ยินดีต้อนรับสู่ Website การฝึกอบรมสัมมนา ของ ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic Business Development Center) โดยสถาบันฝึกอบรมของเราให้คำปรึกษาด้านการฝึกอบรม สัมมนา และการพัฒนาคน (Training Consult) ให้กับองค์กรชั้นนำต่างๆ ด้วยประสบการณ์ด้านการบริหาร Training & Seminar มากกว่า 15 ปี ที่เรามุ่งเน้นสู่การเป็นผู้นำนวัตกรรมด้านการฝึกอบรมสัมมนา และช่วยท่านบริหารงานฝึกอบรม สัมมนาอย่างมืออาชีพ

Public Training
ดูรายละเอียดหลักสูตรฝึกอมรมสัมมนาทั้งหมด >
PR Corner

ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ 
เตรียมพร้อมกลยุทธ์เพื่อรับมือเศรษฐกิจปี 2017
ฟัง รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ วิเคราะห์การเตรียมพร้อมกลยุทธ์เพื่อรับมือเศรษฐกิจปี 2017
Free Download
Blue Ocean Strategy

จากการสร้างยุทธศาสตร์ของประเทศ สู่ความโดดเด่นในธุรกิจของคุณ

View more >>

Go to top