Next Programs 
 
28
Oct
Sales Planning for Management
หลักสูตรอบรม : การบริหารการวางแผนการขาย

เรียนรู้องค์ประกอบของแผนการขาย วิธีการสร้างแผนการขาย การประมาณการยอดขายและเป้าหมาย กลยุทธ์สนับสนุนการขาย การเขียนแผนปฏิบัติการ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรด้านการขาย การควบคุมแผนการขาย และข้อผิดพลาดที่ทำให้แผนการขายล้มเหลว
 
29
Oct
Sales Planning for Salesperson
หลักสูตรอบรม : การวางแผนการขายสำหรับนักขายมือโปร

เรียน รู้การประเมินจุดอ่อนและจุดแข็งในการขาย การปฏิบัติตามสูตรวิเศษของ แมคคินเลย์ และสูตรการตลาดยุคใหม่ที่นักขายต้องใช้ การวางกลยุทธ์การเพิ่มยอดขายและการสร้าง Sales Productivity และสูตรการสร้าง Sales Performance 
 
4
Nov
Convincing
หลักสูตรอบรม : จิตวิทยาและวาทะศิลป์ในการโน้มน้าวใจ

เรียนรู้ 2 ทักษะที่สำคัญเพื่อความสำเร็จ 1.จิตวิทยาเพื่อการจูงใจคน โดยการทำความเข้าใจกับธรรมชาติที่แตกต่างของแต่ละบุคคล การสร้างความน่าเชื่อถือ และเทคนิคเพื่อการโน้มน้าวใจ 2. ทักษะในการสื่อสาร เรียนรู้หลักสำคัญในการพูดและฟังอย่างมีศิลปะ รวมทั้งวาทศิลป์ในการนำเสนอ การเจรจาต่อรอง และการจูงใจเพื่อสร้างความสำเร็จของงาน
 
6
Nov
Marketing & Sales Strategy to Increase Customer
หลักสูตรอบรม : กลยุทธ์การตลาดและการขายเพื่อเพิ่มฐานลูกค้า

หลักสูตรที่ผสาน เคล็ดลับ และวิธีการทางการตลาด และ เทคนิคการขายเข้าไว้ด้วยกัน อาทิ กลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า การรักษาฐานลูกค้าเก่า เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่นักขายและนักการตลาดทุกคนควรรู้
 
11
Nov
360 Degree Marketing Communication
หลักสูตรอบรม : กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด 360 องศา

ทบทวนและทำความเข้าใจการสื่อสารการตลาด และการสร้างแบรนด์ ตั้งแต่การวิเคราะห์ตลาดแบบ 360 องศา ตลอดจนกระบวนการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบ 360 องศา รวมถึงการทำความรู้จักเครื่องมือและเทคนิคการสื่อสารการตลาด
 
12
Nov
6 Managerial Skill for Top Manager
หลักสูตรอบรม : 6 ทักษะด้านการบริหารสำหรับสุดยอดผู้จัดการ

หลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการจัดการที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเป็นผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือผู้บริหารที่เปี่ยมพร้อมด้วยทักษะที่สำคัญอย่างรอบด้านใน 6 ประการ ซึ่งแบ่งเป็น 2 หมวดใหญ่ คือ ด้านการบริหารงาน และด้านการบริหารคน
 
19
Nov
Dealing the Difference : Managing People
หลักสูตรอบรม : หลักจิตวิทยาการบริหารคนที่แตกต่าง

เรียนรู้จิตวิทยาการบริหารที่ทำให้เข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับคนในรูปแบบต่างๆได้ดีขึ้น ตั้งแต่ปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้คนประเภทต่างๆ มีวิธีทำงานและผลของงานที่แตกต่างกัน วิธีการเสาะหา “แบบ (Type) ของแต่ละคน” ตลอดจนเทคนิคการบริหารและสอนงานคนที่แตกต่าง
 
