากสร้างผลงานที่ดี

        องค์กรว่าจ้างพนักงานเข้ามาทำงาน จ่ายเงินเดือนและสวัสดิการให้พนักงาน พัฒนาความรู้และทักษะให้กับพนักงาน ดูแลพนักงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน เรื่องความเป็นอยู่ ฯลฯ ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็เพื่อให้พนักงานสร้างผลงานที่ดีในงานของตนเอง ซึ่งถ้าพนักงานทุกคนสามารถสร้างผลงานที่ดีได้ องค์กรก็จะมีผลงานที่ดีตามไปด้วย นี่คือสิ่งที่ผู้บริหารขององค์กรทุกแห่งคิดไว้ คำถามก็คือ แล้วเราจะทำให้พนักงานส่วนใหญ่ขององค์กรสร้างผลงานที่ดีได้อย่างไร

        เราลองพิจารณาจากตัวเราเอง ว่าการที่เราทุ่มเททำงาน และพยายามที่จะสร้างผลงานที่เป็นเลิศ รวมทั้งพยายามคิดอะไรใหม่ๆ เพื่อใช้ในการทำงาน รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้นั้น อะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เราเป็นแบบนั้น แค่ค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการที่ดีนั้น มันไม่ใช่สาเหตุหลักด้วยซ้ำไป แล้วสาเหตุที่จะทำให้พนักงานมุ่งมั่นสร้างผลงานที่ดี มีอะไรบ้าง

        จากการรวบรวมประเด็นที่จะทำให้พนักงานอย่างสร้างผลงานที่ดีมาจากกลุ่มพนักงานจากการเข้าไปอบรม และทำงานที่ปรึกษาโดยใช้การสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลจากหลายๆ องค์กร ผลที่ได้มาก็มีดังต่อไปนี้

  • มีผู้บริหารและหัวหน้าที่เก่ง และสร้างผลงานที่ดีให้เห็น สิ่งแรกที่จะทำให้พนักงานสร้างผลงานที่ดีได้ก็คือ จะต้องมีนายที่ดีก่อนเลย พนักงานจะต้องเห็นสิ่งที่หัวหน้าทำ ว่าหัวหน้ามุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานมากแค่ไหน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองที่พนักงานจะซึมซับมาโดยไม่รู้ตัวและจะทำให้พนักงานมีพลังในการสร้างสรรค์ผลงานที่ดีได้ด้วย เพราะได้เห็นตัวอย่างในการทำงานจากนายของตนเอง ผิดกับพนักงานที่ทำงานกับหัวหน้างานที่ไม่เก่ง และทำงานไม่เป็น ผลก็คือพนักงานที่เก่ง จะเบื่อหน่าย และไม่อยากทำงานด้วย สุดท้ายก็ไม่อยากสร้างผลงานที่ดีเช่นกัน แสดงว่าก่อนที่เราจะเลื่อนใครให้เป็นหัวหน้า เราจะต้องมั่นใจว่า เขาเป็นคนเก่ง และมีความมุ่งมั่นในการทำงานสูง 
  • มีผู้บริหาร และหัวหน้างานที่รับฟังความคิดเห็น สิ่งที่ทำให้พนักงานอยากสร้างผลงานที่ดี ก็คือ การที่พนักงานได้ทำงานกับหัวหน้าที่ยินดีรับฟังพนักงานอย่างเปิดใจ ไม่ใช่แค่เพียงแสดงท่าทางว่ารับฟัง แต่จริงๆ แล้วไม่ได้ฟังอะไรเลย ไม่เข้าใจพนักงานด้วยซ้ำไปว่าพูดอะไร มีพนักงานบางคนบอกตรงๆ ว่า ถ้ามีหัวหน้าที่ไม่เคยเปิดใจรับฟังเราเลย ตัวพนักงานเองก็จะไม่มีแรงจะทำงานให้ พลังในการสร้างผลงานก็จะลดลงไปเรื่อยๆจนหายไปในที่สุด
  • ได้รับอิสระในการทำงาน ปัจจัยอีกเรื่องที่จะส่งเสริมให้พนักงานสร้างผลงานที่ดีก็คือ พนักงานอยากได้อิสระในการทำงาน หมายถึงได้มีโอกาสในการคิดและทำงานด้วยตนเอง ไม่ใช่ได้รับแต่คำสั่ง พร้อมทั้งบอกวิธีการทำงานทุกอย่าง โดยที่พนักงานไม่ต้องคิดอะไรเลย หรือถูกควบคุมอย่างใกล้ชิดมากเกินไป จะทำอะไรก็มีนายคอยประกบและคอยสั่งการตลอดเวลา ถ้าถูกประกบแบบนี้พนักงานเองก็คงไม่มีแรงจูงใจที่จะสร้างผลงานที่ดีอย่างแน่นอน
  • ได้รับการยอมรับจากนาย ปัจจัยสำคัญที่ทำให้พนักงานอยากสร้างผลงานที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆ ก็คือพนักงานคนนั้นได้รับการยอมรับจากนายของตนเองว่าเป็นคนเก่ง และเป็นคนที่เป็นที่พึ่งให้กับหน่วยงานได้ ด้วยการได้รับการยอมรับแบบนี้ จะทำให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทำงานอย่างมาก และเป็นแรงผลักดันให้พนักงานอยากที่จะสร้างผลงานที่ดีขึ้นไปอีก เพราะมันมีความรู้สึกว่าทำแล้วนายก็จะยิ่งยอมรับเรามากขึ้น มันเป็นความสำเร็จ และเป็นความภาคภูมิใจลึกๆ ซึ่งพนักงานทุกคนอยากได้
  • ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นธรรม เรื่องสุดท้ายที่ได้รับการโหวตมาก็คือ ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นธรรม โดยเฉพาะเรื่องของการประเมินผลงาน และการเอาไปเชื่อมโยงกับการให้รางวัลตอบแทน รวมถึงระบบความก้าวหน้าใ นสายอาชีพที่เอาผลงานมาเป็นตัวพิจารณากันจริงๆ ถ้าระบบ HR ในองค์กรทำให้พนักงานรู้สึกถึงความเป็นธรรม และอธิบายได้อย่างมีเหตุผลด้วยหลักการของผลงาน และความสามารถของพนักงานจริงๆ นี่ก็จะเป็นอีกเหตุหนึ่งที่ทำให้พนักงานอยากที่จะสร้างผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง

      ถ้าองค์กรของเราต้องการให้พนักงานสร้างผลงานที่ดี เราก็คงต้องหาแนวทางในการสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในทางปฏิบัติให้ได้ และจากปากของพนักงานทุกคนที่เล่าให้ฟัง บอกได้เลยว่า บรรยากาศในการทำงาน และหัวหน้างาน เป็นปัจจัยสำคัญมากๆ ที่ทำให้พนักงานรู้สึกอยากที่จะสร้างผลงานที่ดี จากนั้นก็ตามมาด้วยระบบ HR ที่ดี สิ่งเหล่านี้จะต้องไปด้วยกันอย่างสมดุล

       แล้วองค์กรของเราก็จะมีพนักงานที่สร้างผลงานที่ดีได้อย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญพนักงานจะทำงานอย่างมีความสุขอย่างแท้จริง แม้จะเหนื่อยกาย แต่ก็มีความสุขที่มีโอกาสได้ทำงานสร้างผลงานให้กับตนเองและองค์กร

 

ที่มา : https://prakal.wordpress.com