Next Programs 
 
3
Feb
Project Management: Definition and Planning
หลักสูตรฝึกอบรม : หลักการบริหารโครงการ การกำหนดและวางแผนโครงการ

เรียนรู้หลักการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิผล ตั้งแต่การเริ่มโครงการ การวางแผนโครงการ การดำเนินงานและการจัดลำดับงาน การจัดกำหนดการและควบคุมให้ได้ตามแผนทั้งในด้านกรอบของเวลาและงบประมาณ การใช้หลักการของ Critical Chain นำมาประยุกต์ในการควบคุม
 
4
Feb
Project Management: Implementation and Evaluation
หลักสูตรฝึกอบรม : หลักการบริหารโครงการ หลักการบริหารโครงการ :การดำเนินโครงการและการประเมิน

เรียนรู้หลักการดำเนินโครงการให้บรรลุเป้าหมายด้วยแนวทางการบริหารและสร้างทีมโครงการ การติดตามและควบคุมโครงการ เทคนิคการควบคุมคุณภาพโครงการ การประเมินและจบโครงการ รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงและการวางแผนรับมือต่อความเสี่ยง
 
5
Feb
Convincing
หลักสูตรฝึกอบรม : จิตวิทยาและวาทะศิลป์ในการโน้มน้าวใจ

เรียนรู้ 2 ทักษะที่สำคัญ 1.จิตวิทยาเพื่อการจูงใจคน ทำความเข้าใจกับธรรมชาติของบุคคล การสร้างความน่าเชื่อถือ และเทคนิคการโน้มน้าวใจ 2.ทักษะในการสื่อสาร เรียนรู้หลักสำคัญในการพูดและฟังอย่างมีศิลปะ รวมทั้งวาทศิลป์ในการนำเสนอ เจรจาต่อรอง และจูงใจเพื่อสร้างความสำเร็จ
 
11
Feb
Sales Strategy for Increasing New Customer
หลักสูตรฝึกอบรม : กลยุทธ์การขายเพื่อเพิ่มลูกค้าใหม่

การที่จะได้ลูกค้าใหม่มานั้น นักขายจะต้องเรียนรู้สิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการขายเสียก่อน สิ่งนั้นก็คือ กลยุทธ์ในการนำเสนอและเทคนิคต่างๆ ในการขาย แนวทางในการค้นหา การสร้างโอกาส และการพัฒนาทักษะการขายที่จำเป็น พร้อมทั้งการเข้าใจถึงปัญหาต่างๆในการเพิ่มลูกค้าใหม่
 
12
Feb
Communication Technique for Supervisor
หลักสูตรฝึกอบรม : เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผลสำหรับหัวหน้างาน

เรียนรู้เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเป็นหัวหน้างานด้วย 5Cfor Supervisory Skill เครื่องมือการสื่อสารของผู้นำ เทคนิคการประสานงานที่ดี ตลอดจนถึงการมอบหมายงาน การปรึกษาหารึอ การสอนงาน การสั่งงานและการติดตามงานที่มีประสิทธิภาพ
 
13
Feb
5 Strategic Thinking Enhancement
หลักสูตรฝึกอบรม : 5 รูปแบบการคิดเชิงกลยุทธ์

เรียนรู้สุดยอดแนวคิดเชิงกลยุทธ์ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกและควรค่าแก่การเรียนรู้ และรู้จักนำวิธีคิดเหล่านั้นมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น 1)Paradigm Shift 2) VISION 3) Scenario Planning 4) Game Theory และ 5)Innovation Thinking
 
18
Feb
Formulating Marketing Strategies
หลักสูตรฝึกอบรม : สร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาดสู่ความสำเร็จ

เรียนรู้การวิเคราะห์สถานการณ์ทางตลาดเพื่อกำหนดกลยุทธ์การตลาด เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงเรียนรู้กลยุทธ์การสร้างและบริหาร Brand พร้อมทั้ง Update กลยุทธ์การตลาดแนวใหม่
 
