Next Programs 
 
5
Aug
Marketing Analysis
หลักสูตรอบรม : เพิ่มพูนทักษะในการวิเคราะห์ทางการตลาด

เรียนรู้การวิเคราะห์แบบเจาะลึกด้านการตลาด ตั้งแต่การวิเคราะห์ลูกค้า การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด การวิเคราะห์การทำตลาดและการแข่งขัน การวิเคราะห์ Brandและการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ เพื่อกำหนดทิศทาง กลยุทธ์ และ แผนการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
6
Aug
People Management & Working Plan For Manager
หลักสูตรฝึกอบรม : เทคนิคการวางแผนคนวางแผนงานสำหรับหัวหน้างาน

เรียนรู้การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน สามารถวางแผนคนและวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่หลักการบริหารตนเอง การสร้างแรงจูงใจ การค้นหาและพัฒนาทีมงาน รวมไปถึงหลักการบริหารงาน การบริหารองค์กร และการบริหารเชิงกลยุทธ์ 5 ขั้นตอน
 
7
Aug
“Internal Trainer” Development Program
หลักสูตรอบรม : โปรแกรมการพัฒนา “วิทยากรภายใน” มืออาชีพ

เรียนรู้ทักษะการเป็นวิทยากรฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ เทคนิคการถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ต่างๆให้โดนใจผู้เข้าอบรม ตลอดจนการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และการสร้างการมีส่วนร่วมในการใช้เทคนิคและกิจกรรมต่างๆ
 
19
Aug
7 Steps to Sales Success
หลักสูตรฝึกอบรม : 7 ขั้นตอนการขายสู่ความสำเร็จ

เข้าใจเทคนิคที่นำมาสู่ความสำเร็จในการขายตั้งแต่ การเตรียมตัวและการวางแผนการขาย การเปิดใจ การเปิดการขาย/เทคนิคการนำเสนอการขาย การวิเคราะห์ผลตอบรับจากลูกค้า การตอบข้อโตแย้งและการเจรจาต่อรอง การกระตุ้นความต้องการ/การตัดสินใจ และการปิดการขาย
 
20
Aug
Sales Strategy for Increasing New Customer
หลักสูตรฝึกอบรม : กลยุทธ์การขายเพื่อเพิ่มลูกค้าใหม่

เรียนรู้แนวทางการพัฒนาการขายเพื่อเพิ่มลูกค้าใหม่ เทคนิคการหาช่องทางการขายและเทคนิคการหาลูกค้าใหม่ในแบบต่างๆ เทคนิคการนำเสนอและการปิดขาย รวมทั้งผลกระทบทางการเงินเมื่อมีลูกค้าใหม่ และกลยุทธ์แนวทางการแก้ไขข้อผิดพลาดในการสร้างลูกค้าใหม่
 
21
Aug
Creating & Implementing Strategic Plan
หลักสูตรฝึกอบรม : สุดยอดแผนกลยุทธ์ วิธีคิดในการสร้างและบริหารแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ

เรียนรู้ขั้นตอนการทำแผนกลยุทธ์ วิธีคิดในการสร้างแผนกลยุทธ์ที่ดี ตลอดจนแนวทางการบริหารแผน เพื่อนำแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติการ รวมถึงขั้นตอนการวัดและการกำกับแผน
 
27
Aug
Improving Service Quality and Service Standard
หลักสูตรฝึกอบรม : การปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานในการบริการ

เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในธุรกิจบริการ การสร้างวัฒนธรรมบริการ ระดับความพึงพอใจของลูกค้า เครื่องมือสร้างบริการและความสัมพันธ์ต่อลูกค้า รวมไปถึงกระบวนการสร้างมาตรฐานบริการ การวัดผล การแจ้งผลและการปรับมาตรฐาน
 
29
Aug
Marketing Research : Tools & Analysis
หลักสูตรฝึกอบรม : แนวทางการทำวิจัยทางการตลาด : เครื่องมือและวิธีวิเคราะห์

เรียนรู้การวิจัยตลาดยุคใหม่ และกระบวนการทำวิจัยทางการตลาด Customer Insight ด้วยเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ การแปลงผลวิจัยสู่กลยุทธ์และแผนปฏิบัติ

