09:00 น. - 16:00 น.
27 ก.ย. 2562

** Registration 8.00 น.

 

 

"Trend ของสุดยอด นักขายรุ่นใหม่

   ต้องเป็นนักขาย สไตล์ที่ปรึกษา"

        

         สไตล์นักขายยุคใหม่เป็นธุรกิจที่ต้องเน้นการให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นรายๆมีความสำคัญอย่างยิ่งที่นักขายต้องสร้าง Customer Value ขึ้นให้ได้ หากการขายของเรามิใช่เพื่อวันนี้เท่านั้นแต่เป็นการขายในระยะยาว กระบวนการขั้นตอนของการขายสไตล์ที่ปรึกษา(Consultative Selling)จะเป็นรูปแบบการขายที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง ด้วยการเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า(Customer Needs)อย่างแท้จริง โดยนักขายต้องมีความเข้าใจในเคล็ดลับ และหลักการให้คำปรึกษา เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าของเราในระยะยาว

 

Consultative Selling Skills

หลักสูตรฝึกอบรม : ทักษะการขายแบบที่ปรึกษา

Key Contents

• ทัศนคติ และแนวคิดที่ถูกต้องของผู้ขายยุคใหม่ ที่ต้องพร้อม

• ภาพรวม บทบาท หน้าที่ของผู้ทำงานขายแบบมืออาชีพ ที่ต้องคำนึง

• แนวทาง การสร้างตนเองให้เป็นผู้ขายแบบที่ปรึกษา ที่สำเร็จ

• องค์ประกอบ สิ่งที่ต้องคำนึง เพื่อสร้างยอดขาย ในภาวะที่ท้าทายในปัจจุบัน

• ปัจจัยที่จะทำให้การขายสำเร็จ แบบมืออาชีพ

• คุณสมบัติของ ผู้ขายในแบบที่ปรึกษา ที่ผู้ขายแบบมืออาชีพ ต้องมี

• กระบวนการ การขายแบบมืออาชีพ  (Professional Selling Process)

• หลักคิด และแนวทางการทำงานขาย ของมืออาชีพ (Principles of Successful Selling)

• เทคนิคการขายแบบมืออาชีพ ในแนวทางที่ปรึกษา (Professional Selling Techniques)

• เทคนิคการเปิดสนทนาขาย กับลูกค้าใหม่ เพื่อสร้างตลาด (Opening Techniques)

• เทคนิคการค้นหาความต้องการ เพื่อให้เข้าใจสิ่งที่ลูกค้าต้องการสูงสุด (Probing Techniques)

• เทคนิคการนำเสนอ ปิดการขาย แบบมืออาชีพ และตรงใจลูกค้า (Offering Techniques)

• เทคนิคการรับมือข้อโต้แย้ง และแนวทางการตอบข้อโต้แย้งแต่ละแบบ

   (Handling Objection Techniques)

• เทคนิคการสรุปการสนทนาการขาย เพื่อความเป็นมืออาชีพ (Closing Techniques)

• แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับคำแนะนำจากวิทยากร เพื่อนำไปใช้ทำงานขายแบบมืออาชีพ

 

Key Benefits

 

      1. เพื่อทัศนคติที่ถูกต้องของการทำงานขายอย่างมืออาชีพ

      2. เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานขาย แบบที่ปรึกษา

      3. เรียนรู้ และเข้าใจ ปัจจัย ที่จำเป็น และต้องคำนึง ในการทำงานขายปัจจุบัน

      4. แนวทาง เทคนิค วิธีการ เพื่อทำการสร้าง โอกาสขาย แต่ละรูปแบบการขาย

      5. เทคนิค ในการรับมือข้อโต้แย้ง การต่อรอง จากลูกค้า (Handling Objections Techniques)

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 1.5%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

6,120.00 6,548.40 91.80

ค่าธรรมเนียมปกติ

6,800.00 7,276.00 102.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)