09:00 น. - 16:00 น.
29 ม.ค. 2562

** Registration 8.00 น.

"อัพเดท Trend
และเรียนรู้แนวทาง
การทำการตลาดบนโลกดิจิทัล"

          เมื่อสื่อดิจิทัลเข้ามามีบทบาทและมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของผู้บริโภคจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต ทำให้สินค้าและบริการต่างๆ หันมาใช้สื่อดิจิทัลในการสร้างแบรนด์ และสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภค ซึ่งเป็นสื่อที่มีศักยภาพในการกระตุ้นให้เกิดความสนใจ โดยหลักสูตรนี้จะทำความรู้จักการตลาดดิจิทัล เรียนรู้พฤติกรรมของผู้บริโภคและทฤษฎีที่ควรรู้ รวมถึงเครื่องมือการตลาดดิจิทัลที่นักการตลาดไม่ควรพลาด และนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงแนวคิดต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

Digital Marketing: Uptrend Strategy and New Tools

หลักสูตรฝึกอบรม : ติดปีกการตลาดในยุคดิจิทัล

Key Contents

• ความรู้พื้นฐานที่ควรเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัล

         - การเปลี่ยนแปลงสำคัญของโลกดิจิทัล
         - การตลาดยุคใหม่กับโลกดิจิทัล
         - ผู้บริโภคยุคดิจิทัล

 ทฤษฎีการตลาดสำคัญๆ ที่นักการตลาดควรรู้


•  รู้จักเครื่องมือการตลาดดิจิทัลที่สำคัญ อาทิเช่น Search Marketing, Digital Media,

   Email Marketing, Social Media Marketing, Facebook, Twitter,

   Instragram


•  แนวคิดสำคัญของการวางแผนการตลาดดิจิทัล


•  กลยุทธ์หลักสำหรับการทำตลาดดิจิทัล
         - Content Marketing มัดใจลูกค้าให้อยู่มัดด้วยเรื่องเล่า (Valuable Story) 

           ที่ขาย (ของ) ได้

         - Social Media Marketing สร้างแบรนด์ให้ปัง ดังก่อน รวยก่อน

         - Video Marketing ปั้นคลิปอย่างไรให้โดนใจและได้ตังค์

•  โฆษณาออนไลน์ "เปลี่ยนคลิกเป็นยอดขาย เปลี่ยนแฟน(เพจ) ให้เป็นลูกค้า"


•  Mobile Marketing สร้างทำเลขายในมือ (ถือ) ของลูกค้า

Key Benefits

 

 

    1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการตลาดดิจิทัล รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภค และการเปลี่ยนแปลงที่นักการตลาดควรรู้
    2. เพื่อเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในการใช้เครื่องการตลาดดิจิทัลให้เหมาะกับสถานการณ์
    3. เพื่อเรียนรู้แนวคิดการวางแผนการตลาดดิจิทัลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
    4. เพื่อเรียนรู้วิธีนำการตลาดดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

6,120.00 6,548.40 183.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

6,800.00 7,276.00 204.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)