09:00 น. - 16:00 น.
30 พ.ย. 2564

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)

 

"หลักการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจ
เพื่อปิดการขายอย่างเหนือชั้น"

 

          หลายต่อหลายครั้งที่นักขายรวมถึงฝ่ายสนับสนุนการขายมีความรู้ในตัวสินค้าและมีทักษะในการนำเสนอสินค้าเป็นอย่างดีแต่ไม่สามารถปิดการขายได้ หนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้บุคคลเหล่านั้นไม่ประสบความสำเร็จในการปิดการขายก็คือ การขาดทักษะในการโน้มน้าวใจและเจรจาต่อรองเพื่อให้ลูกค้าเห็นถึงประโยชน์ต่างๆ ที่จะได้รับจากการใช้สินค้าและบริการ นำเสนอ ผลที่ตามมาคือไม่สามารถที่จะสร้างยอดขายได้ จากสาเหตุดังกล่าวจึงเป็นที่มาของหลักสูตร "ศิลปะการโน้มน้าวใจและการต่อรองเพื่อสร้างความสำเร็จในการขาย"
          ทางสถาบันได้ทำการพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อต้องการพัฒนาทักษะการโน้มน้าวใจลูกค้าและการเจรจาต่อรอง เพื่อสร้างความสำเร็จในการนำเสนอขายสินค้าและบริการให้แก่ผู้ที่ทำงานด้านการขาย การตลาด ผู้สนับสนุนงานขาย ผู้ประสานงานขายรวมถึงผู้ที่สนใจได้มีโอกาสพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จำเป็นในการติดต่อกับลูกค้า โดยเนื้อหาของการอบรมสัมมนานั้นจะเน้นให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาได้เรียนรู้หลักการที่สำคัญทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติในการโน้มน้าวใจและเจรจาต่อรองกับลูกค้า เพื่อความสำเร็จในการทำงานอย่างแท้จริง

The Art of Negotiation and Persuasion for Sales

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : ศิลปะการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรองเพื่อสร้างความสำเร็จในการขาย

Key Contents

♟ เทคนิคการเปิดใจลูกค้าก่อนการโน้มน้าวใจและเจรจาต่อรอง
        ท่านจะได้รับเทคนิคต่างๆ ในการเปิดใจลูกค้าก่อนการขายสินค้าและการให้บริการ

♟ หลักในการโน้มน้าวใจลูกค้าให้ประสบความสำเร็จ
        ท่านจะได้เรียนรู้ถึงหลักสำคัญในการโน้มน้าวใจลูกค้าเพื่อ "ชักชวนให้ลูกค้าคล้อยตามสิ่งที่เรานำเสนอ"

♟ เทคนิคการโน้มน้าวใจลูกค้า เพื่อสร้างความสำเร็จในการขาย
        ท่านจะได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ในการพูดและการใช้ภาษาเพื่อนำเสนอขายสินค้าให้ประสบความสำเร็จ

♟ การหาประเด็นที่ใช้ในการโน้มน้าวใจ เพื่อสร้างความสำเร็จในการขาย
        ท่านจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการเลือกประเด็นที่โดนใจในการนำเสนอเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการกับเรา

♟ หลักในการเจรจาต่อรอง
          ท่านจะได้เรียนรู้ถึงหลักที่สำคัญในการเจรจาต่อรองเพื่อนำพาตนเองไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ

♟ เทคนิคการเจรจาต่อรอง เพื่อให้ประสบความสำเร็จ

          ท่านจะได้เรียนรู้เทคนิคเลือกการเจรจาต่อรองในแบบต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์

♟ เทคนิคการล้วงข้อมูลของคู่เจรจาต่อรอง
           ท่านจะได้เทคนิคในการล้วงข้อมูลที่สำคัญจากคู่เจรจาเพื่อสร้างอำนาจการต่อรอง

♟ เทคนิคการต่อรองให้หลังไม่ชนฝา

♟ Workshop "เทคนิคการล้วงข้อมูลของคู่เจรจาต่อรอง"

♟ Q&A

 

     

 

Key Benefits

    1. เรียนรู้หลักการที่สำคัญในการโน้มน้าวใจลูกค้าเพื่อสร้างความสำเร็จในการขาย

    2. เรียนรู้หลักในการเจรจาต่อรองเพื่อสร้างความสำเร็จในการติดต่อกับลูกค้า

    3. เพื่อสร้างความประทับใจในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า

    4. เรียนรู้ถึงเทคนิคต่าง ๆ ในการถามเพื่อเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญของลูกค้าและคู่เจรจา

    5. เพิ่มโอกาสของความสำเร็จในอาชีพงานขายและเจรจาต่อรอง

 

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

4,320.00 4,622.40 129.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

4,800.00 5,136.00 144.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ Zoom meeting : Video Conferencing