24
Feb
Coaching for Marketing & Sales Supervisor
หลักสูตรฝึกอบรม : เทคนิคการสอนงานสำหรับหัวหน้าการตลาดและการขาย

ในโลกแห่งการแข่งขันที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ผู้บริหารไม่สามารถขาดซึ่งความสามารถในการจัดการทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งแค่นั้นดูเหมือนจะยังไม่พอในยุคเศรษฐกิจใหม่นี้ที่ผู้บริหารต้องพัฒนาตนเองในการรู้เท่าทันศาสตร์ใหม่ๆในการบริหารและเป็นหัวหน้าทีมงานที่ทันสมัยและมีวิสัยทัศน์

แนะนำหลักสูตรฝึกอบรมภายในองค์กร (In-house Training) ที่โดดเด่นและเป็นลิขสิทธิ์ของเรา ทั้งยังเป็นที่นิยมให้เราจัดอบรมให้อย่างมากในองค์กรชั้นนำหลายแห่งขณะนี้

3 s Manager : The Lego Learning Game ©
6 Managerial Skills for Top Manager©
The 360 degree Marketing Program©
Act Coach: Effective Coaching for Manager ©
Dealing With Difference People©
Strategic @ Work©

พร้อมหลักสูตรการฝึกอบรมสัมมนาอีกมากมาย กว่า 100 หลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาด้านการบริหารจัดการ การบริหารคน หลักสูตรฝึกอบรมด้านภาวะผู้นำ หลักสูตรสัมมนาการตลาด อบรมด้านการขาย ฯลฯ ทั้งหลักสูตรระยะสั้น โปรแกรมระยะยาว หรือแม้กระทั่งแผนการอบรมประจำปี โดยทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ

Strategic Center รับจัดฝึกอบรมภายในองค์กร (In-house Training) ที่สามารถปรับเนื้อหาหลักสูตรให้ยืดหยุ่นได้ตามวัตถุประสงค์และความต้องการในการจัดอบรมของท่าน ด้วยขั้นตอนการค้นหา Training Need และการศึกษาข้อมูลองค์กร ซึ่งจะทำให้การออกแบบหลักสูตรเป็นไปอย่างเหมาะสม

สนใจจัด In-house Training

  ยินดีต้อนรับสู่ Web Site การฝึกอบรมสัมมนา ของ ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic Business Development Center) โดยสถาบันฝึกอบรมของเราให้คำปรึกษาด้านการฝึกอบรม สัมมนา และการพัฒนาคน (Training Consult) ให้กับองค์กรชั้นนำต่างๆ ด้วยประสบการณ์ด้านการบริหาร Training & Seminar มากกว่า 10 ปี ที่เรามุ่งเน้นสู่การเป็นผู้นำนวัตกรรมด้านการฝึกอบรมสัมมนา และช่วยท่านบริหารงานฝึกอบรม สัมมนาอย่างมืออาชีพ

PR corner 

เดือนกุมภาพันธ์นี้ Strategic Center มีหลักสูตรใหม่มา

แนะนำค่ะ นั่นก็คือ เทคนิคการสอนงานสำหรับหัวหน้า

การตลาดและการขาย เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำที่มีทั้งศาสตร์

และศิลป์ที่จะสามารถนำทีมการตลาดและขายไปสู่เป้าหมาย

ที่ตั้งไว้นะคะ ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ ที่นี่ ค่ะ แล้วพบกัน 24 ก.พ.นี้นะคะ

 

Free download 

บทความเรื่อง รับมือกับลูกค้าทุกรูปแบบของธุรกิจ

ลองมาทำความรู้จักกับลูกค้าแต่ละประเภทกันดีกว่าว่ามีลักษณะอย่างไร และเราจะมีวิธีรับมือกับพวกเขากันอย่างไรบ้าง

ดูรายละเอียดความรู้และเครื่องมือทางธุรกิจทั้งหมด
 
HR/Training Consult

เราให้บริการปรึกษาด้าน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม การสัมมนา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มาอย่างยาวนาน พร้อมทั้งมี Methodology ของการฝึกอบรมและสัมมนาแบบมืออาชีพ และมี Model การศึกษาในแบบของเรา โดยให้คำปรึกษาทั้งด้านการจัดทำแผนพัฒนาการฝึกอบรม (Training Road Map) การหาความต้องการด้านฝึกอบรม (Training Needs) การจัดทำสมรรถนะพื้นฐาน (Competency Based HR) และการวัดความพึงพอใจ-ความผูกพันของพนักงานในองค์กร เป็นต้น

ดูรายละเอียดบริการให้คำปรึกษาด้าน HR เพิ่มเติม