Next Programs 
 
5
Sep
How to Create Event Marketing Plan
หลักสูตรฝึกอบรม : กลยุทธ์การสร้างแผนกิจกรรมทางการตลาด

เรียนรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับ Event Marketing การวางแผนกิจกรรมทางการตลาดเชิงกลยุทธ์ การคิดกิจกรรมทางการตลาดบนความต้องการผู้บริโภค ขั้นตอนการวางแผนและข้อคำนึงในการวางแผน Marketing Event Year Plan รวมทั้งกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ
 
9
Sep
Project Management: Definition and Planning
หลักสูตรฝึกอบรม : หลักการบริหารโครงการ การกำหนดและวางแผนโครงการ

เรียนรู้หลักการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิผล ตั้งแต่การเริ่มโครงการ การวางแผนโครงการ การดำเนินงานและการจัดลำดับงาน การจัดกำหนดการและควบคุมให้ได้ตามแผนทั้งในด้านกรอบของเวลาและงบประมาณ การใช้หลักการของ Critical Chain นำมาประยุกต์ในการควบคุม
 
10
Sep
Project Management: Implementation and Evaluation
หลักสูตรฝึกอบรม : หลักการบริหารโครงการ การควบคุมและบริหารการดำเนินโครงการ

เรียนรู้หลักการดำเนินโครงการให้บรรลุเป้าหมายด้วยแนวทางการบริหารและสร้างทีมโครงการ การติดตามและควบคุมโครงการ เทคนิคการควบคุมคุณภาพโครงการ การประเมินและจบโครงการ รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงและการวางแผนรับมือต่อความเสี่ยง
 
11
Sep
The Power of Thinking for Success
หลักสูตรฝึกอบรม : เทคนิคการพัฒนาระบบคิด 7 รูปแบบสู่ความสำเร็จ

เรียนรู้วิธีคิดอย่างเป็นระบบ การพัฒนาระบบคิดสู่ความสำเร็จ ทำความรู้จักกับความคิด 7 แบบ การใช้เครื่องมือช่วยจำ การเขียนเป็นรูปภาพ แผนภูมิ และเทคนิคการเขียน Mind Mapping
 
12
Sep
Formulating Marketing Strategies
หลักสูตรฝึกอบรม : สร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาดสู่ความสำเร็จ

เรียนรู้การวิเคราะห์สถานการณ์ทางตลาดเพื่อกำหนดกลยุทธ์การตลาด เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงเรียนรู้กลยุทธ์การสร้างและบริหาร Brand พร้อมทั้ง Update กลยุทธ์การตลาดแนวใหม่
 
16
Sep
Marketing@Work
หลักสูตรฝึกอบรม : Marketing@Work

เรียนรู้ทิศทางงานด้านตลาด ตั้งแต่ขั้นตอนการทำงานตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะการวางแผนการตลาด และทักษะการลงมือปฏิบัติงานการตลาด รวมถึงการประยุกต์ใช้หลักการตลาดกับงานตลาดจริง ทั้งการประยุกต์ในเชิง B2C และการประยุกต์ในเชิง B2B
 
17
Sep
HR Reports as a tool to optimize business performance
หลักสูตรฝึกอบรม : แนวทางการจัดทำรายงานด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อวิเคราะห์และวางแผน

เรียนรู้ถึงสัญญาณเตือนภัยที่ต้องสังเกตเกี่ยวกับสุขภาพในด้านต่าง ๆขององค์กร รูปแบบ ชนิดและระดับของรายงาน ระบบฐานข้อมูล และขั้นตอนต่างๆ ที่เป็นรากฐานการออกรายงาน โครงสร้างหลักของรายงาน ตลอดทั้งการตรวจสอบความถูกต้องและปัญหาอุปสรรคในการนำเสนอรายงาน
 
19
Sep
5 Strategic Thinking Enhancement
หลักสูตรฝึกอบรม : 5 รูปแบบการคิดเชิงกลยุทธ์

เรียนรู้สุดยอดแนวคิดเชิงกลยุทธ์ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกและควรค่าแก่การเรียนรู้ และรู้จักนำวิธีคิดเหล่านั้นมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น 1)Paradigm Shift 2) VISION 3) Scenario Planning 4) Game Theory และ 5)Innovation Thinking

