09:00 น. - 16:00 น.
26 ก.ค. 2562

** Registration 8.00 น.

 

" มา Update เครื่องมือการขายใหม่ๆ

สำหรับ Sales Engineer กันดีกว่า "

“ ฟังเคล็ดลับประสบการณ์ตรงจาก Sales Engineer

ผู้คร่ำหวอดในแวดวงนี้โดยเฉพาะที่คุณไม่ควรพลาด ” 

หลักสูตรนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อผ่าล้วงลึก กลั่นกรองถึงกลยุทธ์ต่างๆ ในการสร้าง Solution และเทคนิคต่างๆ ในการเพิ่มยอดขายกับทั้งลูกค้าใหม่ และลูกค้าเดิม

To be Professional Sales Engineer

หลักสูตรฝึกอบรม : เพิ่มพูนทักษะของการเป็น Sales Engineer

Key Contents

Part 1 : Sales engineer definition, Sales attitude, Sales workflow, Sales circle, Who are your customers?
     • ปัจจัยใดบ้างที่ทำให้ Sales engineer สู่ความสำเร็จในการขาย
     • ความเข้าใจในพฤติกรรมและทัศนคติของลูกค้า
     • เทคนิคการหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า

 

Part 2 : Customer Analysis, Preparing & Planning
     • เทคนิคการวิเคราะห์ฐานข้อมูลของลูกค้าเพื่อนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการขาย
     • วิธีการเตรียมตัวสำหรับการขาย ไม่ว่าในเรื่องตัวเราและข้อมูลของสินค้ารวมถึงข้อมูลของลูกค้า
     • หลักวางแผนการขายสำหรับลูกค้าและลูกค้ารายหลักเพื่อเข้าถึงลูกค้าอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอน

 

Part 3 : How to present to customer, How to collect the customer data, Information analysis
     • เทคนิคการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถทำให้ลูกค้าประทับใจ
     • เทคนิคการสังเกตสิ่งต่างๆ ในสถานที่ของลูกค้ารวมถึงพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงการขาย
     • เทคนิคการบันทึกข้อมูลที่ได้จากลูกค้าหรือความต้องการของลูกค้า เพื่อนำมาวิเคราะห์และเป็นประโยชน์ในการขาย
     • วิธีการถามข้อมูลของคู่แข่งกับลูกค้า เพื่อเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์และหาวิธีเพื่อชนะในข้อตกลงการขาย
     • เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับมาทั้งหมด เพื่อเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการขายหรือปิดการขาย

 

 

Part 4 : Follow up & Price negotiation and close the deal
     • เทคนิคการติดตามงานขายและเก็บข้อมูลไปพร้อมกัน เพื่อนำมาวิเคราะห์
     • เทคนิคการเจรจาต่อรองและการปิดการขาย

 

Part 5 : After sales service, Sales continuous, Advisor or consult
     • การบริการหลังการขายและการเก็บข้อมูล เพื่อการขายซ้ำครั้งต่อไป
     • วิธีการขายซ้ำ เพื่อการขายที่ต่อเนื่อง
     • สิ่งที่เป็นอันตรายต่อการขายต่อเนื่องในแง่มุมต่างๆ
     • เคล็ดลับของการเป็น Sales Consult & Solution เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว

 

Part 6 : Experience sales sharing, Q&A

     • การแบ่งปันประสบการณ์จริงของวิทยากร เพื่อเป็นประโยชน์ในการขาย
     • ถามตอบข้อสงสัยจากประสบการณ์จริงของวิทยากร

Key Benefits

 

• ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงอาชีพวิศวกรฝ่ายขายและหลักสำคัญในการขาย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการหา

   ลูกค้าที่แท้จริงได้ 

• เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ที่สำคัญ และทักษะการขายที่จำเป็นสำหรับ Sales Engineer เพื่อใช้ใน

   การวิเคราะห์ วางแผนการขาย

• สร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน โดยใช้วิธีการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ เพื่อปิดการขาย

• วิธีสร้างความประทับใจและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าหลังการขายเพื่อการซื้อซ้ำในครั้งต่อไปได้

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

6,120.00 6,548.40 183.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

6,800.00 7,276.00 204.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)