09:00 น. - 16:00 น.
25 มิ.ย. 2562

** Registration 8.00 น.

   "เรียนรู้เครื่องมือ วิธีการรับมือและทำงานร่วมกับ

New Gen"

          ในยุคที่องค์กรส่วนใหญ่ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความหลากหลายระหว่าง Gen โดยเฉพาะในช่วงที่ New Gen กำลังเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในองค์กรนั้น ทำให้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าช่องว่างระหว่าง Gen มีผลต่อการสื่อสารประสานงานและการทำงานร่วมกันในองค์กร โดยแต่ละ Gen ก็จะมีทั้งแนวคิด พฤติกรรม รวมถึงอุปนิสัยที่แตกต่างกันไป การบริหารคนที่ต่าง Gen กันจึงเป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่สำคัญสำหรับผู้บริหารและหัวหน้างานที่ต้องเรียนรู้และเข้าใจในมุมมอง พฤติกรรม รวมถึงการปรับเปลี่ยนทัศนคติในการการเปิดรับแนวคิดในการทำงานของ Gen ใหม่ๆ ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังทางความคิด ความกล้าแสดงออก รวมถึงความสามารถในการริเริ่มสร้างสรรค์ และสร้างนวัตกรรมให้กับองค์กร
          การเข้าใจในพฤติกรรม เป้าหมายและความต้องการที่แท้จริงจะสามารถทำให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน ดึงศักยภาพและมุมมองใหม่ๆ จากคนแต่ละ Gen ที่อยู่ในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีออกมา เพื่อเกิดประโยชน์ต่อองค์กรและสามารถเกิดเป็นข้อได้เปรียบต่างจากคู่แข่งได้
          โดยในหลักสูตรนี้จะกล่าวถึงแนวคิดและวิธีการรับมือ และเครื่องมือที่จะช่วยให้การทำงานร่วมกันในความแตกต่างของ Gen โดยเฉพาะการทำงานร่วมกับ New Gen รวมทั้งการปรับตัว เปิดมุมมองและทัศนคติ ที่จะทำให้ทำงานร่วมกับคนแต่ละ Gen ได้อย่างมีความสุข

Insight and Management Generation

หลักสูตรฝึกอบรม : กลยุทธ์การบริหารเจาะใจ New Generation

Key Contents

Let’s INSIGHT Out!
          • เข้าใจแนวคิด ทัศนคติ พฤติกรรม เป้าหมาย ความต่างของคนในแต่ละ Gen
          • ภาพความสำเร็จของเด็กยุคใหม่
          • Work Life Balance หมดไป ยุคนี้คือ Work Life Blend
          • ช่องว่างระหว่างวัย ไม่ใช่ปัญหา (Generation Gap)

Click Communication!
          • สื่อสารอย่างไร ตรงใจ New Gen
          • เครื่องมือสำหรับการสื่อสาร "ง่าย จบ ครบ ที่เดียว"

Strategy driven – Gen Management
          • รักษาอย่างไร ให้คนรุ่นใหม่เป็นหัวใจขององค์กร
          • แนวทางในการบริหารคนบนความต่างของ Gen อย่างมีประสิทธิภาพ
          • การสร้างแรงจูงใจ ทำอย่างไรให้ถึง Goal
          • เครื่องมือ Talent Assessment Grid เพื่อประเมินศักยภาพของบุคลากร
          • Coaching Click for Gen

Key Benefits

 

  1. เพื่อให้เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของคนแต่ละ Generation
  2. เพื่อให้ทราบถึงแนวทางในการบริหารคนและการทำงานร่วมกันกับความแตกต่างของ Generation
  3. เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  4. เพื่อให้เข้าใจถึงปัญหา เป้าหมาย วิธีการคิด พฤติกรรม ที่นำไปสู่การดึงศักยภาพของคนแต่ละ Gen
  5. เพื่อให้เกิดทัศนคติในการทำงานร่วมกันบนความต่างได้อย่างมีความสุข

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 1.5%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

6,120.00 6,548.40 91.80

ค่าธรรมเนียมปกติ

6,800.00 7,276.00 102.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)