Knowledge

Articles

รูปแบบสวัสดิการในอนาคต

รูปแบบสวัสดิการในอนาคต

สวัสดิการเหล่านี้อาจยังไม่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน แต่ในอนาคตนายจ้างที่ต้องการซื้อใจลูกจ้างเก่งๆ เอาไว้ต้องใช้สวัสดิการเช่นนี้กันเกลื่อนกลาดแน่นอน

Management Tips : 5 เคล็ด (ไม่) ลับบริหารพนักงานใหม่

Management Tips : 5 เคล็ด (ไม่) ลับบริหารพนักงานใหม่

การบริหารพนักงาน"ใหม่" ถือเป็นความท้าทายในความสามารถของหัวหน้างานอย่างหนึ่ง แต่การจะบริหารพนักงานใหม่ให้โดนใจเจ้านาย ลูกค้า และหัวหน้างานได้นั้น มีเคล็ดลับง่ายน...

Management Tips: KPI : องค์กรที่ประสบความสำเร็จ เขาบริหารคนกันอย่างไร

Management Tips: KPI : องค์กรที่ประสบความสำเร็จ เขาบริหารคนกันอย่างไร

Management Tips: KPI : องค์กรที่ประสบความสำเร็จ เขาบริหารคนกันอย่างไร

HR Business Partner (HRBP) Model สิ่งสำคัญที่ HR ต้องทำ

HR Business Partner (HRBP) Model สิ่งสำคัญที่ HR ต้องทำ

HR Business Partner (HRBP) Model สิ่งสำคัญที่ HR ต้องทำ

5 แนวทาง สร้างความผูกพันองค์กร

5 แนวทาง สร้างความผูกพันองค์กร

ตัวแปรสำคัญที่ส่งผลให้องค์กรต้องชะงักนั่นคือ “ความผูกพัน” หรือ “Engagement” ทั้งนั้นเพราะเรื่องความผูกพันเป็นตัวผสานความเป็นหนึ่งเดียวกันขององค์กร ที่กำลังเกิดช่องว่าง จน...

Management Tips: KPI : “สร้าง” แรงบันดาลใจ หรือ “ฆ่า” แรงบันดาลใจ

Management Tips: KPI : “สร้าง” แรงบันดาลใจ หรือ “ฆ่า” แรงบันดาลใจ

การบริหารงานที่ขาดตัวชี้วัดหรือมีตัวชี้วัดที่ไม่เหมาะสม จะทำให้ผู้บริหารไม่ทราบข้อเท็จจริงหรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจจะนำไปสู่ความล้มเหลวของการดำเนินงานขอ...

First56789Last (out of 67 items)