ยินดีต้อนรับสู่ Website การฝึกอบรมสัมมนา ของ ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic Business Development Center)
โดยสถาบันฝึกอบรมของเราให้คำปรึกษาด้านการฝึกอบรม สัมมนา และการพัฒนาคน (Training Consult) ให้กับองค์กรชั้นนำต่างๆ ด้วยประสบการณ์ด้านการบริหาร Training & Seminar มากกว่า 15 ปี ที่เรามุ่งเน้นสู่การเป็นผู้นำนวัตกรรมด้านการฝึกอบรมสัมมนา และช่วยท่านบริหารงานฝึกอบรม สัมมนาอย่างมืออาชีพ

Public Training

ปฏิทินหลักสูตรอบรมสัมมนา

ดูรายละเอียดหลักสูตรฝึกอมรมสัมมนาทั้งหมด >

PR Corner

ฉลองครบรอบ 17 ปี Strategic Center
ซื้อ 2 แถม 1
ทุกหลักสูตรใน พ.ค. - มิ.ย. 61 เท่านั้น

 

6 Managerial Skills for Top Manager โดย อ.นิพัทธ์ กานตอัมพร และอ.พิศิษฐ์ โชคปรีชา

หลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการจัดการที่จำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการเป็นผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือผู้บริหารที่เปี่ยมพร้อมด้วยทักษะที่สำคัญอย่างรอบด้าน ใน 6 ประการ ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านการวางแผนงานและการบริหารเวลา,การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ,การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงาน,การบริหารการเปลี่ยนแปลง,การบริหารทีมและการบริหารความขัดแย้ง

Free Download

4 เทคนิค Storytelling ขายงานให้โดนใจ

"Storytelling" หรือ การเล่าเรื่องราว ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการขายงานที่ทรงพลัง ยิ่งถ้าเล่าเรื่องให้เหมาะสมกับจังหวะและโอกาส เรื่องเล่านั้นก็จะทำให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์ร่วมและสนใจมากขึ้น

View more >>