Knowledge

Articles

กลยุทธ์การแบ่งลูกค้าก่อนทำการตลาด

กลยุทธ์การแบ่งลูกค้าก่อนทำการตลาด

ลูกค้า คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจทุกธุรกิจสามารถขับเคลื่อนไปได้ แนวคิดหนึ่งในการทำการตลาดปัจจุบันก็คือการให้ความสำคัญกับลูกค้าคนสำคัญมากกว่าลูกค้าทั่วไป

เขียนรายงานด้าน HR อย่างไรให้สมกับเป็น Business Partner

เขียนรายงานด้าน HR อย่างไรให้สมกับเป็น Business Partner

อ.สรวุฒิ หรณพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อธิบายถึงความสำคัญและแนวทางการเขียนรายงานด้านHR อย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารข้อมูล (Big Data) เทรนด์ใหม่เพื่อก้าวสู่การเป็น HPO

การบริหารข้อมูล (Big Data) เทรนด์ใหม่เพื่อก้าวสู่การเป็น HPO

ปัจจุบันนี้จัดได้ว่าเป็นยุคแห่งการบริหารข้อมูล หรือ Big data โดยเป็นการบริหารข้อมูลเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดทางธุรกิจ และเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดเป็นองค์กรสมรรถน...

อัพเดททิศทางเศรษฐกิจเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลง

อัพเดททิศทางเศรษฐกิจเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลง

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ชี้ทิศทางเศรษฐกิจทั้งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก พร้อมแนวทางรับมือ

กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่

กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่

รศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล อัพเดทแนวโน้มการตลาดยุคใหม่ ที่นักการตลาดต้องติดตาม

Digital Marketing ติดปีกการตลาดในยุคดิจิตอล

Digital Marketing ติดปีกการตลาดในยุคดิจิตอล

คุณณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง Vice President-Head of Online Marketing แห่ง DTAC กล่าวถึงสิ่งสำคัญที่นักการตลาดในยุคดิจิตอลควรรู้

First910111213Last (out of 74 items)