09:00 น. - 16:00 น.
26 ม.ค. 2565

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)

"เรียนรู้ “วิธีคิด” ที่จะทำให้เราสามารถคาดการณ์อนาคตธุรกิจของเรา
How to foresight your business"

          ยิ่งผ่านเหตุการณ์ Covid ทำให้หลายองค์กรเริ่มมองตระหนักว่าการมองไปในอนาคต เป็นทั้งเรื่องที่ไม่มีความแน่นอน และเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ๆ ที่จะต้องพยายามคาดการณ์มองอนาคตให้แม่นยำมากขึ้น เห็นฉากทัศน์ (Scenario) ในหลาย ๆ มุมมองมากขึ้นเพื่อบริหารกลยุทธ์ และความเสี่ยงของธุรกิจ  หลักสูตร The Power to Predict นี้จึงเป็นหนึ่งในหลักสูตรที่พิเศษมาก ๆ จากทางเรา ที่ได้พัฒนาหลักสูตรขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าอบรม ได้เข้าใจถึงวิธีคิดดังกล่าว ทั้งที่เป็นแนวทางที่เราสามารถปรับหลักการคาดการณ์อนาคตของธุรกิจ นำมาปรับใช้ให้เข้ากับธุรกิจของตนเองได้

The Power to Predict

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : เทคนิคการมองอนาคตธุรกิจ

Key Contents

♟ แนวคิดที่ผ่านมาในการพยากรณ์สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ วงจรธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจ
♟ หลักวิธี แนวทางในการคาดการณ์อนาคตธุรกิจ
♟ การอ่านสัญญานการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
♟ การสร้าง ฉากทัศน์ (Scenario) พยากรณ์และประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ
♟ Scenario Planning

♟ การสร้างและปรับแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแนวโน้มในอนาคต

Key Benefits

     1. ทำความเข้าใจแนวคิดที่ใช้กันในการคาดการณ์อนาคตธุรกิจ

     2. เรียนรู้การอ่านสัญญาณการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น

     3. รู้ถึงวิธีคิดของการมองอนาคต และแนวโน้ม เทคนิคต่าง ๆ อย่างเป็นขั้นตอน

     4. รู้จักการปรับใช้ปรับแนวทางการบริหาร การจัดการธุรกิจ ตามการคาดการณ์

     5. สามารถสร้างหรือปรับเปลี่ยนแผนการต่าง ๆ กลยุทธ์ต่าง ๆ อย่างไรให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

4,320.00 4,622.40 129.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

4,800.00 5,136.00 144.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ Zoom meeting : Video Conferencing