ยินดีต้อนรับสู่ Website การฝึกอบรมสัมมนา ของ ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic Business Development Center)

โดยสถาบันฝึกอบรมของเราให้คำปรึกษาด้านการฝึกอบรม สัมมนา และการพัฒนาคน (Training Consult) ให้กับองค์กรชั้นนำต่างๆ ด้วยประสบการณ์ด้านการบริหาร Training & Seminar มากกว่า 15 ปี ที่เรามุ่งเน้นสู่การเป็นผู้นำนวัตกรรมด้านการฝึกอบรมสัมมนา และช่วยท่านบริหารงานฝึกอบรม สัมมนาอย่างมืออาชีพ
Public Training
ดูรายละเอียดหลักสูตรฝึกอมรมสัมมนาทั้งหมด >
PR Corner

ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ 
สูตรสำเร็จในการวางแผนการขาย
อะไรคือสูตรสำเร็จในการวางแผนการขาย อธิบายโดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา ค่ะ
Free Download
การบริหารคนเก่ง

พบกับมุมมองเรื่องการบริหารคนเก่งจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรอบรู้ และประสบการณ์ในเรื่องการพัฒนาบุคลากรที่สุดของเมืองไทยอีกคนหนึ่ง คือ ศ.ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์ ว่าการบริหารคนเก่งนั้นทำอย่างไร?

View more >>