20
Nov
Sales Analysis
หลักสูตรอบรม : การวิเคราะห์การขายเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

เรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์การขาย ผ่านมุมมองต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านยอดขาย ด้านผลิตภัณฑ์ หรือด้านลูกค้า พร้อมทั้งกรณีศึกษาจากที่ต่างๆและฟังประสบการณ์ตรงจากนักขายมืออาชีพ

แนะนำหลักสูตรฝึกอบรมภายในองค์กร (In-house Training) ที่โดดเด่นและเป็นลิขสิทธิ์ของเรา ทั้งยังเป็นที่นิยมให้เราจัดอบรมให้อย่างมากในองค์กรชั้นนำหลายแห่งขณะนี้

3 s Manager : The Lego Learning Game ©
6 Managerial Skills for Top Manager©
The 360 degree Marketing Program©
Act Coach: Effective Coaching for Manager ©
Dealing With Difference People©
Strategic @ Work©

พร้อมหลักสูตรการฝึกอบรมสัมมนาอีกมากมาย กว่า 100 หลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาด้านการบริหารจัดการ การบริหารคน หลักสูตรฝึกอบรมด้านภาวะผู้นำ หลักสูตรสัมมนาการตลาด อบรมด้านการขาย ฯลฯ ทั้งหลักสูตรระยะสั้น โปรแกรมระยะยาว หรือแม้กระทั่งแผนการอบรมประจำปี โดยทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ

Strategic Center รับจัดฝึกอบรมภายในองค์กร (In-house Training) ที่สามารถปรับเนื้อหาหลักสูตรให้ยืดหยุ่นได้ตามวัตถุประสงค์และความต้องการในการจัดอบรมของท่าน ด้วยขั้นตอนการค้นหา Training Need และการศึกษาข้อมูลองค์กร ซึ่งจะทำให้การออกแบบหลักสูตรเป็นไปอย่างเหมาะสม

สนใจจัด In-house Training

  ยินดีต้อนรับสู่ Web Site การฝึกอบรมสัมมนา ของ ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic Business Development Center) โดยสถาบันฝึกอบรมของเราให้คำปรึกษาด้านการฝึกอบรม สัมมนา และการพัฒนาคน (Training Consult) ให้กับองค์กรชั้นนำต่างๆ ด้วยประสบการณ์ด้านการบริหาร Training & Seminar มากกว่า 10 ปี ที่เรามุ่งเน้นสู่การเป็นผู้นำนวัตกรรมด้านการฝึกอบรมสัมมนา และช่วยท่านบริหารงานฝึกอบรม สัมมนาอย่างมืออาชีพ

PR corner 

Strategic Center นอกจากจะจัดอบรม Public Training และ In-house Training แล้วนะคะ เรายังให้บริการด้านการเป็นที่ปรึกษาด้าน HR ด้วยนะคะ ท่านที่สนใจพัฒนาหรือวางแผนด้าน HRM - HRD สามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-559-2146-7 ต่อ 131 ได้เลยค่ะ

 

Free download 

บทความเรื่อง รับมือกับลูกค้าทุกรูปแบบของธุรกิจ

ลองมาทำความรู้จักกับลูกค้าแต่ละประเภทกันดีกว่าว่ามีลักษณะอย่างไร และเราจะมีวิธีรับมือกับพวกเขากันอย่างไรบ้าง

ดูรายละเอียดความรู้และเครื่องมือทางธุรกิจทั้งหมด
 
HR/Training Consult

เราให้บริการปรึกษาด้าน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม การสัมมนา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มาอย่างยาวนาน พร้อมทั้งมี Methodology ของการฝึกอบรมและสัมมนาแบบมืออาชีพ และมี Model การศึกษาในแบบของเรา โดยให้คำปรึกษาทั้งด้านการจัดทำแผนพัฒนาการฝึกอบรม (Training Road Map) การหาความต้องการด้านฝึกอบรม (Training Needs) การจัดทำสมรรถนะพื้นฐาน (Competency Based HR) และการวัดความพึงพอใจ-ความผูกพันของพนักงานในองค์กร เป็นต้น

ดูรายละเอียดบริการให้คำปรึกษาด้าน HR เพิ่มเติม