09:00 น. - 16:00 น.
28 พ.ค. 2562

** Registration 8.00 น.

"Event Marketing เครื่องมือยอดฮิตที่ยิงตรงถึงลูกค้าเพื่อสร้างแรงจูงใจและกระแสแก่กลุ่มเป้าหมาย"

          เรียนรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับ Event Marketing การวางแผนกิจกรรมทางการตลาดเชิงกลยุทธ์ในยุคดิจิทัล การคิดกิจกรรมทางการตลาดบนความต้องการผู้บริโภค ขั้นตอนการวางแผนและข้อคำนึงในการวางแผน Marketing Event Year Plan รวมทั้งกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ
          หลักสูตรนี้จะทำให้ท่านได้เข้าใจถึงวิธีการทำกิจกรรมทางการตลาดในยุคดิจิทัล บนพื้นฐานความต้องการของผู้บริโภค และเพื่อดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการวางแผนให้เข้ากับภาวการณ์ตลาดปัจจุบัน ในยุคช่องทางของการสื่อสารการตลาดที่มากมายแบบนี้ Event Marketing คือ เครื่องมือการตลาดยอดฮิตที่จะยิง Direct ตรงต่อลูกค้า เพื่อสร้างแรงจูงใจหรือสร้างกระแสแก่กลุ่มเป้าหมาย หลักสูตรนี้หวังให้ท่านสามารถวางแผนทำกิจกรรมการตลาดที่คำนึงถึงผลสำเร็จ ด้านการตลาดที่แท้จริงด้วย

How to Create Event Marketing Plan

หลักสูตรฝึกอบรม : กลยุทธ์การสร้างแผนกิจกรรมทางการตลาด

Key Contents

 

 อะไรเปลี่ยนไปบ้างกับกิจกรรมทางการตลาดยุคดิจิทัล

 Lifestyle Marketing Activities

 O2O (Online to Offline) Marketing Activities

 การตลาดเชิงกิจกรรมยุคดิจิทัล คือ กุญแจใหม่ทางการตลาดที่ต้องรู้

 การวางแผนกิจกรรมทางการตลาดเชิงกลยุทธ์

 การวาง Scope of Marketing Event

▪ การคิดกิจกรรมทางการตลาดบนความต้องการผู้บริโภค

 ขั้นตอนการวางแผนเชิงปฏิบัติการ (Implementation Process)

 Marketing Event Year Plan คำนึงถึงอะไรบ้าง

 กรณีศึกษา : การวางแผน Event Marketing ให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร

Key Benefits

 

    1. เข้าใจแนวคิดในการสร้างกิจกรรมทางการตลาด
    2. การทำกิจกรรมทางการตลาดให้ดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมาย
    3. เข้าใจกระบวนการสร้างแผนการตลาดเชิงกิจกรรม
    4. ปัจจัยสู่สำเร็จในการทำกิจกรรมทางการตลาดที่ได้ผล

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 1.5%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

6,120.00 6,548.40 91.80

ค่าธรรมเนียมปกติ

6,800.00 7,276.00 102.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)