แนะนำหลักสูตรฝึกอบรมภายในองค์กร (In-house Training) ที่โดดเด่นและเป็นลิขสิทธิ์ของเรา ทั้งยังเป็นที่นิยมให้เราจัดอบรมให้อย่างมากในองค์กรชั้นนำหลายแห่งขณะนี้

3 s Manager : The Lego Learning Game ©
6 Managerial Skills for Top Manager©
The 360 degree Marketing Program©
Act Coach: Effective Coaching for Manager ©
Dealing With Difference People©
Strategic @ Work©

พร้อมหลักสูตรการฝึกอบรมสัมมนาอีกมากมาย กว่า 100 หลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาด้านการบริหารจัดการ การบริหารคน หลักสูตรฝึกอบรมด้านภาวะผู้นำ หลักสูตรสัมมนาการตลาด อบรมด้านการขาย ฯลฯ ทั้งหลักสูตรระยะสั้น โปรแกรมระยะยาว หรือแม้กระทั่งแผนการอบรมประจำปี โดยทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ

Strategic Center รับจัดฝึกอบรมภายในองค์กร (In-house Training) ที่สามารถปรับเนื้อหาหลักสูตรให้ยืดหยุ่นได้ตามวัตถุประสงค์และความต้องการในการจัดอบรมของท่าน ด้วยขั้นตอนการค้นหา Training Need และการศึกษาข้อมูลองค์กร ซึ่งจะทำให้การออกแบบหลักสูตรเป็นไปอย่างเหมาะสม

สนใจจัด In-house Training

  ยินดีต้อนรับสู่ Web Site การฝึกอบรมสัมมนา ของ ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic Business Development Center) โดยสถาบันฝึกอบรมของเราให้คำปรึกษาด้านการฝึกอบรม สัมมนา และการพัฒนาคน (Training Consult) ให้กับองค์กรชั้นนำต่างๆ ด้วยประสบการณ์ด้านการบริหาร Training & Seminar มากกว่า 10 ปี ที่เรามุ่งเน้นสู่การเป็นผู้นำนวัตกรรมด้านการฝึกอบรมสัมมนา และช่วยท่านบริหารงานฝึกอบรม สัมมนาอย่างมืออาชีพ

PR corner 

ครบรอบวันเกิดปีนี้ Strategic Center ขอมอบส่วนลด 30%                           ให้แก่สมาชิกที่สมัครอบรมหลักสูตรเดือน ส.ค.- ต.ค.57 ค่ะ                             สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายสมาชิก โทร.02-559-2146-7                        ต่อ 108 ค่ะ หมดเขต 31 ส.ค.นี้เท่านั้น

 

Free download 

บทความเรื่อง จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

อธิบายให้เห็นถึงความสำคัญและกระบวนการในการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน และให้ผู้บริหารตระหนักถึงการบริหารงานที่จะทำให้ได้ “งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข” ซึ่งถือเป็นความท้าทายในการบริหารบุคคลที่มีส่วนสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทำงาน

ดูรายละเอียดความรู้และเครื่องมือทางธุรกิจทั้งหมด
 
HR/Training Consult

เราให้บริการปรึกษาด้าน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม การสัมมนา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มาอย่างยาวนาน พร้อมทั้งมี Methodology ของการฝึกอบรมและสัมมนาแบบมืออาชีพ และมี Model การศึกษาในแบบของเรา โดยให้คำปรึกษาทั้งด้านการจัดทำแผนพัฒนาการฝึกอบรม (Training Road Map) การหาความต้องการด้านฝึกอบรม (Training Needs) การจัดทำสมรรถนะพื้นฐาน (Competency Based HR) และการวัดความพึงพอใจ-ความผูกพันของพนักงานในองค์กร เป็นต้น

ดูรายละเอียดบริการให้คำปรึกษาด้าน HR เพิ่มเติม