Knowledge

Articles

Digital Marketing ติดปีกการตลาดในยุคดิจิตอล

Digital Marketing ติดปีกการตลาดในยุคดิจิตอล

คุณณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง Vice President-Head of Online Marketing แห่ง DTAC กล่าวถึงสิ่งสำคัญที่นักการตลาดในยุคดิจิตอลควรรู้

การบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)

การบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)

ความรู้มีคู่กับทุกคน แต่การจะจัดการบริหารองค์ความรู้ให้เป็น สามารถสื่อสารและถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้เรียนรู้ได้ ต้องอาศัยประสบการณ์การเรียนรู้ หรือพรสวรรค์ต่างๆ ประกอบ...

“Talent” นั้นสำคัญไฉน

“Talent” นั้นสำคัญไฉน

ทำไมหลายๆครั้ง มักพบว่า ไม่ใช่ “Talent” แต่เจอ “เสมือน Talent” เสียเป็นส่วนใหญ่ แล้ว Talent เป็นอย่างไรกันแน่?

KPIs ใช้วัดอดีตหรือวางแผนอนาคต

KPIs ใช้วัดอดีตหรือวางแผนอนาคต

ปัจจุบันนี้ เรามีช่องทางต่างๆมากมายในการทำ KPIs เพื่อเป็นเครื่องมือในการวัดความก้าวหน้าของแต่ละองค์กร โดยส่วนมากเป็นการดูภาพในอดีตว่าแต่ละองค์กรทำอะไรมา แต่จะดีแค่ไห...

แนวโน้มหลายองค์กรต่ออายุเกษียณของผู้บริหารระดับสูง ชี้สร้างไม่ทัน-ชำนาญการไม่พอ

แนวโน้มหลายองค์กรต่ออายุเกษียณของผู้บริหารระดับสูง ชี้สร้างไม่ทัน-ชำนาญ...

เพราะองค์กรไม่สามารถหาผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถมีวิสัยทัศน์กว้างไกลขึ้นมาทดแทน เนื่องจากปัจจุบันเกมการแข่งขันในเชิงธุรกิจค่อนข้างดุเดือด

Management Tips: มีวิธีใดบ้างที่จะทำให้พนักงานอยากสร้างผลงานที่ดี

Management Tips: มีวิธีใดบ้างที่จะทำให้พนักงานอยากสร้างผลงานที่ดี

การที่เราทุ่มเททำงาน และพยายามที่จะสร้างผลงาน รวมทั้งพยายามคิดอะไรใหม่ๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้นั้น อะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เราเป็นแบบน...

First9101112Last (out of 70 items)