Public Training Calendar

วันที่อบรม หลักสูตรฝึกอบรม
อังคาร ที่ 23, พุธ ที่ 24 กรกฎาคม 2562 ดูรายละเอียด
อังคาร ที่ 23 กรกฎาคม 2562 ดูรายละเอียด
พุธ ที่ 24 กรกฎาคม 2562 ดูรายละเอียด
พุธ ที่ 24 กรกฎาคม 2562 ดูรายละเอียด
ศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ดูรายละเอียด
พุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2562 ดูรายละเอียด
พุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2562 ดูรายละเอียด

Modern Supervisory Development Program

โปรแกรมหลักสูตรสู่การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่

โปรแกรมการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่นี้ เหมาะสำหรับ ผู้บริหารทุกระดับ ผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชาระดับต้นถึงระดับสูง หรือผู้ที่สนใจ ที่จะทำให้ท่านเข้าใจถึงบทบาท ทักษะการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ ศิลปะการสั่งงาน มอบหมายงาน การสื่อสารที่ชัดเจนแก่ทีมงาน รวมถึงการนำจิตวิทยาการบริหารมาสร้างแรงจูงใจทีมงานนำพาองค์กรสู่ความยั่งยืนต่อไป
ดูรายละเอียด   

Psychology for Management & Motivating Techniques

หลักสูตรฝึกอบรม : จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน

เรียนรู้ศาสตร์ด้านจิตวิทยาการบริหารที่หัวหน้างานยุคใหม่ต้องมี เพื่อบริหารคนทั้งผู้ร่วมงานและทีมงาน ซึ่งมีลักษณะของอุปนิสัยที่แตกต่างกันไปให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำงานเป็นทีม รวมถึงแนวคิดด้านการสร้างแรงจูงใจตั้งแต่การวิเคราะห์ทีมงาน ตลอดจนการใช้เครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจเพื่อมัดใจทีมงาน
ดูรายละเอียด   

Storytelling for Marketing

หลักสูตรฝึกอบรม : กลยุทธ์ Storytelling เพื่อการตลาด

กระแสของ Storytelling ก็กลับมาพูดถึงบ่อยขึ้นอีกครั้ง อย่างเช่นในโลกของการตลาด เนื้อหาอย่างไรจะสะกดลูกค้าให้สนใจ ติดตาม ทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ เสมือนลูกค้าเดินทางไปกับเราในเรื่องเล่านั้น ไม่ใช่เป็นเพียงแค่เนื้อหาทั่วไป ในแง่ของการทำงาน เรื่องเล่าที่มีเสน่ห์ คือเครื่องชี้วัดความสำเร็จของการนำเสนอ (Presentation) ที่ทรงพลัง
ดูรายละเอียด   

Excellent Supervisory Skill

หลักสูตรฝึกอบรม : ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน

เรียนรู้บทบาทของการเป็นหัวหน้างานทั้งแนวคิดและเทคนิคต่างๆ ในการบริหารงาน ตลอดจนทราบถึง บทบาทในการสั่งงาน สอนงาน และมอบหมายงาน การกำหนดเป้าหมาย และวางแผนในการทำงานเพื่อให้ทีมงานของตนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยศาสตร์และศิลป์ในการบริหารคนแบบต่างๆ ที่หัวหน้างานยุคใหม่ต้องมี
ดูรายละเอียด   

To be Professional Sales Engineer

หลักสูตรฝึกอบรม : เพิ่มพูนทักษะของการเป็น Sales Engineer

“ฟังเคล็ดลับประสบการณ์ตรงจาก Sales Engineer ผู้คร่ำหวอดในแวดวงนี้โดยเฉพาะที่คุณไม่ควรพลาด” หลักสูตรนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อผ่าล้วงลึก กลั่นกรองถึงกลยุทธ์ต่างๆ ในการสร้าง Solution และเทคนิคต่างๆ ในการเพิ่มยอดขายกับทั้งลูกค้าใหม่ และลูกค้าเดิม
ดูรายละเอียด   

Future Training & Development 2020

เสวนา “Future Training & Development 2020”

เพราะบุคลากรคือทรัพยากรอันมีค่าและเป็นฟันเพืองสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรจึงเป็นภารกิจสำคัญสำหรับ HR ของทุกองค์กร
ดูรายละเอียด   

5 Strategic Thinking Enhancements

หลักสูตรฝึกอบรม : 5 รูปแบบการคิดเชิงกลยุทธ์

เรียนรู้สุดยอดแนวคิดเชิงกลยุทธ์ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกและควรค่าแก่การเรียนรู้ และรู้จักนำวิธีคิดเหล่านั้นมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น 1)Paradigm Shift 2) VISION 3)Scenario Planning 4)Game Theory และ 5)Innovation Thinking
ดูรายละเอียด