Public Training Calendar

วันที่อบรม หลักสูตรฝึกอบรม
อังคาร ที่ 19, พุธ ที่ 20 มีนาคม 2562 ดูรายละเอียด
พฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2562 ดูรายละเอียด
ศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2562 ดูรายละเอียด
อังคาร ที่ 26 มีนาคม 2562 ดูรายละเอียด
พุธ ที่ 27 มีนาคม 2562 ดูรายละเอียด
พฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 2562 ดูรายละเอียด
ศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562 ดูรายละเอียด

6 Managerial Skills for Top Manager

หลักสูตรฝึกอบรม : 6 ทักษะด้านการบริหารสำหรับสุดยอดผู้จัดการ

"หลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการจัดการที่จำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการเป็นผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือผู้บริหารที่เปี่ยมพร้อมด้วยทักษะที่สำคัญอย่างรอบด้าน ใน 6 ประการ ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านการวางแผนงานและการบริหารเวลา, การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ, การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงาน, การบริหารการเปลี่ยนแปลง, การบริหารทีมและการบริหารความขัดแย้ง"
ดูรายละเอียด   

Wow Creativity for Content Marketing

หลักสูตรฝึกอบรม : สร้างสรรค์ Content Marketing อย่างไรให้ Wow!

เรียนรู้และทำความเข้าใจถึงแนวโน้มและทิศทางทางการตลาด ที่เป็น Content Marketing รวมถึงทราบขั้นตอนในการทำ Content Marketing ที่ประสบผลสำเร็จ พร้อมทั้งแนวทางไอเดียสร้างสรรค์ เพื่อสร้าง Content Marketing ที่โดนใจ
ดูรายละเอียด   

To be Professional Sales Engineer

หลักสูตรฝึกอบรม : เพิ่มพูนทักษะของการเป็น Sales Engineer

“ฟังเคล็ดลับประสบการณ์ตรงจาก Sales Engineer ผู้คร่ำหวอดในแวดวงนี้โดยเฉพาะที่คุณไม่ควรพลาด” หลักสูตรนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อผ่าล้วงลึก กลั่นกรองถึงกลยุทธ์ต่างๆ ในการสร้าง Solution และเทคนิคต่างๆ ในการเพิ่มยอดขายกับทั้งลูกค้าใหม่ และลูกค้าเดิม
ดูรายละเอียด   

Marketing Analysis in Action

หลักสูตรฝึกอบรม : การวิเคราะห์ทางการตลาด

เรียนรู้ในกลยุทธ์ทางการตลาดเชิงลึก เพื่อให้นักการตลาด "รู้จริง" "ตัดสินใจได้" เกี่ยวกับภาพรวมของระบบการตลาด เพื่อเข้าใจถึงความเชื่อมโยงในการวิเคราะห์ทางการตลาด รู้จักการวิเคราะห์โมเดลกลยุทธ์ทางการตลาด ตลอดจนเครื่องมือในการวิเคราะห์การตลาด และ Action Plan พร้อมทั้ง Workshop ผ่านกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ เพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ
ดูรายละเอียด   

OKRs & Performance Management for Supervisor

หลักสูตรฝึกอบรม : OKRs และการประเมินผลงานสำหรับหัวหน้างาน

การสร้าง OKRs ที่สามารถสร้างตัวชี้วัดได้ชัดเจนเพื่อผลการปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นเรื่องที่หัวหน้างานต้องรู้ เพื่อกำหนด OKRs ให้ได้สอดคล้องกับแผนงานและกระบวนการทำงาน (Business Process) ของส่วนงานตน
ดูรายละเอียด   

Effective Facilitator Skills

หลักสูตรฝึกอบรม : พัฒนาทักษะการเป็น Facilitator

Facilitator คำนี้ในปัจจุบันมีบทบาทที่สำคัญเป็นอย่างมากสำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้างานของทุกฝ่ายหรือทุกหน่วยงาน ในการสร้างทีมงานเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีกว่าเดิมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น Facilitator นั้นเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินงานของทีมงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้โดยการแลกเปลี่ยนระหว่างมนุษย์ เป็นโค้ชคอยชี้แนะ และสะท้อนกลับ (Feedback) รวมถึงเป็นผู้ให้กำลังใจในการเปลี่ยนแปลง
ดูรายละเอียด   

Sales Planning for Salesperson

หลักสูตรฝึกอบรม : การวางแผนการขายสำหรับนักขายมือโปร

หลักสูตรการวางแผนการขายสำหรับนักขายมือโปรนี้ มุ่งเน้นการวางแผนการขายด้วยกลยุทธ์ที่เป็นเลิศของผู้บริหารทีมขาย ผู้บริหารเขตขาย พนักงานขาย ทั้งในบริษัทขนาดเล็กและใหญ่ อันจะนำมาซึ่งการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันที่คู่แข่งยากที่จะตามเกมการขายของท่านได้ทัน
ดูรายละเอียด