ยินดีต้อนรับสู่ Website การฝึกอบรมสัมมนา ของ ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic Business Development Center)

โดยสถาบันฝึกอบรมของเราให้คำปรึกษาด้านการฝึกอบรม สัมมนา และการพัฒนาคน (Training Consult) ให้กับองค์กรชั้นนำต่างๆ ด้วยประสบการณ์ด้านการบริหาร Training & Seminar มากกว่า 15 ปี ที่เรามุ่งเน้นสู่การเป็นผู้นำนวัตกรรมด้านการฝึกอบรมสัมมนา และช่วยท่านบริหารงานฝึกอบรม สัมมนาอย่างมืออาชีพ
Public Training
ดูรายละเอียดหลักสูตรฝึกอมรมสัมมนาทั้งหมด >
PR Corner

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม

รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้า

ผู้บริหารและพนักงาน Strategic Center

แนะนำหลักสูตร Convincing
รายละเอียดหลักสูตรจิตวิทยาและวาทศิลป์ในการโน้มน้าวใจ โดย ผศ.ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม พบกัน อังคาร ที่ 6 มิ.ย 60
Free Download
จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

แนวคิดเรื่องแรงจูงใจของบุคคล จะช่วยให้ผู้บริหารรู้ถึงความต้องการและแรงจูงใจของผู้ใต้บังคับบัญชาและพร้อมที่จะสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

View more >>