Next Programs 
 
4
Jun
Sales Planning for Salesperson
หลักสูตรอบรม : การวางแผนการขายสำหรับนักขายมือโปร

เรียน รู้การประเมินจุดอ่อนและจุดแข็งในการขาย การปฏิบัติตามสูตรวิเศษของ แมคคินเลย์ และสูตรการตลาดยุคใหม่ที่นักขายต้องใช้ การวางกลยุทธ์การเพิ่มยอดขายและการสร้าง Sales Productivity และสูตรการสร้าง Sales Performance
 
5
Jun
Sales Planning for Management
หลักสูตรอบรม : การบริหารการวางแผนการขาย

เรียนรู้องค์ประกอบของแผนการขาย วิธีการสร้างแผนการขาย การประมาณการยอดขายและเป้าหมาย กลยุทธ์สนับสนุนการขาย การเขียนแผนปฏิบัติการ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรด้านการขาย การควบคุมแผนการขาย และข้อผิดพลาดที่ทำให้แผนการขายล้มเหลว
 
9
Jun
Convincing
หลักสูตรอบรม : จิตวิทยาและวาทะศิลป์ในการโน้มน้าวใจ

เรียนรู้ 2 ทักษะที่สำคัญ 1.จิตวิทยาเพื่อการจูงใจคน ทำความเข้าใจกับธรรมชาติของบุคคล การสร้างความน่าเชื่อถือ และเทคนิคการโน้มน้าวใจ 2.ทักษะในการสื่อสาร เรียนรู้หลักสำคัญในการพูดและฟังอย่างมีศิลปะ รวมทั้งวาทศิลป์ในการนำเสนอ เจรจาต่อรอง และจูงใจเพื่อสร้างความสำเร็จ
 
10
Jun
Systematic Approach to Problem Solving & Decision Making
หลักสูตรฝึกอบรม : วิธีคิดเพื่อการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจแบบเป็นระบบ

เรียนรู้กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่าเป็นระบบ การหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงกระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นระบบของ NASA
 
11
Jun
Strategic Management
หลักสูตรอบรม : การบริหารเชิงกลยุทธ์

เรียนรู้การปรับกระบวนทัศน์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป การหากุญแจสู่ความสำเร็จในการบริหารเชิงกลยุทธ์ การกำหนดตำแหน่งและทิศทางเชิงกลยุทธ์การแข่งขัน การบริหารเชิงกลยุทธ์โดยใช้ทฤษฎีเกมส์ รวมทั้งการสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ด้วย Business model
 
12
Jun
Strategic Planning
หลักสูตรอบรม : การวางแผนเชิงกลยุทธ์

เรียนรู้แนวคิดและขั้นตอนการสร้างแผนเชิงกลยุทธ์ ตั้งแต่ข้อควรระวังในการทำ SWOT การกำหนดกุญแจสู่ความสำเร็จของแผนกลยุทธ์ Strategic Change และ Core Competencies รวมถึง Innovation Cycle กับการสร้างวิสัยทัศน์ และหลัก 6 ประการใน Blue Ocean
 
16
Jun
How to Create Event Marketing Plan
หลักสูตรฝึกอบรม : กลยุทธ์การสร้างแผนกิจกรรมทางการตลาด

เรียนรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับ Event Marketing การวางแผนกิจกรรมทางการตลาดเชิงกลยุทธ์ การคิดกิจกรรมทางการตลาดบนความต้องการผู้บริโภค ขั้นตอนการวางแผนและข้อคำนึงในการวางแผน Marketing Event Year Plan รวมทั้งกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ
 
17
Jun
Power Pitch : Power Presentation
หลักสูตรฝึกอบรม : หลักการเสนองานเพื่อให้ได้งาน

เรียนรู้ขั้นตอนการ Pitch งาน หลักและทักษะการนำเสนอ เทคนิคการรับมือกับคำถามอย่างมือออาชีพ การ Pitch งานสไตล์ที่ปรึกษา รวมถึงการสรุป และปิดการ Pitch งาน

