09:00 น. - 16:00 น.
26 ก.พ. 2562

** Registration 8.00 น.

"ก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลง
เมื่อลูกค้าของคุณไปอยู่บนโลกดิจิทัล
มาอัพเดทพฤติกรรมและกลยุทธ์การตลาด
สำหรับลูกค้ายุคใหม่กันดีกว่า"

          ภายใต้สถานการณ์ด้านการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคนี้การตัดสินใจทางการตลาด กลายเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ทั้งนักการตลาด และผู้บริหารต้องคำนึงถึง หากตัดสินใจผิดพลาด ย่อมหมายถึงผลกระทบที่ค่อนข้างรุนแรงคำถามคือ พฤติกรรมผู้บริโภคและลูกค้ายุคใหม่จะเปลี่ยนไปอย่างไร ? กลยุทธ์การตลาดจะต้องปรับอย่างไรให้เข้ากับสถานการณ์ ? แล้วเราจะใช้เครื่องมือการตลาดแบบไหนอย่างไร ในยุคนี้ ? เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน พบกับคำตอบได้ในหลักสูตร Modern Marketing Strategy for New Generation นี้

Modern Marketing Strategy for New Generation

หลักสูตรฝึกอบรม : กลยุทธ์การตลาดสำหรับลูกค้ายุคใหม่

Key Contents

ช่วงเช้า : ดร.สุทธิภัทร อัศววิชัยโรจน์
• เข้าใจแนวโน้มพฤติกรรม ทิศทาง แนวโน้มทางการตลาดยุคใหม่รวมถึงกระบวนการคิดและตัดสินใจของลูกค้า
• บทบาทที่เปลี่ยนไปของนักการตลาด เมื่อลูกค้า ฟังลูกค้ากันเองมากกว่าเจ้าของสินค้า บนโลกออนไลน์
• 5 ขั้นตอนของพฤติกรรมลูกค้าในยุคนี้ต่อการซื้อและการใช้ (5 Step model for new generation behavior)
• กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเข้าใจลูกค้ามากขึ้นและเพิ่มยอดขาย (Deliver more purchase-ready consumer with marketing strategy)

 

ช่วงบ่าย : คุณสืบศักดิ์ ลิ่วลักษณ์
ฟังประสบการณ์ตรงในการทำการตลาดกับลูกค้ายุคใหม่ให้ประสบความสำเร็จในการขาย
• แนวทางการสื่อสารการตลาดให้เข้าถึงลูกค้าบนโลกยุคใหม่
• กลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าบน Social Network เพื่อสร้างกำไรระยะยาวบนโลกดิจิทัล
• นักการตลาดจะใช้เครื่องมือบนออนไลน์ เพื่อใช้ในการสื่อสารกับลูกค้ายุคใหม่ให้มีประสิทธิภาพเต็มที่ได้อย่างไร

Key Benefits

 

    1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงพฤติกรรมของลูกค้าในยุคนี้ และ Trend ในอนาคต
    2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้กลยุทธ์การตลาดที่จะทำให้เราสามารถสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งของเราตลอดเวลา
    3. เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของเครื่องมือทางการตลาดใหม่ๆ ที่จะมีความสำคัญยิ่งขึ้นในอนาคต
    4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับมาสร้างกลยุทธ์การตลาดใหม่ๆ ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

6,120.00 6,548.40 183.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

6,800.00 7,276.00 204.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)