Next Programs 
 
8
May
NLP techniques to Coaching & Managing People
หลักสูตรฝึกอบรม : การใช้เทคนิค NLP ในการบริหารคนและโค้ชงาน

เรียนรู้หลักการภาษาจิตประสาท (NLP ) การสื่อสัมพันธ์แบบ NLP ด้วยภาษากาย น้ำเสียง คำพูด ในการโค้ช ทั้งการโค้ชแบบ 360 องศา ศิลปะการโค้ชทีมงานเพื่อความเป็นเลิศ การโค้ชด้วยการตั้งคำถามทรงพลังโดยใช้ญาณทัศนะ รวมทั้งเทคนิคและกระบวนการโค้ชด้วยวิธีการห้าขั้นตอน
 
9
May
Marketing & Sales Strategy to Increase Customer
หลักสูตรฝึกอบรม : กลยุทธ์การตลาดและการขายเพื่อเพิ่มฐานลูกค้า

หลักสูตรที่ผสาน เคล็ดลับ และวิธีการทางการตลาด และ เทคนิคการขายเข้าไว้ด้วยกัน อาทิ กลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า การรักษาฐานลูกค้าเก่า เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่นักขายและนักการตลาดทุกคนควรรู้
 
15
May
Proactive Marketing PR
หลักสูตรฝึกอบรม : กลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ทางการตลาดเชิงรุก

มาเรียนรู้การสร้างกลยุทธ์ การทำ Marketing PR เชิงรุกที่ได้ผลจริง เพื่อทำตลาดและเพิ่มยอดขายแก่องค์กร โดยการบริหารจัดการเครื่องมือการประชาสัมพันธ์แบบต่างๆ ภายใต้ภาวะวิกฤต พร้อมแนวทางการวางแผน รวมถึงกรณีศึกษาและข้อคิดจากนัก PR มืออาชีพ
 
20
May
5 Strategic Thinking Enhancement
หลักสูตรฝึกอบรม : 5 รูปแบบการคิดเชิงกลยุทธ์

เรียนรู้สุดยอดแนวคิดเชิงกลยุทธ์ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกและควรค่าแก่การเรียนรู้ และรู้จักนำวิธีคิดเหล่านั้นมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น 1)Paradigm Shift 2) VISION 3) Scenario Planning 4) Game Theory และ 5)Innovation Thinking
 
22
May
Marketing@Work
หลักสูตรฝึกอบรม : Marketing@Work

เรียนรู้ทิศทางงานด้านตลาด ตั้งแต่ขั้นตอนการทำงานตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะการวางแผนการตลาด และทักษะการลงมือปฏิบัติงานการตลาด รวมถึงการประยุกต์ใช้หลักการตลาดกับงานตลาดจริง ทั้งการประยุกต์ในเชิง B2C และการประยุกต์ในเชิง B2B
 
24
May
360 minutes team leadership
หลักสูตรฝึกอบรม : 360 นาทีสู่ผู้บริหารทีมชั้นยอด

หลักสูตรนี้พูดถึงความท้าทายของการบริหารทีมงานในปี 2015 แนวคิดภาวะผู้นำกับการบริหารทีม หลักการบริหารทีมแบบมืออาชีพ เทคนิคมอบหมายงานให้ได้งานดังใจ การสอนให้คิด ติดพลังให้ทีมด้วยเทคนิค OPDE การบริหารคน Gen Y รวมทั้งฝึกปฏิบัติการ Key Learning สู่การปฏิบัติ
 
27
May
The New Way of Marketing Communication
วิธีใหม่ และเครื่องมือใหม่ของการสื่อสารทางการตลาด

เรียนรู้ถึงบริบทของ การสื่อสารทางการตลาด แนวโน้มของเทรนด์ใหม่ๆที่เกิดขึ้น และ Update เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มทางการโฆษณาและการสื่อสารถึงผู้บริโภค
 