แนะนำหลักสูตรฝึกอบรมภายในองค์กร (In-house Training) ที่โดดเด่นและเป็นลิขสิทธิ์ของเรา ทั้งยังเป็นที่นิยมให้เราจัดอบรมให้อย่างมากในองค์กรชั้นนำหลายแห่งขณะนี้

3 s Manager : The Lego Learning Game ©
6 Managerial Skills for Top Manager©
The 360 degree Marketing Program©
Act Coach: Effective Coaching for Manager ©
Dealing With Difference People©
Strategic @ Work©

พร้อมหลักสูตรการฝึกอบรมสัมมนาอีกมากมาย กว่า 100 หลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาด้านการบริหารจัดการ การบริหารคน หลักสูตรฝึกอบรมด้านภาวะผู้นำ หลักสูตรสัมมนาการตลาด อบรมด้านการขาย ฯลฯ ทั้งหลักสูตรระยะสั้น โปรแกรมระยะยาว หรือแม้กระทั่งแผนการอบรมประจำปี โดยทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ

Strategic Center รับจัดฝึกอบรมภายในองค์กร (In-house Training) ที่สามารถปรับเนื้อหาหลักสูตรให้ยืดหยุ่นได้ตามวัตถุประสงค์และความต้องการในการจัดอบรมของท่าน ด้วยขั้นตอนการค้นหา Training Need และการศึกษาข้อมูลองค์กร ซึ่งจะทำให้การออกแบบหลักสูตรเป็นไปอย่างเหมาะสม

สนใจจัด In-house Training

  ยินดีต้อนรับสู่ Web Site การฝึกอบรมสัมมนา ของ ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic Business Development Center) โดยสถาบันฝึกอบรมของเราให้คำปรึกษาด้านการฝึกอบรม สัมมนา และการพัฒนาคน (Training Consult) ให้กับองค์กรชั้นนำต่างๆ ด้วยประสบการณ์ด้านการบริหาร Training & Seminar มากกว่า 10 ปี ที่เรามุ่งเน้นสู่การเป็นผู้นำนวัตกรรมด้านการฝึกอบรมสัมมนา และช่วยท่านบริหารงานฝึกอบรม สัมมนาอย่างมืออาชีพ

PR corner 
หลักสูตรใหม่เดือนมิถุนายน วิธีคิดเพื่อการแก้ปัญหาและ
to Problem Solving & Decision Making)  ในหลักสูตร
นี้ท่านจะได้เรียนรู้วิธีการและขั้นตอนการแก้ไปัญหาอย่างเป็น
รูปธรรม 5 ขั้นตอน รวมทั้งฝึกการใช้เครื่องมือในการแก้ปัญหา
และตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
 
 
 
 

 

Free download 

Update แนวโน้มการตลาดปี 2558

รศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล อัพเดทแนวโน้มการตลาดปี 2558 เพื่อเป็นแนวทางการตลาดปีนี้ค่ะ

ดูรายละเอียดความรู้และเครื่องมือทางธุรกิจทั้งหมด
 
HR/Training Consult

เราให้บริการปรึกษาด้าน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม การสัมมนา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มาอย่างยาวนาน พร้อมทั้งมี Methodology ของการฝึกอบรมและสัมมนาแบบมืออาชีพ และมี Model การศึกษาในแบบของเรา โดยให้คำปรึกษาทั้งด้านการจัดทำแผนพัฒนาการฝึกอบรม (Training Road Map) การหาความต้องการด้านฝึกอบรม (Training Needs) การจัดทำสมรรถนะพื้นฐาน (Competency Based HR) และการวัดความพึงพอใจ-ความผูกพันของพนักงานในองค์กร เป็นต้น

ดูรายละเอียดบริการให้คำปรึกษาด้าน HR เพิ่มเติม