ยินดีต้อนรับสู่ Website การฝึกอบรมสัมมนา ของ ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic Business Development Center)

โดยสถาบันฝึกอบรมของเราให้คำปรึกษาด้านการฝึกอบรม สัมมนา และการพัฒนาคน (Training Consult) ให้กับองค์กรชั้นนำต่างๆ ด้วยประสบการณ์ด้านการบริหาร Training & Seminar มากกว่า 15 ปี ที่เรามุ่งเน้นสู่การเป็นผู้นำนวัตกรรมด้านการฝึกอบรมสัมมนา และช่วยท่านบริหารงานฝึกอบรม สัมมนาอย่างมืออาชีพ

Public Training
ดูรายละเอียดหลักสูตรฝึกอมรมสัมมนาทั้งหมด >
PR Corner
แนะนำหลักสูตร Strategic Program
หลักสูตร Strategic Program โดย รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
Free Download
กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่

รศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล อัพเดทแนวโน้มการตลาดยุคใหม่ ที่นักการตลาดต้องติดตาม

View more >>