09:00 น. - 16:00 น.
10 มี.ค. 2563

** Registration 8.00 น.

 

"เคล็ดลับการเพิ่มลูกค้าและกำไร

ที่นักการตลาดและนักขายต้องรู้"

     "การตลาดและการขายยุคใหม่" ล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกองค์กรต้องมีการวางแผนในระยะสั้น ระยะยาว เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม พฤติกรรมของลูกค้า และคู่แข่ง ฉะนั้นในฐานะนักการตลาด นักขาย ควรมีมุมมองที่ดีต่อการทำงาน คิดแผนกลยุทธ์โดยเจาะกลุ่มลูกค้าที่แท้จริง สร้างฐานลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่า รวมถึงมุ่งเน้นการสร้างกำไรแก่องค์กรอย่างต่อเนื่อง


     หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักการตลาด นักขาย ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจในการพัฒนาศักยภาพผ่านเคล็ดลับความสำเร็จของการผสมผสานกลยุทธ์การตลาดและการขายแบบ 2 in 1 เทคนิคการเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน การคิดวางแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า สร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้าให้ซื้อซ้ำ-เกิดการบอกต่อ เพื่อเพิ่มยอดขาย สร้างกำไร เพิ่มฐานลูกค้าแบบบูรณาการ

Blue Ocean Strategy

หลักสูตรฝึกอบรม : กลยุทธ์น่านน้ำสีคราม

Key Contents

 หลักแนวความคิด Blue Ocean Strategy

 นวัตกรรมเชิงคุณค่า (Value Innovation) ถึงกลยุทธ์ Blue Ocean

 เราจะสร้าง Blue Ocean Strategy ในธุรกิจของเราได้อย่างไร

 กรอบการวิเคราะห์ Strategy Canvas

 กรอบการดำเนินการ 4 ประการโดย ERRC Grid 6 แนวทาง

   (Six Paths) ในการสร้างนวัตกรรมเชิงคุณค่า

 การวิเคราะห์ผู้ที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้า (non-customers) ใน 3 ระดับ

 กลยุทธ์ Blue Ocean สู่การปฏิบัติ

Key Benefits

  1. ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างขอบเขตอุตสาหกรรมเพื่อสร้างตลาดใหม่

  2. เข้าใจวิธีการสร้างความแตกต่างไปพร้อมๆ กับการลดต้นทุน โดยเพิ่มคุณค่าผู้ซื้อ
      และลดโครงสร้างต้นทุน

  3. ศึกษาเกี่ยวกับหลักการใช้ Blue Ocean Strategy กรอบดำเนินการ และเครื่องมือ
      ในการสร้างนวัตกรรม
 
  4. เชิงคุณค่าใหม่ (Value Innovation) ซึ่งเป็นหัวใจของ Blue Ocean Strategy

  5. ประเมินขีดความสามารถของธุรกิจโดยการคิดแบบ Blue Ocean Strategy

  6. เรียนรู้และเข้าใจจากกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการนำ Blue Ocean Strategy มาปฏิบัติ

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

7,020.00 7,511.40 210.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

7,800.00 8,346.00 234.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)