ยินดีต้อนรับสู่ Website การฝึกอบรมสัมมนา ของ ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic Business Development Center)
โดยสถาบันฝึกอบรมของเราให้คำปรึกษาด้านการฝึกอบรม สัมมนา และการพัฒนาคน (Training Consult) ให้กับองค์กรชั้นนำต่างๆ ด้วยประสบการณ์ด้านการบริหาร Training & Seminar มากกว่า 15 ปี ที่เรามุ่งเน้นสู่การเป็นผู้นำนวัตกรรมด้านการฝึกอบรมสัมมนา และช่วยท่านบริหารงานฝึกอบรม สัมมนาอย่างมืออาชีพ

Public Training

ปฏิทินหลักสูตรอบรมสัมมนา

ดูรายละเอียดหลักสูตรฝึกอมรมสัมมนาทั้งหมด >

PR Corner

ไม่ควรพลาด!!! 
กับสุดยอดหลักสูตรการตลาด
เพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะ

 

Effective Project Management Program

"วางแผน ควบคุม ประเมินผลโครงการ ให้บรรลุประสิทธิผลสู่การเป็นนักบริหารโครงการมืออาชีพ" หลักการบริหารโครงการให้บรรลุประสิทธิผลทั้ง 3 ด้าน ครอบคลุมทั้งการบริหารโครงการตั้งแต่เริ่มต้นวางแผน แนวทางการทำงานปฏิบัติการจริง การบริหารทีมโครงการ ควบคุมโครงการและประเมินผล จนจบโครงการเพื่อลดปัจจัยความเสี่ยงให้มีคุณภาพ สุงสุด

Free Download

การให้ส่วนลดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ถ้าถามว่าเครื่องมือการตลาดใดที่ถูกนำมาใช้ในการทำการตลาดอสังหาริมทรัพย์มากที่สุด ผมเชื่อว่าการให้ส่วนลด (Discount) จะต้องเป็นเครื่องมืออันดับแรกๆ อย่างแน่นอน จะเห็นได้ทั้งจากข้อความในป้ายโฆษณา โบชัวร์หรือจากข้อเสนอของพนักงานขาย ส่วนใหญ่จะมีการเสนอส่วนลดประเภทต่างๆ ให้กับลูกค้าอยู่เสมอและเมื่อถามลูกค้า “ส่วนลดเงินสด” ดูจะเป็นข้อเสนอที่ลูกค้าต้องการเป็นอันดับต้นๆ เช่นเดียวกัน

View more >>