ยินดีต้อนรับสู่ Website การฝึกอบรมสัมมนา ของ ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic Business Development Center)

โดยสถาบันฝึกอบรมของเราให้คำปรึกษาด้านการฝึกอบรม สัมมนา และการพัฒนาคน (Training Consult) ให้กับองค์กรชั้นนำต่างๆ ด้วยประสบการณ์ด้านการบริหาร Training & Seminar มากกว่า 15 ปี ที่เรามุ่งเน้นสู่การเป็นผู้นำนวัตกรรมด้านการฝึกอบรมสัมมนา และช่วยท่านบริหารงานฝึกอบรม สัมมนาอย่างมืออาชีพ

Public Training
ดูรายละเอียดหลักสูตรฝึกอมรมสัมมนาทั้งหมด >
PR Corner
สิ่งที่ HR ควรเลิกทำในปี 2018
พบกับคำตอบ "สิ่งที่ HR ควรเลิกทำในปี 2018?" ได้จากงานสัมมนา HR & Organization Development Strategy 2018 กับผู้บริหารด้าน HR ขององค์กรชั้นนำระดับประเทศ ซึ่งงานสัมมนานี้จัดขึ้นโดย Strategic Center ในวันที่ 24 พ.ย. 60 ที่ผ่านมา
Free Download
ทำอย่างไรให้บุคลากรเห็นคุณค่า และให้ความสำคัญกับคนในองค์กร

ถึงแม้ว่า ปัญหาเรื่องเครดิตของคนในไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่จะทำให้องค์กรไม่สามารถดำเนิน งานให้บรรลุเป้าหมายได้ แต่ถ้ามองในแง่ของวัฒนธรรมการทำงานของคนในองค์กรก็ถือว่า เรื่องนี้ไม่เล็ก เพราะเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรในระยะยาว ผลกระทบที่ว่านี้มีหลายรูปแบบ

View more >>