แนะนำหลักสูตรฝึกอบรมภายในองค์กร (In-house Training) ที่โดดเด่นและเป็นลิขสิทธิ์ของเรา ทั้งยังเป็นที่นิยมให้เราจัดอบรมให้อย่างมากในองค์กรชั้นนำหลายแห่งขณะนี้

3 s Manager : The Lego Learning Game ©
6 Managerial Skills for Top Manager©
The 360 degree Marketing Program©
Act Coach: Effective Coaching for Manager ©
Dealing With Difference People©
Strategic @ Work©

พร้อมหลักสูตรการฝึกอบรมสัมมนาอีกมากมาย กว่า 100 หลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาด้านการบริหารจัดการ การบริหารคน หลักสูตรฝึกอบรมด้านภาวะผู้นำ หลักสูตรสัมมนาการตลาด อบรมด้านการขาย ฯลฯ ทั้งหลักสูตรระยะสั้น โปรแกรมระยะยาว หรือแม้กระทั่งแผนการอบรมประจำปี โดยทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ

Strategic Center รับจัดฝึกอบรมภายในองค์กร (In-house Training) ที่สามารถปรับเนื้อหาหลักสูตรให้ยืดหยุ่นได้ตามวัตถุประสงค์และความต้องการในการจัดอบรมของท่าน ด้วยขั้นตอนการค้นหา Training Need และการศึกษาข้อมูลองค์กร ซึ่งจะทำให้การออกแบบหลักสูตรเป็นไปอย่างเหมาะสม

สนใจจัด In-house Training

  ยินดีต้อนรับสู่ Web Site การฝึกอบรมสัมมนา ของ ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic Business Development Center) โดยสถาบันฝึกอบรมของเราให้คำปรึกษาด้านการฝึกอบรม สัมมนา และการพัฒนาคน (Training Consult) ให้กับองค์กรชั้นนำต่างๆ ด้วยประสบการณ์ด้านการบริหาร Training & Seminar มากกว่า 10 ปี ที่เรามุ่งเน้นสู่การเป็นผู้นำนวัตกรรมด้านการฝึกอบรมสัมมนา และช่วยท่านบริหารงานฝึกอบรม สัมมนาอย่างมืออาชีพ

PR corner 

Strategic Center ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงาน "ทำงานนอกกล่อง" หวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากวิธีคิดนอกกรอบ ทำงานนอกกล่อง จากคุณนิ้วกลม และสามารถนำไปใช้ได้มากไม่ก็น้อยทั้งในชีวิตประจำวันและการทำงานค่ะ สำหรับท่านที่ต้องการดูภาพบรรยากาศภายในงานสามารถคลิกเข้าไปดูได้ที่ Facrbook StrategicCenter ได้เลยค่ะ 

Free download 

บทความ : นวัตกรรม 12 ประเภท

เป็นการแบ่งนวัตกรรมออกเป็น 12 ประเภทที่แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมไม่ใช่เป็นแค่สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นเรื่องไกลตัวนักการตลาด แต่นวัตกรรมเกิดได้ง่าย ๆ มีความหลากหลายที่นักการตลาดเรา ๆ ท่่าน ๆ สามารถสร้างได้

ดูรายละเอียดความรู้และเครื่องมือทางธุรกิจทั้งหมด
 
HR/Training Consult

เราให้บริการปรึกษาด้าน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม การสัมมนา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มาอย่างยาวนาน พร้อมทั้งมี Methodology ของการฝึกอบรมและสัมมนาแบบมืออาชีพ และมี Model การศึกษาในแบบของเรา โดยให้คำปรึกษาทั้งด้านการจัดทำแผนพัฒนาการฝึกอบรม (Training Road Map) การหาความต้องการด้านฝึกอบรม (Training Needs) การจัดทำสมรรถนะพื้นฐาน (Competency Based HR) และการวัดความพึงพอใจ-ความผูกพันของพนักงานในองค์กร เป็นต้น

ดูรายละเอียดบริการให้คำปรึกษาด้าน HR เพิ่มเติม