09:00 น. - 16:00 น.
3 - 4 ก.ย. 2561

** Registration 8.00 น.

" เข้มข้น 2 วันเต็ม
กับหลักสูตรการตลาด เพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะ
จากกูรูระดับประเทศ ที่คุณไม่ควรพลาด!! "

          ว่าด้วยเรื่องการตลาดนั้นจะมีการแข่งขันอย่างสูงอยู่ตลอดเวลา การเติบโตทางธุรกิจที่สำคัญ จึงต้องมุ่งเน้นสู่การหาหนทางที่จะขยายตลาด และกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการพัฒนาองค์กรและสินค้าให้อยู่ในใจลูกค้า เพิ่มความสามารถในการแข่งขันเหนือคู่แข่งอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประเภทธุรกิจใดก็ตาม
          หลักสูตร "การตลาดอสังหาริมทรัพย์" สุดยอดสำหรับนักการตลาดอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่ เป็นหลักสูตรเข้มข้น 2 วันเต็ม เพื่อผู้ที่อยู่ในแวดวงอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้หลักคิดวิเคราะห์ตลาด วิเคราะห์ลูกค้า จนถึงกลยุทธ์ในการพัฒนาการตลาดในทุกๆ ด้าน หนทางที่จะเพิ่มขนาดของตลาด เพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาด และเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน ตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเพิ่มมูลค่าการตลาด การวางกลยุทธ์ในการพัฒนาเครื่องมือทางการตลาดที่มีอยู่ สู่แนวทางการวางแผนพัฒนาทั้งระยะสั้นและระยะยาวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของท่าน ถ่ายทอดโดยอาจารย์ด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ระดับประเทศ พร้อมฟังประสบการณ์ตรงจากนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในแวดวงอสังหาริมทรัพย์อีกด้วย

Marketing for Real Estate

หลักสูตรฝึกอบรม : การตลาดอสังหาริมทรัพย์

Key Contents

Day 1

1. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รู้จักการตลาด
          • เข้าใจลักษณะเฉพาะของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
          • เข้าใจการตลาดอสังหาริมทรัพย์ก่อนและหลังยุคดิจิทัล
          • พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขายกับเพื่อเช่าต่างกันอย่างไร
          • กระบวนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และความเกี่ยวพันระหว่างแผนการตลาดกับแผนการก่อสร้างและแผนการเงิน

2. การวิเคราะห์ทางการตลาด สำหรับการพัฒนาโครงการใหม่
          • Trade Area Analysis
          • Demand Side Analysis
          • Supply Side Analysis
          • Competitor Analysis
          • ตัวอย่าง การวิเคราะห์ทางการตลาด สำหรับที่อยู่อาศัยแนวราบและแนวสูง

3. Customer Insight and Project Design for Customer Value
          • การวิเคราะห์ลูกค้าและเลือกกลุ่มลูกค้าที่ได้เปรียบคู่แข่ง
          • Customer Insight Analysis การเข้าใจความต้องการและวิถีชีวิตลูกค้า
          • Value Innovation เครื่องมือในการสร้างความแตกต่างและคุณค่าที่เหนือกว่า ในระดับราคาที่แข่งขันได้
          • Workshop Project Design for Customer Value

Day 2

4. Product Mix Decision - การตัดสินใจด้านการออกแบบส่วนประสมผลิตภัณฑ์ในโครงการ (จำนวน / ขนาด/ ประเภท) เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างและช่วยให้โครงการน่าอยู่ขึ้น

5. Pricing Decision - การตัดสินใจด้านการกำหนดราคา
          • เข้าใจโครงสร้างต้นทุนในการพัฒนาโครงการ
          • วิธีการกำหนดราคา โดยใช้ต้นทุนเป็นฐาน
          • วิธีกำหนดราคา โดยใช้กำลังซื้อของลูกค้าเป็นฐาน
          • วีธีกำหนดราคา โดยใช้คู่แข่งเป็นฐาน

6. การวางแผนและตัดสินใจในการใช้บริษัทบริหารงานขาย
          • เปรียบเทียบจุดเด่น จุดด้อย ของการขายเองกับใช้บริษัทบริหารงานขาย
          • การตัดสินใจเลือกบริษัทบริหารงานขายประเภทต่างๆ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

7.การออกแบบช่องทางการขายและการสื่อสารการตลาด (Customer Touch Points)
          • การกำหนดเป้าหมาย และ KPI ของการสื่อสาร และการขาย
          • การออกแบบ Customer Touch Points ให้สอดคล้องกับ เป้าหมายในการสื่อสารและการขาย แต่ละช่วง

8. Sharing Experience - แบ่งปันประสบการณ์และตอบคำถาม โดยแขกรับเชิญนักการตลาดที่ทำงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

Key Benefits

 

 

  1. เข้าใจลักษณะเฉพาะ กระบวนการทางการตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งก่อนและหลังยุคดิจิทัล
  2. สามารถวิเคราะห์การตลาด ลูกค้า เพื่อสร้างความแตกต่างและคุณค่าที่เหนือกว่าคู่แข่งได้ 
  3. สามารถตัดสินใจด้านการออกแบบส่วนผสมผลิตภัณฑ์ ด้านการกำหนดราคา วางแผนและออกแบบช่องทางการขายและสื่อสารทางการตลาดได้

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

13,410.00 14,348.70 402.30

ค่าธรรมเนียมปกติ

14,900.00 15,943.00 447.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)