09:00 น. - 16:00 น.
28 พ.ค. 2567

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)

 

" ยกระดับธุรกิจด้วย ChatGPT และ Ai

เครื่องมือที่ช่วยเพิ่มความ Productivity 

ในการทำงานของคุณ "

 

         ทักษะแห่งอนาคตนำ ChatGPT และ Ai มาช่วยการทำงาน ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (ChatGPT) ในด้านต่างๆ ของการทำงาน เพื่อสร้างผลลัพธ์หรือ Output ที่มากกว่าเดิมได้ และเพิ่มความรวดเร็วของการทำงาน ท่านจะได้เรียนรู้ว่า Ai สามารถช่วยงานในด้านต่างๆ ของชีวิตการทำงานประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เช่น การเขียนอีเมล, การสร้าง Content, ช่วยออกแบบแคมเปญการตลาด, ทำกราฟฟิกดีไซน์, การทำ PR, หรือเป็นเพื่อนคู่คิดทางธุรกิจ
   

         ท่านจะได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและวิธีขั้นตอนการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ได้ทันที อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานจริงได้ทันทีหลังจบคอร์ส
   

ChatGPT and Generative Ai for work

หลักสูตร : ChatGPT and Generative Ai for work

Key Contents

♟ Introduction to Generative Ai

       •  การแสดง ภาพรวมของ Generative Ai ทั้ง ระบบ ทำความเข้าใจหลักการ, ขีดความสามารถ,

       และวิธีใช้งานเพื่อเพิ่ม Productivity

♟ Advanced Prompt Engineering

       •  เรียนรู้ว่า Promptengineering คืออะไร ทำงานอย่างไร และฝึกการใช้ Prompt ที่มีประสิทธิภาพ

       เพื่อการสั่งงาน Ai ในรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานและชีวิตประจำวัน

       •  Acitivitie: Prompt engineering quiz in various situations

♟ เครื่องมือ Generative Ai อัพเดทล่าสุดแบบต่างๆ เพื่อเพิ่ม Productivity

       •  เรียนรู้เครื่องมือ Generative Ai สำหรับงานด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น text-to-text, text-to-image,  text-to-videos         เพื่อก้าวให้ทันเทคโนโลยีอัปเดตล่าสุดและรู้หลักการใช้งานเบื้องต้น

       •  Activities: สาธิตการใช้งาน Generative Ai ให้ผู้เรียนได้ลองใช้และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ เครื่องมือให้     เหมาะสมกับงานของผู้เรียนในปัจจุบัน

♟ Generative Ai เพื่อการทำงานประจำวัน

       •  Activities: เรียนรู้ว่า Ai สามารถช่วยระดมไอเดีย, สร้าง Content, เขียน Email, แปลเอกสารเป็น ภาษาใดก็ได้

       •  Activities: Ai สำหรับงาน PR, สร้าง graphics ด้วย Ai

       •  วางแผน Business Plan ด้วย Ai ง่ายนิดเดียว!

       •  การตลาด by Ai

Key Benefits

1. เข้าใจถึงศักยภาพของ Ai ในการช่วยงานด้านต่างๆ และปรับตัวเข้ากับโลกยุค Ai ได้อย่างราบรื่น

2. เพื่อเพิ่ม Productivity ในการทำงาน ด้วย ChatGPT

3. สามารถปฏิบัติงานจริงหลังจากคอร์สอบรมทันที

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

4,320.00 4,622.40 129.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

4,800.00 5,136.00 144.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ Zoom meeting : Video Conferencing