Public Training Calendar

< ก่อนหน้า มิถุนายน 2562 ถัดไป >

ปฏิทินการอบรมสัมมนา

วันที่อบรม หลักสูตรฝึกอบรม
อังคาร ที่ 4 มิถุนายน 2562
พุธ ที่ 5 มิถุนายน 2562
พุธ ที่ 12, พฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562
ศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2562
พุธ ที่ 19 มิถุนายน 2562
พฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562
พุธ ที่ 26 มิถุนายน 2562
พฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน 2562
ศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2562

Disruptive Marketing Strategies

Disruptive Marketing Strategies

การทำการตลาดทุกวันนี้ยากขึ้นมากด้วยการแข่งขันที่รุนแรง สิ่งสำคัญ ณ ตอนนี้ต้องเริ่มมาจากไอเดียที่ดีจึงจะเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันได้ เครื่องมือในการสร้างไอเดียอาจเริ่มต้นจากการไม่ทำตามใคร และพยายามทำตัวเองให้เป็นผู้นำทางการตลาด Disruption จึงเป็นวิธีการทางความคิด ทางเลือกให้นักการตลาดเข้าใจในสิ่งที่เป็นอยู่ ด้วยการกระตุ้นให้มองหาสิ่งที่ได้เปรียบและสร้างสิ่งที่ใหม่ๆ ที่แตกต่างจากคู่แข่ง
ดูรายละเอียด   

Agile Management

หลักสูตรฝึกอบรม : การบริหารงานแบบคล่องตัว

เคยไหม? ที่เจองานหลาย ๆ งานแล้วงานเสร็จล่าช้า ไม่ตรงตามกำหนด งบประมาณบานปลายทีมงาน ทำงานยุ่งทำงานไม่เสร็จกับทีมงานที่ว่างไม่รู้ จะทำอย่างไร? จะรักษา balance ในการ ทำงานของทีมงานได้อย่างไร? เพื่อ จัดการกับปัญหาเหล่านี้ แนวคิด Agile จึงถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการวางแผน และทำงานไปทีละนิดๆ และค่อย ๆ ประเมินว่าไปต่อดีหรือถูกทางไหม แล้วจึงเดินหน้าต่อ นั่นหมายถึงการ กำหนดเป้าระยะสั้นและค่อยเป็น ค่อยไป เมื่อเจอปัญหาหรือเกิดการ เปลี่ยนแปลงจะสามารถรับมือ แก้ไข ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น
ดูรายละเอียด   

6 Managerial Skills for Top Manager

หลักสูตรฝึกอบรม : 6 ทักษะด้านการบริหารสำหรับสุดยอดผู้จัดการ

"หลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการจัดการที่จำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการเป็นผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือผู้บริหารที่เปี่ยมพร้อมด้วยทักษะที่สำคัญอย่างรอบด้าน ใน 6 ประการ ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านการวางแผนงานและการบริหารเวลา, การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ, การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงาน, การบริหารการเปลี่ยนแปลง, การบริหารทีมและการบริหารความขัดแย้ง"
ดูรายละเอียด   

Process Mapping : How to Create Work Flow and Work Improvement

หลักสูตรฝึกอบรม : การทำ Process Mapping เพื่อสร้างผังงานและเพิ่มพูนประสิทธิภาพงาน

เรียนรู้ขั้นตอนการสร้าง Process Mapping ด้วยการหาการไหลของงานและกระบวนการสร้างคุณค่าหรือสายธารคุณค่า และการพัฒนาการไหลของงานและวิธีการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ดูรายละเอียด   

Channel Strategy in the Digital Era

หลักสูตรฝึกอบรม : กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่ายแบบไร้รอยต่อ

ในยุคที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แบรนด์ที่ปรับตัวเร็วและใช่เท่านั้น จึงจะสามารถอยู่รอดได้ในยุคที่ Digital Technology ได้เข้ามา Disrupt กลยุทธ์ธุกิจแบบเก่าๆ ธุรกิจต้องมีกลยุทธ์บริหารช่องทางการตลาด (Channel Strategy) ที่สามาถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยการเชื่อมโยงช่องทางทั้ง Offline และ Online เข้าด้วยกันแบบไร้รอยต่อ ภายใต้แนวคิดแบบ OMNI Channel เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่เหนือคู่แข่งด้วยวิธีคิดในแบบใหม่ๆ
ดูรายละเอียด   

Storytelling for Marketing

หลักสูตรฝึกอบรม : กลยุทธ์ Storytelling เพื่อการตลาด

กระแสของ Storytelling ก็กลับมาพูดถึงบ่อยขึ้นอีกครั้ง อย่างเช่นในโลกของการตลาด เนื้อหาอย่างไรจะสะกดลูกค้าให้สนใจ ติดตาม ทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ เสมือนลูกค้าเดินทางไปกับเราในเรื่องเล่านั้น ไม่ใช่เป็นเพียงแค่เนื้อหาทั่วไป ในแง่ของการทำงาน เรื่องเล่าที่มีเสน่ห์ คือเครื่องชี้วัดความสำเร็จของการนำเสนอ (Presentation) ที่ทรงพลัง
ดูรายละเอียด   

Formulating Marketing Strategies

หลักสูตรฝึกอบรม : สร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาดสู่ความสำเร็จ

การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เป็นหัวใจสำคัญของการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ดังนั้นทุกองค์กรควรมีการพัฒนาศักยภาพของนักการตลาดที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนทำให้สินค้าหรือการบริการ ขายได้และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง อีกทั้งสร้างผลกำไรให้กับองค์กร
ดูรายละเอียด   

Finance and Budgeting for Manager

หลักสูตรฝึกอบรม : การบริหารการเงินและงบประมาณ สำหรับผู้บริหาร

การตั้งงบประมาณที่ดีคือการวางแผนทางการเงินอย่างมีหลักเกณฑ์ เพื่อให้หน่วยงานของตนสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างบรรลุเป้าหมาย แต่ละฝ่ายต้องคาดคะเนรายได้ที่เข้ามา และคาดคะเนต้นทุนต่างๆ เพื่อนำมาใช้ตัดสินใจตั้งงบประมาณการลงทุนที่เกิดประสิทธิภาพต่อหน่วยงานมากที่สุด
ดูรายละเอียด   

Competitive Sales & Marketing Strategy

หลักสูตรฝึกอบรม : กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบ

เรียนรู้กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดและการขายยุคใหม่ ทั้งทฤษฎีการอยู่รอดทางการขายและการตลาดจากแรงบีบทั้ง 5 การวิเคราะห์คู่แข่ง การพัฒนากลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย กลยุทธ์การตั้งรับและบุกตลาด การจับตลาดเฉพาะ การขายแบบ CRM และการขายเพื่อแสวงหาลูกค้าใหม่
ดูรายละเอียด