09:00 น. - 16:00 น.
14 มิ.ย. 2567

** Registration 8.30 น. @โรงแรม Swissôtel Bangkok Ratchada

 

 สุดยอดการทำแผนการตลาดแบบไม่ธรรมดา และการสร้างแผนการตลาดอย่างสร้างสรรค์
โดยใช้กลยุทธ์นำ

 

              หลักสูตรที่ทำให้ท่านได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนในการสร้างแผนการตลาด ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบและจะทำให้ท่านปรับเปลี่ยนแนวคิด จากการทำแผนการตลาดแบบธรรมดาสู่แนวทางการทำการตลาดอย่างมีกลยุทธ์ที่ชัดเจน สู่ความสำเร็จที่เหนือกว่าคู่แข่ง เปิดมุมมองและกรณีศึกษาแนวทางการเขียนแผนเชิงกลยุทธ์ในรูปแบบต่างๆ ที่น่าสนใจในยุคนี้ ซึ่งท่านจะได้นำไปประยุกต์ใช้กับแผนการตลาดของท่านได้จริง

"Strategic Lead" Marketing Plan

หลักสูตรฝึกอบรม : เทคนิคและขั้นตอนการทำแผนการตลาดโดยใช้กลยุทธ์นำ

Key Contents

1. เข้าใจความเชื่อมโยง ระหว่าง Business Plan กับ Marketing Plan
           ท่านจะได้เรียนรู้และเข้าใจให้มากขึ้นถึงความเชื่อมโยง ระหว่าง Business Plan กับ Marketing Plan ว่าเชื่อมโยงกันอย่างไร

2. ทบทวนโครงสร้างของการวางแผนการตลาด และตัวอย่างของแผนการตลาด
          ท่านจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการทบทวนโครงสร้างของการวางแผนการตลาด และตัวอย่างของแผนการตลาดเพื่อนำไปปรับใช้ในองค์กรของท่านได้

3. เข้าใจ Business Model and Strategic Plan เพื่อนำมาสู่การจัดทำแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์
          ท่านจะเข้าใจในเรื่องของ Business Model และ Strategic Plan มากขึ้นเพื่อนำมาสู่การจัดทำแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ได้อย่างถูกต้อง โดยการใช้ Marketing Moves Model และเรียนรู้จากกรณีศึกษาของการกำหนด Business Strategic Model จากธุรกิจจริง

4. การวางแผนการตลาด โดยใช้กลยุทธ์ในลักษณะต่างๆ นำ
          ท่านจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการวางแผนการตลาด โดยใช้กลยุทธ์ในลักษณะต่างๆ นำ อาทิเช่น กลยุทธ์ Low Cost Low Price "Strategic Lead" กลยุทธ์ Customer Focus "Strategic Lead" กลยุทธ์ Differentiation "Strategic Lead" และกลยุทธ์ Product Leadership "Strategic Lead" เป็นต้น เพื่อนำไปปรับใช้ให้เข้ากับการวางแผนการตลาดขององค์กร

 

 

 

 

 

5. การตลาดเชิงกลยุทธ์ ด้วยรูปแบบเชิงกลยุทธ์ใหม่ๆ
          ท่านจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ด้วยรูปแบบเชิงกลยุทธ์ในแบบใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นแบบ Value Creation and Competency Space แบบ Funky Marketing การตลาดแบบคิดนอกกรอบ แบบ New Media and New Marketing Tools และแบบ 360 Degree Strategy

6. การจัดทำแผนปฏิบัติการทางการตลาด และงบประมาณทางการตลาดให้สอดคล้องและนำไปสู่ความสำเร็จ ตามเป้าหมายกลยุทธ์
           ท่านจะสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปการจัดทำแผนปฏิบัติการทางการตลาดโดยสามารถระบุรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำตลอดทั้งปีและงบประมาณทางการตลาดประจำปีให้สอดคล้องเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ ตามเป้าหมายกลยุทธ์

Key Benefits

 

 

จัดทำแผนการตลาดและอย่างเป็นขั้นเป็นตอน และเขียนแผนการตลาดได้อย่างครบถ้วน
 เปิดแนวทางสร้างสรรค์แผน แบบ Strategic Marketing Plan
 เข้าใจ Model ต่างๆ ในการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อใช้ในแผนการตลาด

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

7,020.00 7,511.40 210.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

7,800.00 8,346.00 234.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา