09:00 น. - 16:00 น.
26 ม.ค. 2567

** Registration 8.30 น. @โรงแรม Swissôtel Bangkok Ratchada

"รวมทุกคำตอบ
เรื่องการบริหารงานขายและบริหารคนขาย
เพื่อยอดขายทะลุเป้า"

         เพราะทีมขาย คือหัวใจขององค์กร ที่จะสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างกำไร และผู้ที่อยู่เบื้องหลังทีมขายที่สำเร็จ คือ หัวหน้าทีมขาย หรือผู้จัดการงานขาย ที่ต้องมีแนวคิด วิธีการ ในการบริหารจัดการทีมขาย (Sales Management) ให้เกิดผลงานขายในภาวะที่ไม่ง่ายในยุคนี้ และหากหัวหน้าทีมขาย หรือ ผู้จัดการงานขาย มีการบริหารงานขายผิดพลาด หรือขาดหลัก แนวทาง วิธีการก็จะทำให้ทีมขายไม่มียอดขาย ที่สำคัญ “ก็จะไม่รู้ด้วยว่า จะทำอย่างไร? ที่จะทำให้พนักงานขาย สร้างยอดขายให้เกิดขึ้น” ซึ่งหัวหน้างานขาย ผู้จัดการงานขาย ต้องรู้ และสามารถที่จะนำพาทีมขายของตน ไปให้ถึงเป้าหมาย

         หลักสูตร เทคนิคการบริหารงานขายให้เป็นเลิศ Sales Management Best Practices “จะมีทุกคำตอบ ในเรื่องการจัดการบริหารงานขาย บริหารคนขาย” ด้วยการให้สิ่งที่เป็น “ข้อพึงปฏิบัติ (Best Practices)” ในสิ่งที่ หัวหน้างานขาย ผู้จัดการงานขายต้องรู้ ต้องเป็น และควรทำ เพื่อให้ทีมขายเกิดผลงานขาย เหมือนได้ “ทางลัด Shortcut” ลดความเสี่ยงทางธุรกิจในยุคที่ “พลาดไม่ได้” และต้อง “บริหารงานขาย บริหารคนขาย อย่างมืออาชีพ”

         รวบรวม แนวคิด แนวทางการจัดการบริหารงานขาย ที่เป็นข้อพึงปฏิบัติ (Best Practices) ผ่านการทำให้สำเร็จมาแล้ว จากประสบการณ์ตรง ของวิทยากรมามากกว่า 30 ปี”

Sales Management Best Practices

หลักสูตร : เทคนิคบริหารงานขาย ให้เป็นเลิศ @โรงแรม Swissôtel Bangkok Ratchada

Key Contents

♟ ทัศนคติ และแนวคิดที่ถูกต้องของผู้นำทีมขาย ยุคใหม่ ที่ต้องพร้อม

♟ แนวทาง การจัดการบริหารทีมขาย อย่างมืออาชีพ ที่ยุคนี้ ต้องสามารถอย่างครบเครื่อง

♟ คุณสมบัติ ของผู้นำทีมขายที่สำเร็จ เพื่อนำ และบริหารทีมขายให้พิชิตเป้าหมาย

♟ การเข้าใจเรื่องทักษะขาย (Selling Techniques) อย่างถูกต้องเพื่อนำ และบริหารทีมขาย ให้สำเร็จ

♟ สูตรในการสร้างทีมขาย ให้มีประสิทธิภาพ (Sales Effectiveness) เพื่อให้เกิดความสามารถทางการขาย

♟กระบวนการ บริหารทีมขาย ที่หัวหน้างาน-ผู้จัดการงานขาย ต้องรู้

   (Sales Management Process)

♟ เคล็ดลับ แนวทาง ความสำเร็จ ที่หัวหน้า – ผู้จัดการงานขาย ที่สำเร็จทำมาแล้ว

♟ สูตรสำเร็จ วงจรการจัดการบริหารงานขาย ของผู้บริหารงานขาย มืออาชีพ (Sales Management Cycle)

♟ เทคนิคการสอนงาน (Sales Coaching) เพื่อนำ และสร้างทีมขายให้เข้มแข็ง ไปสร้างผลงานขาย

♟ เทคนิคการบริหารด้วยการติดตามผลงานขาย เพื่อให้ทีมทำงานขายสำเร็จ (Sales Monitoring Techniques)

♟ แนวทาง และตัวอย่าง การแก้ปัญหาบริหารทีมขาย (Sales Clinic) เพื่อทำให้ทีมผลงานดีขึ้น และสร้างยอดขาย

♟ เคล็ดลับ และเทคนิคการสร้างตัวเลขเพิ่ม “เท่าตัว” ที่ผู้บริหารงานขาย มืออาชีพ “ต้องรู้”

♟ พร้อมตัวอย่าง จากประสบการณ์สร้างทีมขายให้หลากหลายองค์กร ที่จะได้กลับไปสร้างทีมขายให้สำเร็จทันที”

Key Benefits

 

         1. ผู้เรียนจะได้แนวคิด แนวทาง สิ่งที่พึงปฏิบัติ ของผู้นำทีมขายที่สำเร็จ


         2. ผู้เรียนจะได้วิธีการสร้างบริหารทีมงานขาย และบริหารคนขาย (People Skill)


         3. ผู้เรียนจะได้รู้แนวทางการทำงานขายอย่างมืออาชีพ เพื่อไปสอน

             สร้างทีมให้พิชิตเป้าหมาย


         4. ได้กรอบ กระบวนการบริหารจัดการงานขาย อย่างเป็นระบบ

             สามารถไปบริหารทีมขายได้ทันที


         5. ได้วิธิสร้างทีมขาย และบริหารงานขาย อย่างมืออาชีพ เพิ่มยอดขาย

             ลดอัตราลาออกของทีมฯ


         6. ได้รูปแบบ การจัดการบริหารงานขาย ที่แตกต่าง และสร้างยอดขาย

             ให้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน


         7. ได้รูปแบบ แนวทางการเพิ่มยอดขายในช่วงภาวะที่การแข่งขันสูง

             และสร้างทีมขายแบบแตกต่าง

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

7,020.00 7,511.40 210.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

7,800.00 8,346.00 234.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา