ยินดีต้อนรับสู่ Website การฝึกอบรมสัมมนา ของ ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic Business Development Center) โดยสถาบันฝึกอบรมของเราให้คำปรึกษาด้านการฝึกอบรม สัมมนา และการพัฒนาคน (Training Consult) ให้กับองค์กรชั้นนำต่างๆ ด้วยประสบการณ์ด้านการบริหาร Training & Seminar มากกว่า 15 ปี ที่เรามุ่งเน้นสู่การเป็นผู้นำนวัตกรรมด้านการฝึกอบรมสัมมนา และช่วยท่านบริหารงานฝึกอบรม สัมมนาอย่างมืออาชีพ

Public Training

ปฏิทินหลักสูตรอบรมสัมมนา

ดูรายละเอียดหลักสูตรฝึกอมรมสัมมนาทั้งหมด >

PR Corner

ทักษะในการเป็นผู้จัดการ หรือหัวหน้างานที่สำคัญที่สุดคือ "การบริหารคน" Strategic Center จึงนำ VDO ที่น่าสนใจมาแนะนำเพื่อนำไปปรับใช้กับองค์กร คลิกที่นี่ ค่ะ และขอแนะนำหลักสูตรดีๆที่จะช่วยสร้างเคล็ดลับการบริหารคนนั่นคือ หลักสูตร การบริหารคนแบบ 360 องศา หลักสูตรที่จะสร้างและทำให้คุณกลายเป็นผู้จัดการและการเป็นหัวหน้าที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน !!

แนะนำหลักสูตร Convincing

รายละเอียดหลักสูตรจิตวิทยาและวาทศิลป์ในการโน้มน้าวใจ โดย ผศ.ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม

Free Download

หลักการบริหารโครงการที่ดี

หลายทศวรรษที่ผ่านมาการนำแนวคิดทางการบริหารโครงการมาดำเนินการได้สร้างประโยชน์อย่างสูงต่อองค์กร ซึ่งนับเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ทำให้องค์กรสามารถพัฒนาความสามารถให้สูงขึ้น

View more >>

Go to top