14:00 น. - 16:00 น.
31 ก.ค. 2562

** Registration 13.00 น.

ถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเตรียมองค์กรให้พร้อม!!

“ฟังทิศทางการฝึกอบรมปี 2020

เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นองค์กรแห่งอนาคต”

รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ที่นั่งเท่านั้น

(องค์กรละไม่เกิน2ที่นั่ง)

     

     Strategic Center ขอเชิญร่วมงาน Strategic Talk About Training ในหัวข้อ

“Future Training & Development 2020” เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและรับฟังทัศนะ

จากผู้มีประสบการณ์ตรงด้านงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร พูดถึงทิศทางของการฝึกอบรม

ในปี 2020 เพื่อเตรียมองค์กรของคุณสู่การเป็นองค์กรแห่งอนาคต

     

     ฟังทิศทางการฝึกอบรมปี 2020 จาก HR องค์กรชั้นนำของไทย คุณมรกต ชัยวงษ์ 

(Sea Thailand) คุณลินสนิท พนาสุวรรณ (อายิโนะโมะโต๊ะ) คุณพิมลพร มณีอ่อน 

(บริษัทประกันภัยชั้นนำ) ค่าธรรมเนียม 800 บาท(ค่าใช้จ่ายเป็นเพียงค่าสถานที่และ

ค่าดำเนินงานเท่านั้น)

 

Future Training & Development 2020

เสวนา “Future Training & Development 2020”

Key Contents

 

▪ Trend การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในอนาคต

 

▪ กลยุทธ์และการวางแผนการฝึกอบรม

 

▪ การออกแบบหลักสูตรแนวใหม่

 

▪ รูปแบบการฝึกอบรมในอนาคต ไม่ใช่แค่ในห้องอบรม

 

▪ Technology เพื่อการเรียนรู้และฝึกอบรม

 

▪ Hard Skills และ Soft Skills สำหรับองค์กรแห่งอนาคต

 

▪ เส้นทางสู่การเป็น Learning Organization

 

▪ ผลการปฏิบัติงานกับการพัฒนาบุคลากรยุค 2020

 

**เหมาะสำหรับผู้ที่รับผิดชอบงานด้านฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร**

**หมายเหตุ รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 50 ที่นั่ง (องค์กรละไม่เกิน2ที่นั่ง)

    กรุณาสำรองที่นั่งภายในจันทร์ที่ 15 กรกฏาคมนี้

Key Benefits

       - อัพเดต Trend การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรปี 2020 และอนาคต

 

       - แลกเปลี่ยนมุมมอง ความรู้แนวคิดในการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรกับผู้ที่รับผิดชอบ

         ด้านพัฒนาบุคลากรจากองค์กรชั้นนำของไทย

 

       - แนวทางในการเตรียมพร้อมสู่การเป็นองค์กรแห่งอนาคต

 

 

 

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

747.66 800.00 22.43

ค่าธรรมเนียมปกติ

747.66 800.00 22.43

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ About Work สุขุมวิท ซอย 11