ยินดีต้อนรับสู่ Website การฝึกอบรมสัมมนา ของ ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic Business Development Center)
โดยสถาบันฝึกอบรมของเราให้คำปรึกษาด้านการฝึกอบรม สัมมนา และการพัฒนาคน (Training Consult) ให้กับองค์กรชั้นนำต่างๆ ด้วยประสบการณ์ด้านการบริหาร Training & Seminar มากกว่า 15 ปี ที่เรามุ่งเน้นสู่การเป็นผู้นำนวัตกรรมด้านการฝึกอบรมสัมมนา และช่วยท่านบริหารงานฝึกอบรม สัมมนาอย่างมืออาชีพ

Public Training

ปฏิทินหลักสูตรอบรมสัมมนา

ดูรายละเอียดหลักสูตรฝึกอมรมสัมมนาทั้งหมด >

PR Corner

6 Managerial Skills for Top Manager โดย อ.นิพัทธ์ กานตอัมพร และอ.พิศิษฐ์ โชคปรีชา

หลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการจัดการที่จำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการเป็นผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือผู้บริหารที่เปี่ยมพร้อมด้วยทักษะที่สำคัญอย่างรอบด้าน ใน 6 ประการ ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านการวางแผนงานและการบริหารเวลา,การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ,การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงาน,การบริหารการเปลี่ยนแปลง,การบริหารทีมและการบริหารความขัดแย้ง

Free Download

4 เคล็ดลับสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ประสบความสำเร็จ

การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกองค์กรจะต้องมีการวางแผนบริหารจัดการ ตั้งแต่การสรรหาว่าจ้างเพื่อให้ได้พนักงานที้เหมาะสม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดศักยภาพต่อเนื่อง การรักษาพนักงานให้คงอยู่ยาวนาน แต่การที่จะทำให้การบริหารทรัพยากรประสบความสำเร็จไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยาก

View more >>