28
May
Systems Thinking and Decision Making
หลักสูตรฝึกอบรม : การคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ

เรียนรู้และทำความเข้าใจกับการคิดเชิงระบบ การนำการคิดเชิงระบบมาใช้กับองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนกรณีศึกษา เพื่อช่วยให้สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานในระบบธุรกิจที่ซับซ้อน

แนะนำหลักสูตรฝึกอบรมภายในองค์กร (In-house Training) ที่โดดเด่นและเป็นลิขสิทธิ์ของเรา ทั้งยังเป็นที่นิยมให้เราจัดอบรมให้อย่างมากในองค์กรชั้นนำหลายแห่งขณะนี้

3 s Manager : The Lego Learning Game ©
6 Managerial Skills for Top Manager©
The 360 degree Marketing Program©
Act Coach: Effective Coaching for Manager ©
Dealing With Difference People©
Strategic @ Work©

พร้อมหลักสูตรการฝึกอบรมสัมมนาอีกมากมาย กว่า 100 หลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาด้านการบริหารจัดการ การบริหารคน หลักสูตรฝึกอบรมด้านภาวะผู้นำ หลักสูตรสัมมนาการตลาด อบรมด้านการขาย ฯลฯ ทั้งหลักสูตรระยะสั้น โปรแกรมระยะยาว หรือแม้กระทั่งแผนการอบรมประจำปี โดยทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ

Strategic Center รับจัดฝึกอบรมภายในองค์กร (In-house Training) ที่สามารถปรับเนื้อหาหลักสูตรให้ยืดหยุ่นได้ตามวัตถุประสงค์และความต้องการในการจัดอบรมของท่าน ด้วยขั้นตอนการค้นหา Training Need และการศึกษาข้อมูลองค์กร ซึ่งจะทำให้การออกแบบหลักสูตรเป็นไปอย่างเหมาะสม

สนใจจัด In-house Training

  ยินดีต้อนรับสู่ Web Site การฝึกอบรมสัมมนา ของ ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic Business Development Center) โดยสถาบันฝึกอบรมของเราให้คำปรึกษาด้านการฝึกอบรม สัมมนา และการพัฒนาคน (Training Consult) ให้กับองค์กรชั้นนำต่างๆ ด้วยประสบการณ์ด้านการบริหาร Training & Seminar มากกว่า 10 ปี ที่เรามุ่งเน้นสู่การเป็นผู้นำนวัตกรรมด้านการฝึกอบรมสัมมนา และช่วยท่านบริหารงานฝึกอบรม สัมมนาอย่างมืออาชีพ

PR corner 

Strategic Center ขอแนะนำหลักสูตรใหม่ค่ะ 360 นาทีสู่ผู้                            บริหารทีมชั้นยอด สอนถึงแนวทางพัฒนาตนเองสู่ความ                                    เป็นผู้บริหารทีม และเทคนิคสำคัญที่ทำให้ทีมงานทำตาม                                  และรู้จักคิดอันนำไปสู่การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด                                    ดูรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ

Free download 

บทความเรื่องทิศทางการพัฒนาคนสำหรับองค์กรแห่งอนาคต

คุณรัฐ ดำรงศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาคนเพื่อเตรียมพร้อมรองรับการแข่งขันและการพัฒนาคุณภาพสู่ระดับสากลในยุค AEC

ดูรายละเอียดความรู้และเครื่องมือทางธุรกิจทั้งหมด
 
HR/Training Consult

เราให้บริการปรึกษาด้าน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม การสัมมนา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มาอย่างยาวนาน พร้อมทั้งมี Methodology ของการฝึกอบรมและสัมมนาแบบมืออาชีพ และมี Model การศึกษาในแบบของเรา โดยให้คำปรึกษาทั้งด้านการจัดทำแผนพัฒนาการฝึกอบรม (Training Road Map) การหาความต้องการด้านฝึกอบรม (Training Needs) การจัดทำสมรรถนะพื้นฐาน (Competency Based HR) และการวัดความพึงพอใจ-ความผูกพันของพนักงานในองค์กร เป็นต้น

ดูรายละเอียดบริการให้คำปรึกษาด้าน HR เพิ่มเติม