Knowledge

Articles

“Talent” นั้นสำคัญไฉน

“Talent” นั้นสำคัญไฉน

ทำไมหลายๆครั้ง มักพบว่า ไม่ใช่ “Talent” แต่เจอ “เสมือน Talent” เสียเป็นส่วนใหญ่ แล้ว Talent เป็นอย่างไรกันแน่?

KPIs ใช้วัดอดีตหรือวางแผนอนาคต

KPIs ใช้วัดอดีตหรือวางแผนอนาคต

ปัจจุบันนี้ เรามีช่องทางต่างๆมากมายในการทำ KPIs เพื่อเป็นเครื่องมือในการวัดความก้าวหน้าของแต่ละองค์กร โดยส่วนมากเป็นการดูภาพในอดีตว่าแต่ละองค์กรทำอะไรมา แต่จะดีแค่ไห...

แนวโน้มหลายองค์กรต่ออายุเกษียณของผู้บริหารระดับสูง ชี้สร้างไม่ทัน-ชำนาญการไม่พอ

แนวโน้มหลายองค์กรต่ออายุเกษียณของผู้บริหารระดับสูง ชี้สร้างไม่ทัน-ชำนาญ...

เพราะองค์กรไม่สามารถหาผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถมีวิสัยทัศน์กว้างไกลขึ้นมาทดแทน เนื่องจากปัจจุบันเกมการแข่งขันในเชิงธุรกิจค่อนข้างดุเดือด

Management Tips: มีวิธีใดบ้างที่จะทำให้พนักงานอยากสร้างผลงานที่ดี

Management Tips: มีวิธีใดบ้างที่จะทำให้พนักงานอยากสร้างผลงานที่ดี

การที่เราทุ่มเททำงาน และพยายามที่จะสร้างผลงาน รวมทั้งพยายามคิดอะไรใหม่ๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้นั้น อะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เราเป็นแบบน...

Management Tips: ทัศนคติ 5 อย่างที่คุณไม่ควรมีในที่ทำงาน (ถ้าไม่อยากให้งานพัง)

Management Tips: ทัศนคติ 5 อย่างที่คุณไม่ควรมีในที่ทำงาน (ถ้าไม่อยากให้งานพัง)

การตั้งทัศนคติไม่ดีทำให้การทำงานของหลายๆ บริษัท หลายๆทีม หรือแม้แต่หลายๆคนต้องล้มคว่ำเอาได้ ทัศนคติแบบไหนบ้างที่เราหรือทีมไม่ควรจะมี เพราะมันจะเป็นตัวขวางให้คุณทำ...

การบริหารจัดการความเครียด Stress Management

การบริหารจัดการความเครียด Stress Management

แม้ว่าหลายคนจะรู้ว่าตนเองกาลังเผชิญกับความเครียด แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่รู้ว่าจะจัดการกับความเครียดนั้นอย่างไร จะดีกว่าไหม...หากเราสามารถบริหารจัดการความเครียดได้

First9101112Last (out of 67 items)