• ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมออนไลน์ Public Training หลักสูตร Problem Solving & Decision Making
  ผ่านไปแล้วกับ หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : Systematic Approach to Problem Solving & Decision Making ที่ทุกท่านได้ฝึกคิดและวิเคราะห์ผ่านการทำ Workshop กระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ จากกรณีศึกษาจริง ด้วยเครื่องมือต่างๆที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เชื่อว่าทุกท่านจะนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มที่ค่ะ ^ ^ Strategic Center ขอขอบพระคุณ ที่ทุกท่านให้ความร่วมมือร่วมกันแชร์คิดวิเคราะห์ระหว่างฝึกอบรมเป็นอย่างดี แล้วพบกันใหม่ในหลักสูตรต่อไปนะคะ
  20 ตุลาคม 2564
 • ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมออนไลน์ Public Training หลักสูตร Excellent Supervisory Skill
  เชื่อว่าทุก ๆ ท่านจะนำความรู้และเทคนิคที่ได้รับในครั้งนี้ไปปรับใช้ในการบริหารจัดการงาน และบริหารคนในทีมงานของท่าน ในฐานะหัวหน้างานยุคใหม่ได้เป็นอย่างดีนะคะ
  6 ตุลาคม 2564
 • ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมออนไลน์ Public Training หลักสูตร Marketing Analysis in Action
  จบไปแล้วกับหลักสูตร Marketing Analysis in Action 1 วันเต็มที่ทุกท่านได้มาอัพเดทเทรนด์การตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน จากประสบการณ์ตรงผ่านมุมมองจากกูรูด้านการตลาดระดับประเทศ ศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล พร้อมทั้งได้เรียนรู้การวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากเครื่องมือที่น่าสนใจที่ทุกท่านได้ลองทำใน Workshop ซึ่งสามารถนำไปใช้จริงได้
  5 ตุลาคม 2564
 • ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมออนไลน์ Public Training หลักสูตร เทคนิคการขายแบบ Social Distancing
  เต็มเปี่ยมไปด้วยเนื้อหา ความมีส่วนร่วม ความสนุกสนาน ทั้งตัวอย่างจากกรณีศึกษาเทคนิคและทฤษฎีต่างๆ รวมทั้งกิจกรรม Workshop ที่ทำให้เข้าใจและเห็นภาพกับเทคนิคการขายผ่านแพลตพอร์มในยุค New Normal
  28 กันยายน 2564
 • ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมออนไลน์ Public Training หลักสูตร Effective Project Management
  เต็มเปี่ยมไปด้วยเนื้อหาทั้งตัวอย่างกรณีศึกษาเทคนิคและทฤษฎีต่างๆ รวมถึงประเด็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการบริหารโครงการให้ได้ฝึกปฏิบัติใน Workshop ที่ทำให้เข้าใจหลักการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
  20 กันยายน 2564
 • ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมออนไลน์ Public Training หลักสูตร Psychology Management & Motivating Techinques
  ผ่านไปอย่างสนุกสนาน หัวเราะตลอดการเรียนรู้ ทั้งตัวอย่างกรณีศึกษาและทุกคำถามที่แต่ละท่านได้แชร์ร่วมกัน กับหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ Psychology Management & Motivating Techniques (จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน) กับ นักจิตวิทยาระดับประเทศ รศ.ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม
  16 กันยายน 2564
 • Public Training หลักสูตร Strategic Management and Planning (การบริหารและวางแผนเชิงกลยุทธ์)
  จบไปแล้วกับหลักสูตร Strategic Management and Planning ได้เรียนรู้ทั้งหลักการจัดทำและวางแผนเชิงกลยุทธ์เทคนิคการทำ SWOT อีกทั้งตัวอย่างในการทำจัดทำ VISION MISSION : Public Training 23 ก.ค.64
  23 กรกฎาคม 2564
 • ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมออนไลน์ Public Training หลักสูตร The Art for Convincing
  เรียนรู้ทั้งหลักทฤษฎีการสื่อสาร ศิลปะการโน้มน้าวใจ การรู้จัก Type ของตัวเองและผู้ที่เราต้องโน้มน้าว กับหลักสูตร Convincing : Public Training 14 ก.ค.64
  14 กรกฎาคม 2564
 • PDPA in Action for Business เตรียมธุรกิจให้พร้อมสำหรับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
  WFH อยู่บ้าน มาพัฒนาตัวเองกับหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ PDPA in Action for Business : Public Training 8 ก.ค.64
  12 กรกฎาคม 2564
 • วิเคราะห์ผลกระทบจาก Covid-19 ระลอก 3 ที่มีผลต่อเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลัง 2564 กับการปรับตัวสู่กลยุทธ์ธุรกิจหลังโควิด
  ผ่านไปแล้วกับ Exclusive Event กับผู้ร่วมงานอย่างล้นหลาม ฟังวิเคราะห์ผลกระทบจาก Covid-19 ระลอก 3 ที่มีผลต่อเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลัง 2564 กับ กูรู ด้านกลยุทธ์ระดับประเทศ
  30 มิถุนายน 2564