ยินดีต้อนรับสู่ Website การฝึกอบรมสัมมนา ของ ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic Business Development Center)
โดยสถาบันฝึกอบรมของเราให้คำปรึกษาด้านการฝึกอบรม สัมมนา และการพัฒนาคน (Training Consult) ให้กับองค์กรชั้นนำต่างๆ ด้วยประสบการณ์ด้านการบริหาร Training & Seminar มากกว่า 15 ปี ที่เรามุ่งเน้นสู่การเป็นผู้นำนวัตกรรมด้านการฝึกอบรมสัมมนา และช่วยท่านบริหารงานฝึกอบรม สัมมนาอย่างมืออาชีพ

Public Training

ปฏิทินหลักสูตรอบรมสัมมนา

ดูรายละเอียดหลักสูตรฝึกอมรมสัมมนาทั้งหมด >

PR Corner

"BLUE OCEAN SHIFT"

ในยุคที่โลกแข่งขันกันด้วยกลยุทธ์ ไม่มีนักกลยุทธ์ทางธุรกิจคนไหนที่ไม่รู้จัก "Blue Ocean Shift" สุดยอดหนังสือกลยุทธ์โดย Renee Mauborgne ที่ได้รวมรวบแนวคิด เครื่องมือ และกระบวนการของผู้นำต่าง ๆ จากธุรกิจและองค์กรที่ประสบความสำเร็จทั่วโลก โดยทำการเปลี่ยนผันตัวเองจาก มหาสมุทรแดงที่มีการแข่งขันอย่างหนาแน่นและดุเดือดเป็น มหาสมุทรสีฟ้าที่เปิดกว้างของพื้นที่ตลาดใหม่!

Free Download

8 เทคนิคสู่การเป็นผู้จัดการ เจาะเทรนด์แรงงานยุค Millennial

ปัจจุบันวิธีการทำงานเริ่มเปลี่ยนไป คนรุ่นใหม่มีบทบาทกับการทำงานมากขึ้น เทคโนโลยีมีส่วนในการขับเคลื่อนการทำงาน ส่งผลให้แรงงานในกลุ่ม Millennial หลายคนได้รับการเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นผู้จัดการ บางคนเป็นพนักงานที่มีผลงานดี แต่การที่จะประสบความสำเร็จในตำแหน่งงานได้นั้น ต้องอาศัยทักษะประสบการณ์ในการทำงานหลายอย่าง และยิ่งในตำแหน่งผู้จัดการ การบริหารแรงงานในยุคนี้จึงถือเป็นสิ่งสำคัญในยุคที่แรงงานมีการตื่นตัว

View more >>